A tanulás boldogít – Life like learningKedvezményezett neve: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.
Projekt azonosítószám: EFOP- 3.7.3-16-2017-00091

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 46.771.080,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.07.01-2020.09.28

Projekt tartalmának bemutatása:


Kulturális intézményünk a felhívás céljainak megfelelően dolgozta ki projektjét. Programjaink az intézményünkben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító, egymásra épülő szolgáltatásokból, új tanulási tartalmak támogatásából, új típusú tanulási formák kialakításából épül fel. A beavatkozások célcsoportját a köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály képezi, valamint a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek köre.
Célunk, hogy egy innovatív tanulóközpont modellt valósítsunk meg a foglalkoztatottság, az oktatás, az esélyegyenlőség és a szociális biztonság területén, ingyenesen biztosítva lehetőséget a munkanélküliek, munkahelyük elvesztésében fenyegetett és más hátrányos helyzettel bírók részére az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésének területén.
Ezek jelentik többek között: az informatikai alapismeretek, egészséges életmódra nevelés, környezettudatos életmódra nevelés, családi pénzügyek kezelése, kulcs kompetenciák fejlesztése, foglalkoztathatóságot javító kompetenciák fejlesztése területeit.
A hátrányos helyzetű célcsoport számára fontos egy helyi képzési bázis kialakítása, amely alapot jelent a település számára a versenyképesség megteremtéséhez, a munkaerő piaci kompetenciák megszerzéséhez, folyamatos fejlesztéséhez. Projektünk hozzá kíván járulni Mórahalom tudásalapú társadalmának megteremtéséhez, a helyi igények teljesítéséhez, hogy mindenki, aki tanulásában akadályoztatott volt, az egész életen át tartó tanulás biztosította lehetőségek által minőségi ismeretekre és kompetenciákra tegyen szert. A tanulási központ folyamatosan monitorozza a térség igényeit és ezáltal olyan tanulási programokat kínál, amelyek alkalmasak a munkaerő piaci reintegrációra.
A projekt hosszú távú társadalmi hatásként a foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban a versenyképesség növelését, a foglalkoztathatóság javítását, hátrányos helyzetűek munkaerő piaci integrációját célozza.