Móra-Solar Energia Kft.

Móra-Solar Energia Kft.
Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Adószám: 23947935-2-06
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 06-09-018927
Tel.: 06-62-281-022 155. mellék
E-mail: morasolar@morahalom.hu


Telephely: Mórahalom tanya 0406/164 hrsz. és Mórahalom tanya 0406/171 hrsz.
Ügyvezető: Farkas Gábor
Pénzügyi adminisztrátor: Babarczi Norbert
Műszaki felelős: Papdi Gábor

A Móra-Solar Energia Kft. 2012. évben jött létre. A cég 100 %-ban önkormányzati tulajdonban van.
A Képviselő-testület 221/2012. /VII. 20./ sz. határozata alapján a Móra-Solar Kft-t bízta meg a Szent János térségi Norvég termálkút (K-43) és visszasajtoló kút (K-44), valamint a geotermikus hálózatra kötött egységek üzemeltetési feladataival. A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft. mely összeget teljes egészében rendelkezésre bocsájtották.

A Móra-Solar Kft. bevétele egyrészt hőenergia szolgáltatásból és elektromos energia tovább számlázásából származik, másrészt a Móra-Solar Kft karbantartási szolgáltatásokat is végez.

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: TVH-29590-16-16/2017.
Vízikönyvi szám: I/6184
Engedély hatálya: 2022. november 30.


Vízjogi üzemeltetési engedély száma: TVH-29590-16-16/2017.
Vízikönyvi szám: I/6184
Engedély hatálya: 2022. november 30.


Letölthető dokumentumok:

2017. évi beszámoló (2018. 05. 15.)

2018. évi beszámoló (2019. 05. 10.)

2018. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet (2019. 05. 10.)

2019. évi beszámoló (2020. 05. 26.)

2019. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet (2020. 05. 26.)

2020. évi beszámoló (2021. 05. 31.)

2020. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet (2021. 05. 31.)

2021. évi beszámoló (2022. 05. 30.)

2021. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet (2022. 05. 30.)

2022. évi beszámoló (2023. 05. 31.)

2022. évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet (2023. 05. 31.)


2017. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2019. 11. 07.)

2018. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2019. 11. 07.)

2019. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2019. 11. 07.)

2020. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2020. 05. 26.)

2021. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2021. 05. 31.)

2022. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2022. 05. 30.)

2023. évi közzététel vezető beosztású munkavállalóinak pénzbeli juttatásairól (2023. 05. 31.)


Javadalmazási szabályzat (2023. 02. 27.)


Nyilatkozat 2017 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2019. 11. 07.)

Nyilatkozat 2018 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2019. 11. 07.)

Nyilatkozat 2019 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2020. 05. 26.)

Nyilatkozat 2020 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2021. 05. 31.)

Nyilatkozat 2021 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2022. 05. 30.)

Nyilatkozat 2022 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában (2023. 05. 31.)


Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (atovábbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez


Cím