Álláshirdetés - óvodapedagógus

Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére munkatársat keres

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda pedagógiai programjának megfelelően a 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése. A gyermekek személyiségének fejlesztése egyéni képességeik ismeretében. A szülőkkel megfelelő kommunikáció kialakítása.

Illetmény és juttatások:

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Egyéb:

- Lakhatás biztosítása- Kérjük amennyiben érdekelné a lakhatás lehetősége jelentkezése megküldésekor jelezze

Pályázati feltételek:

Főiskola- óvodapedagógus végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola, közoktatási vezető

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság
  • Kapcsolatteremtő, motiváló képesség
  • Empátia
  • Tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél
  • Erkölcsi bizonyítvány
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata
  • A pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, valamint a pályázata megismeréséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda – Mórahalom címére történő megküldésével (6782 Mórahalom, Egyenlőségutca17-19.).

· Elektronikus úton: ovoda@morahalom.hu, vagy az allas@morahalom.hu email címen keresztül.