Széchenyi 2020

Szent Benedek Szálló

 

 Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése

Pályázat benyújtása: 2017. április hónap
Pályázat elbírálása: 2017.07.19.
Értesítés a nyertes pályázatról: 2017.08.08.
Támogatási összeg: 263.200.000,- Ft
Önkormányzati önrész: 178.010.000,- Ft

Építés helyrajzi száma: 1953 hrsz, természetben: Mórahalom, Ruzsai út 1.

Hatósági szerződés aláírása: 2017.09.05.
Támogatást nyújtó szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium
Közreműködős szervezet: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Ünnepélyes alapkőletétel: 2017.12.20.
A projekt záró dátuma: 2019.06.30
Az ünnepélyes átadás dátuma: 2019.07.05.


Mórahalom az elmúlt időszakban a tudatos városfejlesztő politikának köszönhetően jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül, amely hatással volt a város munkaerő-piaci igényeire. A helyi foglalkoztatási helyzetet tekintve jellemző, hogy az itt működő vállalkozások komoly munkaerő, illetve szakember hiánnyal küzdenek.
A Kormány a munkaerő-piaci mobilitást elősegítő, munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló korm. rendelet tervezetben tette közzé a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások részére egy új aktív foglalkoztatáspolitikai eszköz bevezetését, amely a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek (munkásszállások) építésének ösztönzését támogatja.
A fent hivatkozott korm. rendelet tervezetben foglaltak szerint a Mórahalom Városi Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában levő 1953 hrsz-ú, természetben a 6782 Mórahalom, Ruzsai út 1. sz. alatt lévő ingatlanon 94 fős munkásszállás építését és üzemeltetését valósítja meg.
A beruházás célja elsősorban munkaerő mobilitásának elősegítése a térségben, a munkavállalók tartós elhelyezkedésének támogatása a leendő munkáltatók igényeinek figyelembevételével. A munkásszállás létrehozására irányuló beruházás megvalósítása a térségbe vonzza a szabad munkaerőt, amely hatására a foglalkoztatottság arányának növekedése várható.
A hatósági szerződés aláírására 2017.09.05-én került sor. A közbeszerzési eljárás lezárulását követően a kivitelezés 2017.12.12-én megkezdődött. A munkásszállón kettő szinten összesen 20 db apartman jellegű lakrész került kialakításra (szintenként 10 db) 7 db 3+3 fős, 7 db 3+2 fős, illetve 5 db 3 fős és 1 db 2 fős mozgáskorlátozottak által igénybe vehető férőhely megosztással. Az építményben közösségi terem, közös konyha és étkező teszi komfortosabbá a munkavállalók mindennapjait.
Az Önkormányzat a munkásszálló üzemeltetésére 10 éves fenntartási kötelezettséget vállal, mely időszak alatt a Szálló üzemeltetési feladatait a 100%-os önkormányzati tulajdonú Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.