clock
tour
admin

Mórahalom helyismereti kiadványai

 Mórahalom helyismereti anyaga a település történetére, jellegzetességeire, jelentős vagy jellemző személyeire vonatkozóan tartalmaz szöveges, képi és videó dokumentumokat. Hozzájárul a helyi értékek és hagyományok ápolásához, a helyi és nemzeti identitás megőrzéséhez.

 Mórahalom fiatal település, és fiatal város. A Szeged környéki tanyákból nőtt ki, s lett tanyaközponttá, majd sűrűsödött gyorsan településsé, s ma egy gyorsan fejlődő kisváros képét mutatja. A környék megőrizte tanyás szerkezetét, mint ahogyan az itt élő emberek is azt az életfelfogást, s azokat az értékeket, amelyekkel felnőttek. Múltunk tisztelete megmaradt, az élő emlékezet sokat megőrzött a régmúltból napjainkra. Ezeket az emlékeket többen is igyekeztek összeszedni, és különböző formában – fotókon, diákon, filmfelvételeken, dokumentumokban - elraktározni, és szolgáltatni.
Mórahalmon 1954 óta működik települési könyvtár, s azóta folyamatos a helytörténeti, helyismereti anyag gyűjtése. Ez főként helyi kiadványokat, fotókat, és helyi vonatkozású cikkeket jelent. Ezeket a könyvtár jelenleg helyismereti adatbázis formájában, digitálisan szolgáltatja. Az adatbázist a könyvtár honlapjáról is elérhetjük, közvetlenül pedig a jadox.morahalom.hu címen találunk rá.
Az önkormányzat ezen túl fontosnak tartja időről időre olyan kiadvánnyal szolgálni, ami rólunk szól. Így ezek között említhetjük a Mórahalom: a település földje és népe című monográfiát, vagy az ezredforduló éveiben megjelent Kalendáriumokat, és a város 25. évfordulójára kiadott Emlékképek a 25 éves város életéből című könyvet. Fontos dokumentuma a helytörténetnek Szécsi György Képek Mórahalom múltjából és jelenéből című írása, vagy a Móradomb és környéke című kiadvány. A lista nem teljes, és reméljük, bővül még ezután is.
Mindezen dokumentumok csokorba szedve képet adnak nekünk a település természeti környezetének, társadalmi és gazdasági életének, kulturális és erkölcsi értékeinek összességéről, meghatározva azt, hogy mit jelent mórahalminak lenni. Melyek azok a legfontosabb sarokkövek, amelyek mentén az itteniek döntéseket hoznak, és élik mindennapi életüket. A múltunk – a tegnappal bezárva – az a szilárd alap, amelyen megtámaszkodva új lendületet vehetünk a jelenben.
Emellett tárgyi emlékeket is őrzünk a művelődésszervező munkát végző Móranet Kft. gondozásában. Értékeink közé tartozik a tájház, és mindaz a film-anyag, amit sokéves munkával a helyi média készített és közvetített számunkra.
A helyismereti anyagnak a gyerekek felé való közvetítésével próbálkoznak most a könyvtárban egy olyan módszerrel, illetve formával, ami alkalmas lesz az érdeklődésük felkeltésére. Ez az interaktív felület lesz a Móra-tár, amelynek anyaga már készül, s a hozzá kapcsolódó helytörténeti órák szervezése is megindult az intézmények – a könyvtár, a rendezvényház, és az iskolák – együttműködésével.
Emellett azonban az is fontos lenne, hogy ezt a kincset, amit birtoklunk, megmutathassuk másoknak is. Jó volna, ha a hozzánk érkező vendégek is bepillantást kaphatnának abba a gazdag anyagba, ami rendelkezésre áll, és teljesebb képet kapnának Mórahalomról.


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az ünnepek alatt

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az ünnepek alatt

(2020.04.03. 11:29)

 A hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint alakul az ünnepek alatt:
Bővebben... ››
Tájékoztatás iskolai beiratásról

Tájékoztatás iskolai beiratásról

(2020.04.03. 10:45)

 TÁJÉKOZTATÁS a Szent László Katolikus Általános Iskola A 2020/2021. TANÍTÁSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL
Bővebben... ››
Hirdetmény óvodai beiratkozásról

Hirdetmény óvodai beiratkozásról

(2020.04.03. 08:33)

 Hirdetmény  a Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott  Mórahalmi Napköziotthonos Óvodába a 2020/2021-es nevelési évre történő  beiratkozás rendjéről
Bővebben... ››

További hírek ››