Homokszöm Idősek Otthona

Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye, telephelye: Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom

Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom

Részlegvezető: Halász Bettina Éva

Cím: 6782 Mórahalom, Szegedi u. 1.
Telefon: 62/580-232
E-mail: morahalom@napsugar-otthon.hu

A Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom a város központjában, az 55-ös út mentén, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő szomszédságában helyezkedik el. Az intézmény kezdetben laktanyaként, majd 1956-tól TBC-s Átképző Otthonként működött, 1973-tól időseket lát el.

Otthonunk elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Az intézmény területén elhelyezkedő fás, virágos park nagy segítséget nyújt lakóink egészséges környezetben való aktív pihenéséhez, és a szabadidős programok rendezéséhez Az otthon szakmai programja és éves munkaterve segítségével törekszünk lakóink magas színvonalú, egyéni szükségletekhez igazodó differenciált gondozására, koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi ellátására, pszichés gondozására, valamint hasznos és célszerű tevékenységük megszervezésére és foglalkoztatásukra.

Az otthon házirendje tartalmazza az együttélés alapvető szabályait, amely segíti a nyugodt és harmónikus légkör kialakítását. Kiemelten fontos intézményünk nyitottsága, nagy hangsúlyt fektetünk lakóink belső és külső kapcsolatainak ápolására.

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a településünkön működő ellátórendszer minden szereplőjével (egészségügy, oktatás, közigazgatás, szociális ellátó rendszer) kiegyensúlyozott és partneri kapcsolatot ápolunk. A helyi alapszolgáltatási központ a konyhánk bevonásával oldja meg a város diétás étkeztetését, az oktatási és kulturális intézmények rendezvényeink lebonyolításában segítenek, az egészségügyi ellátást biztosító Móravitál Kft-vel pedig napi szintű, szoros együttműködésben dolgozunk.

Lehetőségeinkhez képest a meglévő otthonos légkör mellett igyekszünk minél szebb belső környezetet teremteni lakóink számára. A lakók szobáit személyes tárgyaik, képeik teszik barátságosabbá. Törekszünk, hogy lakóink együttélése legyen természetes, tisztelje a lakó a másikban az ő egyéniségét és törekvéseit, kölcsönös tisztelet alakuljon ki a lakók és a segítők között.

Cím