clock
tour
admin

Választás 2018.


Tájékoztató
Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018. (I. 11.) KE határozatában az Országgyűlési képviselők választását 2018. április 8.-ra tűzte ki.
A választási eljárási törvény alapján a választás egyfordulós. Az egyfordulós választáson mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.
A választás eredményeként 199 parlamenti képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a Parlamentbe.

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának, határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018. (I.11.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

 
Választási szervek
1. Helyi Választási Iroda
A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
HVI vezetője: Dr. Elekes Petra jegyző
hivatali helyiségének címe: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
telefonszáma: 06-62-281-022
email címe: jegyzo@morahalom.hu

HVI vezető-helyettese: dr. Tóth Krisztián aljegyző
hivatali helyiségének címe: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
telefonszáma: 06-62-281-022
e mail címe: tkrisztian@homokhat.hu

A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:

• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés:
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. tel.: 62/281-022
• Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások szervezése:

Az információs szolgálat hétfő, csütörtöki napokon 7.30 órától 16.00 óráig, szerdán 7.30-16.30 óráig, pénteken 7.30 órától 16.00 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig hívható a megadott telefonszámon.

2. Választási Bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Az országgyűlési képviselő-választáson a következő választási bizottságok működnek:
- minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló bizottság (SzSzB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
- a 106 egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) működik;
- valamint országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).
A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választja meg legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig.
A szavazatszámláló bizottságba 2-2 tagot bízhat meg:
- az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is)
- a független jelölt.
Egy párt csak 2 tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet és országos listát is állított. A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2018. március 23-án 16.00 óráig jelenthetik be a HVI vezetőjéhez.

A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB) és a szavazókörök helye, címei Mórahalmon:

I. szavazókör: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. (Gondozási Központ)
II. szavazókör: 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (Barmos Iskola)
III. szavazókör: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 14. (Kőiskola),
IV. szavazókör: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. (Rendezvényház),
V. szavazókör: 6782 Mórahalom, 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. (Inkubátorház)
VI. szavazókör: 6782 Mórahalom Szegedi út (II. kerület 4/a) Pótkerék Csárda,
VII. szavazókör: 6782 Mórahalom, IV. körzet 120., (Kralleri Borház)
VIII. szavazókör: 6782 Mórahalom, VII. körzet 155. (Széksósi Iskola)
IX. szavazókör: 6782 Mórahalom, 6782 Mórahalom, VI. körzet 120. (Kerekiskola),

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör a 004. szavazókör. Itt szavazhatnak azok a választópolgárok
- akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban („lakcímkártya” csak településnév szerepel lakcímként, közterület azonban nem,
- akik átjelentkezéssel szavaznak.
Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) Szegeden működik
Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Budapesten működik (Postacím: 1397 Budapest, Pf. 547.

Névjegyzékbe vétel

A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda, értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére postai úton 2018. február 19-ig kell megküldeni.
A Mórahalmi Helyi Választási Iroda, értesítő átadásával, vagy megküldésével (az értesítési címre és lakcímre) tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően (pl.: lakóhely létesítése miatt) kerül a Mórahalmi szavazóköri névjegyzékébe.
A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2018. január 11-től 2018. április 6. 16.00 óráig a Mórahalmi Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, levélben szavazás,nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel, mozgóurna igénylése

1. Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani. Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.

A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így az átjelentkező választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az átjelentkező választópolgár a fenti időpontig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmét.
2. Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján, külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le szavazatát.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2018. március 31.-én 16.00 óráig a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodától.
A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szavazás napján a választópolgár kizárólag a megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben a fenti határidőig nem vonja vissza kérelmét.
3. Az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, annak 2018. március 23-án 16.00 óráig kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Azonban amennyiben az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként akar részt venni, akkor nem szavazhat pártlistára, hanem csak a nemzetiségi országos önkormányzata által állított listára szavazhat (egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek a Parlamentbe.
4. Levélben szavazók névjegyzékében azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb 2018. március 24. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. Aki a szavazási levélcsomag:
- személyes átvételét kérte az átveheti a szavazást megelőző tizenötödik naptól, legkésőbb a szavazást megelőző második napig 9-16.00 között az általa megjelölt –egyéni választókerületi székhely teleülésen,- miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen,- miniszter által rendeletben kijelölt külképviseleten.
- levélben kérte: kitölti, és válaszboríték útján visszajuttatja Nemzeti Választási Irodához szavazást megelőző napon úgy, hogy az 24 óráig megérkezzen. Vagy eljuttatja külképviseleti Választási Irodához. Vagy bármely választó kerületi választási irodához.

5. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 2018. április 6-án 16.00 óráig mozgóurnát igényelhet a helyi választási irodánál. A szavazás napján mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb 15.00 óráig. A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

6. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát, de az esetben először át kell jelentkeznie, és az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni! Kérjük, a sorrendet minden esetben szíveskedjenek betartani! Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag azon a címen, amely a mozgóurna iránti kérelmén szerepel.

Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
- az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje2018. március 29.
(csütörtök) 16.00 óra

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását.
Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Az átjelentkezéssel, külföldön történő szavazással, levélben szavazással, a mozgóurnával illetve a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek letölthető formanyomtatványai elérhetőek személyesen a Helyi Választási Irodánál, valamint a www.valasztas.hu weboldalon. Benyújthatóak személyesen az állandó lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodánál, illetve elektronikus úton a https://kerelem.valasztas.hu honlapon (online vagy ügyfélkapun a www.magyarorszag.hu ) keresztül;
- levélben az állandó bejelentett lakcím szerinti helyi választási irodánál.

Jelöltállítás
A választáson jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. Az ajánlóívet az illetékes választási iroda legkorábban 2018. február 19-én adja át az igénylő részére. A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig kell bejelenteni az OEVI-nél. Mórahalom közigazgatási területén lakcímmel rendelkező választópolgárok a Csongrád megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerületben, ajánlóív kitöltésével és aláírásával ajánlhatnak jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de a választópolgár ugyanazt a jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Választási kampány

2018. február 17. napjától 2018. április 8. napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység, a szavazás napján nem folytatható.

2018. április 8. napján választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8. napján nem léphet be.
Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét csak 2018. április 8.-án 19:00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

Plakát a kampányidőszakban az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

- Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, bérlő, illetőleg- állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
- Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja, korlátozhatja.
- Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
- A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásával a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
- A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

A szavazás ideje
Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri helyiségben, vagy mozgóurnával.
A szavazóhelyiségbe az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség, ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.


A választópolgár az Országgyűlési képviselő választásra egy lebélyegzett szavazólapot és borítékot kap, melyek átvételét aláírással igazolja. A szavazólapon egy listára, és egy jelöltre lehet szavazni. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve lista neve melletti/feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. (pl.: X vagy +)

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken, valamint további információk elérhetőek a www.valasztas.hu weblapon.

Mórahalom, 2018. február 19.

Tisztelettel:

Dr. Elekes Petra sk. HVI vezető

Információk a 2018. évi országgyűlési választásokról

Helyi Választási Iroda

 


VISSZA NYOMTATÁS

Legfrissebb híreink:

Hivatalosan is átadták a Homokhátság új szakképző iskoláját Mórahalmon

Hivatalosan is átadták a Homokhátság új szakképző iskoláját Mórahalmon

(2018.12.14. 14:49)

 Egy éve tették le a Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája alapkövét, és az azóta eltelt hónapok alatt felépült és elindult a Homokhátság új szakképző iskolája. Idén, december 14-én, egy évvel az alapkő letétele után hivatalosan is átadják az épületet. Az esemény fontos és szimbolikus értékű egyaránt, hiszen új állami iskola alapítása hosszú idő óta nem történt.
Bővebben... ››
Az ünnepek alatt is nyitva a fürdő

Az ünnepek alatt is nyitva a fürdő

(2018.12.14. 12:03)

 Az Év Fürdője az ünnepek alatt is várja látogatóit! A szenteste az év egyetlen napja, amikor a fürdő zárva tart, de a két ünnep között, sőt az újévben is hosszabbított nyitva tartással igyekszünk kedveskedni vendégeinknek.
Bővebben... ››
Igazgatási szünet a Városházán

Igazgatási szünet a Városházán

(2018.12.13. 09:59)

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal az 2018. december 15-én (szombaton) igazgatási szünetet tart!


Bővebben... ››

További hírek ››