clock
tour
admin
Önkormányzat

Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program

Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás


A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozások szükségességét elsősorban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 93/83/EK irányelv határozza meg. Az ivóvízminőségre vonatkozó követelmények új feladatokat róttak azon településekre, ahol az egészségre ártalmas vízminőségi komponensek a határérték felett fordulnak elő.

A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek (Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék) mindegyike rendelkezik a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott ivóvízben.

Javítandó komponensek településenként:
 
Település 47/2005. (III. 11.) 65/2009 (III.31.)
Ásotthalom As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Bordány As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Domaszék As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Forrsákút As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Mórahalom As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Öttömös As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Pusztamérges As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Ruzsa As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+
Üllés As, Fe, NH4+ As, Fe, Mn, NH4+
Zákányszék As, Fe, NH4+ As, Fe, NH4+


A megfelelő vízminőség biztosítása az alábbi két támogatási szakaszban valósul meg:


Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021


A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az ivóvízminőség problémakörének megoldására vette igénybe a KEOP 1.3.0 Ivóvízminőség-javítása konstrukció keretében elérhető támogatást. Az ivóvízminőség-javító konstrukció célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

A beruházás 1. szakaszának ismertetése:

Beruházás adatai:
Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A beruházás nettó összköltsége: 3 773 956 596,- Ft
Támogatás nettó összege: 3 183 728 239,- Ft (84,36049%)
BM Önerő Alap támogatás nettó összege: 590 228 357,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete: 2012. 02. 17.
Projekt fizikai befejezése: 2015. 12. 15.

Műszaki megvalósítás:

A megvalósításra kerülő műszaki megoldás a települések saját vízbázisára alapozott úgynevezett önálló ivóvízellátó művek létesítése, amelyben a helyben, a kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzuk előírásoknak megfelelő állapotba.
A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek, így az eltávolításuk módja is eltérő lehet. A megfelelő ivóvízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia minden település számára előirányzásra került.

A projekt 1. szakaszában megvalósult a létesítmények teljes körű megtervezése és megépítése, az építéshez, illetve létesítéshez szükséges engedélyek megszerzése.
Több vízműtelepen a meglévő mélyfúrású kutak melléfúrásos felújítása vált szükségessé, valamint meglévő kút helyett kiváltó kút fúrása is indokolt.
A vízműtelepeken új vízkezelési technológia épült, mely a gáztalanítást, vas-mangántalanítást, ammónium eltávolítást, és arzénmentesítést végzi el, ezzel biztosítva a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet szerinti ivóvízminőséget. A megépülő technológia kapcsán irányítástechnika, vezérlés is megvalósult. A technológiával összefüggésben szükség volt kezelőépületek felújítására, építésére, valamint műtárgyak felújítására és létesítésére. Az 1. szakasz során nyersvíz- és tisztavíz tározók felújítására és megépítésére is sor került.
Hálózatfejlesztés keretében a sűrűbben lakott külterületi településrészek elosztó hálózati fejlesztése, házi bekötések kiépítése, tűzcsapok/mosatócsapok létesítése valósult meg. Hálózatrekonstrukció során a mechanikus hálózattisztítást lehetővé tévő csomópontok kialakításához szükséges tolózárak beépítése, földbe elhelyezett tolózárak elhelyezése, nem megfelelő műszaki állapotú vezetékszakaszok kiváltása, cseréje a rajtuk lévő házi bekötésekkel, nem megfelelő műszaki állapotú házi bekötések cseréje valósult meg, melyet követően a teljes hálózat egyszeri mechanikai hálózat tisztítására is sor került.
A projekt 1. szakasza a megvalósult létesítmények próbaüzem kezdésével zárult 1 hónap időtartamban.


Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program 2. szakasza
KEHOP-2.1.4-15-2016-00001


A Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az ivóvízminőség problémakörének megoldására vette igénybe a „KEHOP-2.1.4 -15 - Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek” című felhívás keretében elérhető támogatást. A felhívás célja a KEOP 1.3.0. Ivóvízminőség-javítása konstrukcióban elkezdett beruházások befejezése, melynek eredményeként biztosítottá válik a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása.

A beruházás 2. szakaszának ismertetése:


Beruházás adatai:

Kedvezményezett: Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A beruházás nettó összköltsége: 1 035 350 900,- Ft
Támogatás nettó összege: 872 373 074,- Ft (84,36049%)
Egyéb (önerő) támogatás nettó összege: 161 728 416,- Ft
Nem támogatott nettó összköltség: 1 249 000,- Ft
Projekt megvalósítás kezdete:
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2016. 09. 30.

Műszaki megvalósítás:
A megvalósításra kerülő műszaki megoldás a települések saját vízbázisára alapozott úgynevezett önálló ivóvízellátó művek létesítése, amelyben a helyben, a kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzuk előírásoknak megfelelő állapotba.
A projekt részét képező vízműveknél az eltávolítandó szennyező anyagok, a határérték feletti vízkémiai paraméterek esetenként eltérőek, így az eltávolításuk módja is eltérő lehet. A megfelelő ivóvízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológia minden település számára előirányzásra került.

A projekt 1. szakaszában, 2015. szeptember 9-én a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály kiadott egy felhívást, mely szerint a projekttel érintett településeken a megvalósítani tervezett műszaki megoldások módosítását tartja szükségesnek annak érdekében, hogy az biztosítsa a külső szennyeződések kútba jutásának megakadályozását, az esetlegesen bejutott szennyező anyagok technológián belüli kezelését, a hálózatra jutó víz többféle biztonságos fertőtlenítését. E célból a távlati vízbázisként figyelembe vett kutak (termelő és tartalék) kútfejgépészeteit a szükséges szerelvények elhelyezésével ki kell cserélni, az aktívszenes töltetek esetében a hőkezeléssel történő helyi termikus fertőtlenítési eljárás teljes kiépítése szükséges, másrészt helyszíni klórdioxid előállító és adagoló berendezés telepítésével is kell az utóklórozást biztosítani.
Ezen Hatósági felhívás miatt a projektcél elérése két támogatási szakaszban valósulhat meg.

A projekt 2. szakasza során a GAC szűrőtöltetek termikus fertőtlenítését lehetővé tévő forró víz/vízgőz előállító berendezés (kazán) és csatlakozó szerelvényeinek leszállítása, beépítése szükséges. A termikus fertőtlenítés célja a mikrobiológia kockázatok csökkentése, minimalizálása (járulékos előnyként a szénszűrők üzemidejének kitolása is megvalósul), mely azzal érhető el, hogy a vízszűrési folyamatból kizárt szénszűrőt felfűtik 85 °C –ra, majd ezen a hőfokon tartják, és a visszahűtés után történik meg a szűrő mosatás.
A műszaki tartalom vízjogi létesítési engedély módosítást igényel, viszont ezen beavatkozások mértéke építési engedély módosítását nem igénylik.
Az alapszerződés szerinti próbaüzem csak a termikus fertőtlenítés megvalósítását követően, a sikeres együttes üzemeltetést követően zárható le.
Az utófertőtlenítést a Hatóság 2015. szeptember 9-én kelt felhívása szerint egy a helyszínen klórdioxid előállító és adagoló berendezés telepítésével is kell biztosítani. A hígított sósav és a hígított nátrium-klorit oldat egyesítésével 2 %-os klórdioxid oldatot hoznak létre, melyet közvetlenül a létrehozása után felhígítva a kezelendő vízbe vezetnek.
A Hatósági felhívás alapján a távlati vízbázisként számításba kerülő kutak (termelő és tartalék) kútfej és kútfej gépészetének cseréjére is sor kerül, vízbázis védelmi, valamint vízellátás biztonsági szempontok figyelembe vételével.
A Hatósági felhívás miatt szükséges feladatokon túl szükséges a kiváltott kutak eltömedékelése is, melyre a próbaüzem sikeres beindítása után kerülhet sor.
Az előző feladatok kiépítésének folyamatában az 1. szakaszban megépült létesítmények próbaüzeme zajlik, mely lezárására csak a termikus fertőtlenítés megvalósítását követően, a sikeres együttes üzemeltetést követően kerülhet sor. 


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Interreg V-A Románia Magyarország Határon Átnyúló Program

Interreg V-A Románia Magyarország Határon Átnyúló Program

(2019.01.21. 21:05)

 Nyert a “Traditions over the time and across the border”( Határon átnyúló régmúlt hagyományai) ROHU156 számú pályázat.
Bővebben... ››
IV. Molnár Franciska judo emlékverseny

IV. Molnár Franciska judo emlékverseny

(2019.01.21. 12:50)

Helyszín: Móradomb körúti sportcsarnook
Időpont: 2019. január 26., 11.00
Belépés díjtalan!
Bővebben... ››
2019 I. féléves hulladékszállítás rend

2019 I. féléves hulladékszállítás rend

(2019.01.21. 07:33)

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019- I. félévi hulladékgyűjtési rend az alábbiak szerint alakul:
Bővebben... ››

További hírek ››