Zajlik a „Mórahalmi 2021-es csapadékvíz elvezetési projekt” című, TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 azonosítószámú pályázat megvalósítása

A Mórahalom Városi Önkormányzat által eszközölt beruházás bruttó 500 millió forintos költségvetésű, 100% támogatással bír az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Állam által társfinanszírozva.

A projekt előkészítése során felmértük településünk belterületének azon helyszíneit, csapadékvíz-elvezető rendszerének kritikus pontjait, melyek fejlesztése nélkülözhetetlennek mutatkozik a hathatós csapadékvíz-kezelés biztosítása érdekében.

A megvalósítás első lépéseként elkészült városunk vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata, mely az intézkedési lépéseket az aktuális kihívásokhoz igazítja. Az elkészült dokumentációt az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság támogató szakvéleménnyel elfogadta.

Második lépésként az intézkedésre feltétlenül szükségesnek vélt öt beavatkozási terület határoztuk meg: rekonstrukciós szakaszok és új rendszerek egyaránt; ezek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációit készítettük el, majd vízjogi létesítési engedélyt szereztünk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A tervdokumentációk műszaki-szakmai tartalmának meghatározásakor nemcsak a település épített- és természeti környezetének csapadékvíztől való megóvása volt fontos szempont, hanem az is, hogy a keletkező csapadékból minél nagyobb volumenben tartsunk vissza vizet a kiépülő hálózatban, tehát a helyben történő elszikkasztást támogassuk – elősegítvén ezzel is az aszály elleni védekezést.

A projekt keretében az alábbi öt beavatkozási terület műszaki tartalma valósul meg.

Rekonstrukciós munkálatok folynak a Kölcsey, Szövetkezeti, Kodály, Széchenyi, Egyenlőség, Remény utcákban, ahol szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatorna épül átereszek, 2405 m hosszan.

„Bástya sori gyűjtőcsatorna II. ütemű fejlesztése” névvel illettük azt a munkaegységet, mely során 2848 m hosszan a Munkás, Arató, Dankó, Kapás és Nyár – eddig csapadékvíz-elvezető rendszer nélküli – utcák közműve épül meg.

Településünk legújabb városrészében, az Alsóvárosban (más néven Kissori úti lakónegyed) építünk szikkasztólyukas burkolattal ellátott, nyíltszelvényű csatornát és átereszeket 1525 m hosszan. Az érintett utcák: Masa, Babarczi, Volford, Tanács utca és a Kissori út.

A Szegedi úton (az 5514 jelű útnak a temető és a Ruzsai út közötti szakaszán) mindkét oldalon nyílt-, illetve zárt csapadékvíz-elvezető szakaszok kiépítése valósul meg, valamint egy szivattyús átemelő műtárgy épül.

Egy új záportározó épül, mely a Szegedi úti és István király úti gyűjtőcsatornát tehermentesíti, illetve a település déli városrésze csapadékvizének döntő többségét elszállító Belsőségi-csatornát is tehermentesítjük ezáltal. Épül továbbá egy földmedrű, nyíltszelvényű, 560 m hosszú új csatorna az egykori kisvasút nyomvonala mentén egészen a Madarásztó-Vereskereszt-főcsatornáig, melyhez átereszek és tiltóműtárgyak is tartoznak. A Belsőségi-csatornán a Fürtön sor irányában lévő két áteresz bővítése is megtörténik.

A munkálatok kivitelezésére két közbeszerzési eljárást írtunk ki. Az első eljárásra a legkedvezőbb ajánlatot a mórahalmi székhelyű Móra-Kő Betonelem-gyártó Start Szociális Szövetkezet adta. A vállalkozó megkezdte a kivitelezést a rekonstrukciós szakaszokon. A második közbeszerzési eljárás felhívása, mely a Kissori úti lakónegyed csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére vonatkozik, a napokban jelenik meg. A kivitelezések 2023 tavaszán zárulnak.

Beruházásunk megvalósításával érdembeli lépéseket teszünk a város belvízvédelmének fejlesztése területén.