clock
tour
admin

Banat-Triplex Confinium EGTC (Európai Területi Társulás) pályázatot hirdet irodavezetői munkakör betöltésére.

2019.06.14. 10:32

 A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Európai Területi Társulás irodavezető feladatok ellátása:
- a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, a működési területén (Magyar-Román-Szerb bánáti régió) előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködéseket, továbbá közreműködjön a nemzetközi kapcsolat fenntartásában és újabbak kialakításában. Fő feladatai a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése, valamint a Magyar-Román-Szerb bánáti régió területén az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok, és projektek végrehajtása révén kezdeményezze és segítse, valamint a szociális-és műszaki infrastruktúra elemeit fejlessze a működési területen.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 2

Juttatások:

Megállapodás szerint

Pályázati feltételek:
• Magyar vagy Magyar-Szerb vagy EU állampolgárság,
• Magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete, Angol nyelv minimum középfokú ismerete, továbbá előnyt jelent a Szerb és a Román nyelv ismerete,
• Pályázati felhívások (hazai és EU-s) értelmezése, pályázatok írása, koordinálása
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú végzettség,
• Irodavezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szerb és/vagy Román nyelv ismerete
•Egyetemi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• Önéletrajz
• Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Tóthné Gróf Ágnes nyújt, a 62/281-219 -os telefonszámon vagy a grofagi@btc-egtc.eu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai vagy email útján. Postai úton a pályázatnak a Banat-Triplex Confinium EGTC címére történő megküldésével (6782 Mórahalom, Röszkei út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a BTC-EGTC, valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.
• Elektronikus úton Dr.Tóthné Gróf Ágnes részére a grofagi@btc-egtc.eu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dr.Tóthné Gróf Ágnes, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elnök-igazgató a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről az elnök-igazgató dönt. Az elnök-igazgató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 6 hónap próbaidő

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btc-egtc.eu honlapon szerezhet.


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Kánikula strandparty

Kánikula strandparty

(2019.07.16. 06:14)

 Július 21-én, vasárnap a Rádió88 és a Szegedi Napozó Válogatott közreműködésével egy fergeteges Kánikula Strandpartyval folytatjuk a nyári rendezvénysorozatot az Év Fürdőjében!
Bővebben... ››
Ingyenes WIFI Mórahalmon

Ingyenes WIFI Mórahalmon

(2019.07.12. 11:35)

 Mutatjuk pontosan hol!
Bővebben... ››
Álláshirdetés - projektmenedzser

Álláshirdetés - projektmenedzser

(2019.07.12. 11:28)

 Mórahalom Városi Önkormányzat állást hirdet projektmenedzser munkakör betöltésére.
Bővebben... ››

További hírek ››