A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

A Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 57/2023. (V.25.) számú önkormányzati rendelet 9. mellékletének VI. pontja tartalmazza:


Mórahalom város Képviselő-testülete a Mötv. 67. § d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hivatal munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./ A Hivatal munkarendje:
hétfő - kedd - csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig,
szerda: 7.30 - 17.00 óráig
péntek: 7.30 - 13.30 óráig tart.

Munkaidőn kívül a heti szabad és pihenőnapon is el kell látni - erre irányuló igény esetén - a házasságkötésekkel és egyéb családi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat.


2./ A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 7.30 - 16.00 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás!
szerda: 7.30 - 17.00 óráig
csütörtök: 7.30 - 16.00 óráig
péntek: 7.30-12.00 óráig tart.Cím