Széchenyi 2020

HTV Média Nonprofit Kft.

A HTV Média Nonprofit Kft. 2010. végén jött létre. Az alapító szándéka szerint rádió és televízió műsorok gyártása összeállítása volt az elsődleges célja.
2017. május 22. napján Mórahalom Városi Önkormányzat a HTV Média Kft.-nél üzletrész adásvételi szerződés keretében megszerezte a Móranet Nonprofit Közhasznú Kft-től a Társaságban meglévő üzletrészét, amellyel az üzletrészek 100 %-ának tulajdonosává vált. Az alapító alapítói határozat keretében elhatározta a Társaság nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködtetését, valamint nevének megváltoztatását Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-re.

A Mórahalom Városi Önkormányzat fenntartásában működő Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. a Pest Megyei Kormányhivatalnál kérvényezte előadó-művészeti szervezetként történő nyilvántartásra vételét. A Kft. eleget tett az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény (a továbbiakban: Emtv.) 8. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, továbbá kérelmét az előírásoknak megfelelőn nyújtotta be, így ESZ/533. szám alatt szabadtéri színházként az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került.

A Homokháti Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. alapszabályának értelmében a céget ügyvezető igazgató irányítja, illetve 3 fős felügyelő bizottság ellenőrzi.
A cég neve 2020. október 1-től újra HTV Média Nonprofit Kft.

Cégadatok:

Cégvezető: Papp Éva ügyvezető

Elérhetőségek: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. , 06 62 281 219, rendezvenyhaz@morahalom.hu

Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 06-09-016404


Letölthető dokumentumok:

2017. évi egyszerűsített beszámoló

2018. évi egyszerűsített beszámoló

2019. évi egyszerűsített beszámoló

2020. évi egyszerűsített beszámoló

2021. évi egyszerűsített beszámoló

2022. évi egyszerűsített beszámoló

2023. évi egyszerűsített beszámoló


2017. évi közzétételi beszámoló

2018. évi közzétételi beszámoló

2019. évi közzétételi beszámoló

2020. évi közzétételi beszámoló

2021. évi közzétételi beszámoló

2022. évi közzétételi beszámoló

2023. évi közzétételi beszámoló

2024. évi közzétételi beszámoló


Nyilatkozat 2017 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában

Nyilatkozat 2018 év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában

Nyilatkozat 2021. év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában

Nyilatkozat 2022. év Takt tv 2§ 3 bekezdés vonatkozásában

Javadalmazási szabályzat 2023.


Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - Infotv. 7_D § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

Cím