clock
tour
admin

Felhívás - ebösszeírás

2020.03.09. 08:18

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

 Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat nem tervezi az eb adó bevezetését!

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2020. évi ebösszeírás céljából kérem a Mórahalom közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a teljes körűen kitöltött „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" legkésőbb 2020. április 30. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

• postai úton, a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. szám alatti címére vagy
• gyűjtőládába:

- a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) főbejáratának előterében,
- a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda (6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19.) főbejáratának előterében,
- a Móra Ferenc Általános Iskola (6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.) főbejáratánál az aulában,
- a Szent László Katolikus Általános Iskola (6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.) főbejáratánál az aulában,
- a Szent Margit Egészségház (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 3-5.) főbejáratának előterében elhelyezett ládába vagy
elektronikusan az info@morahalom.hu címre megküldve (scannelt formában, aláírva).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a fentiekben megjelölt helyen található gyűjtőládák mellől, valamint az adatlap a www.morahalom.hu weboldalról is letölthető.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. április 30.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000,-Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás folyamatosan az aktuális információkat tartalmazza, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulatot, elhullást stb…) írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

• személyesen vagy postai úton a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. címre vagy
• elektronikusan az info@morahalom.hu címre scannelt formában, aláírt ebösszeíró adatlap megküldésével.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk.
jegyző


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Mindenkit vár a mórahalmi strand!

Mindenkit vár a mórahalmi strand!

(2020.05.29. 12:21)

 Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent Erzsébet Mórahalmi a Pünkösdi hosszú hétvégén is nyitva tart!
Bővebben... ››
Pünkösdi akciók a Bivaly Bowling Clubban

Pünkösdi akciók a Bivaly Bowling Clubban

(2020.05.29. 12:16)

 Van már programotok a pünkösdi hosszú hétvégére?
Gyertek be hozzánk bármilyen is az időjárás!
Bővebben... ››
Lassan tér vissza az utazási kedv

Lassan tér vissza az utazási kedv

(2020.05.29. 12:12)

 Lassan visszatér az élet a megszokott medrébe, a turizmus is éledezni kezd, megnyíltak a szállodák és a fürdők is a megyében. A szállásadók bizakodóak, bár a jelenlegi helyzetben már az 50 százalékos kihasználtságnak is örülnek.
Bővebben... ››

További hírek ››