Széchenyi 2020

Általános közzétételi lista


ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTAI. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
2. Székhelye 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 62/281-022
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nincs
6. Központi elektronikus levélcím info@morahalom.hu
7. A honlap URL-je www.morahalom.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Tel.: 62/281-022
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Polgármesteri titkárság:
Kalmár Csabáné
Postacím: 6782 Mórahalom Szentháromság tér 1.

10. Az ügyfélfogadás rendje
Az ügyfélfogadás rendje


II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

Polgármester: Nógrádi Zoltán

Polgármesteri titkárság: Kalmár Csabáné

Alpolgármester: Csányi László

Alpolgármesteri titkárság: Tanács Edit

Jegyző: Dr. Tóth Krisztián

Aljegyző: Kotroczóné dr. Mezőfi Viktória

Jegyzői titkárság: Somodi Zsolt

Költségvetési és Adóosztály vezetője: Tóthné Klamik Gyöngyi

Kabinetvezető: Balog László

Rendészeti csoportvezető: Battancs Erika

Informatika: Tandari Róbert


III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hivatal szervezete
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti felépítés

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

Székhely: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 17-19.
Tel: 62/281-023
E-mail: ovoda@morahalom.hu
Postacím: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 19.

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
Tel: 62/281-441
E-mail: konyvtar@morahalom.hu
morahalomkonyvtar@gmail.com
Postacím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.

Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
Székhely: 6782 Mórahalom, Szent László park 4.
Tel: 62/281-039
E-mail: furdo@morahalom.hu
Postacím: 6782 Mórahalom, Szent László park 4.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je 1. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda:

Web: https://www.morahalom-ovoda.hu/

2. Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Web: http://konyvtar.morahalom.hu/

3. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
Web: http://erzsebetfurdo.morahalom.hu/

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje 1. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda:

Székhely, postacím: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 17-19.
Tel: 62/281-023

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig: 7:00- 17:00-ig

2. Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Székhely, postacím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
Tel: 62/281-441.

Nyitva tartás:
Hétfő ZÁRVA
Kedd: 8:00-17:00
Szerda: 8:00-18:00
Csütörtök: 13:00-17:00
Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 8:00-12:00
Vasárnap: ZÁRVA

3. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
Székhely: 6782 Mórahalom, Szent László park 4.
Tel: 62/281-039
Nyitva tartás: http://erzsebetfurdo.morahalom.hu/


1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Gazdasági Társaságok elérhetőségei
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Gazdasági Társaságok leírások
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve 1. ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

Képviselője: Szeverényi György - vezérigazgató

2. HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Papp Éva

3. Homokhátságért Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet:
Képviselője: Szécsi Imre

4. Homok Kincse Élelmiszeripari Start Szociális Szövetkezet:
Képviselője: Tandari Eszter

5. MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Németh Attila

6. Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet:
Képviselője: Csányi László

7. Mórahalmi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Dr. Tóthné Gróf Ágnes

8. MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Duka Félix

9. MÓRA-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Szűcs Anikó

10. MÓRA-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:

Képviselője: Borbás Norbert

11. MÓRA-PROP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Brindza Ágnes

12. MÓRA-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Farkas Gábor

13. Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Piti Gergő Elek

14. MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Balogh-Stampf Mariann

15. OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Dr. Csányi Sándor

16. MÓRA MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.:
Képviselője: Czellárné Debreceni Mónika

17. TEAM WORK Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet:
Képviselője: Csányi László

18. Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság:
Képviselője: Németh Attila

19. Virágátrium Mórahalom Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviselője: Király Ildikó

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 1. ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

önkormányzati részesedés mértéke: 0,0037%

2. HTV Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

3. Homokhátságért Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet:
önkormányzati részesedés mértéke: 14,28%

4. Homok Kincse Élelmiszeripari Start Szociális Szövetkezet:
önkormányzati részesedés mértéke: 14,28%

5. MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

6. Mórahalmi Termelői Integrációs és Szolgáltató Szövetkezet:
önkormányzati részesedés mértéke: 5,55%

7. Mórahalmi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 99%

8. MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

9. MÓRA-GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

10. MÓRA-Partner Foglalkoztatási és Szociális Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:

önkormányzati részesedés mértéke: 49%

11. MÓRA-PROP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 99%

12. MÓRA-Solar Energia Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

13. Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 24%

14. MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 8%

15. MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 100%

16. OTP Bank Nyrt.:
önkormányzati részesedés mértéke: 0,000085714%

17. Móra Medical Egészségügyi Kft.:
önkormányzati részesedés mértéke: 96%

18. TEAM WORK Élelmiszeripari Szociális Szövetkezet:
önkormányzati részesedés mértéke: 14,28%

19. Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 20%

20. Virágátrium Mórahalom Korlátolt Felelősségű Társaság:
önkormányzati részesedés mértéke: 24%


1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja 1. Egészséges Mórahalomért Közalapítvány

alapító okirat: https://www.morahalom.hu/msite/200/2019/alapito_ok...

2. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány
alapító okirat: https://www.morahalom.hu/msite/200/2019/alapito_ok...

3. Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közhasznú Közalapítvány
alapító okirat: https://www.morahalom.hu/msite/200/2019/alapito_ok...

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 1. Egészséges Mórahalomért Közalapítvány

Székhelye: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.

2. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány
Székhelye: 6782. Mórahalom, Millenniumi sétány 16.

3. Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közhasznú Közalapítvány
Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

3. 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása 1. Egészséges Mórahalomért Közalapítvány

A kuratórium elnöke: dr. Pécsy Balázs

A Kuratórium tagjai:

 • Kosztyu Gyuláné
 • Csótiné Ördög Edit
 • Pálinkó Szilveszter
 • Borbás Norbert
 • Somodi Zsolt

2. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány
A kuratórium elnöke: Kazi Mária

Tagjai:

 • Bodroginé Bálványos Andrea
 • Duka Félix
 • Csonka Attiláné
 • Baloghné Baranyás Ágnes

3. Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közhasznú Közalapítvány
A kuratórium elnöke: Battancs Erika

A Kuratórium tagjai:

 • Szabó Lászlóné
 • Bodó Katalin
 • Dobó László
 • Dobó Zoltán


1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Tükörkép
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Szerkesztő: Márton Gábor,
media@morahalom.hu
Szerkesztőség, kiadó:
HTV Média Nonprofit Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 1.
Ügyvezető: Duka Félix
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Szerkesztő: Márton Gábor1.6. * Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. * Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Székhely: Szeged, Rákóczi tér 1.
dr. Róth Márton főispán
Tel.: (62) 562-663
Fax: (62) 562-601
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.
Web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
Telefon: (62) 680-663
Fax: (62) 562-601
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096
Ügyfélfogadás: http://www.csmkh.hu/hu/hirek-mind/elerhetosegeink-...


1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye 1. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

Székhely: 6782 Mórahalom, Egyenlőség u. 17-19.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 195/1992. /X.1./ képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 1948
Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torz... weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).

Működési engedély: a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról:
https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku

2. Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 197/1992. /X.1./ képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 1954

Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torz... weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).

Működési engedély: a nyilvános könyvtárak jegyzéke letölthető az alábbi hivatkozásról: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke

3. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
Székhely: 6782 Mórahalom, Szent László park 4.
Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
Alapító határozat: 11/2015. /I.29./ képviselőtestületi határozat
Létrehozásának éve: 2015
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torz... weboldalról (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).
Működési engedély

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége 1. Mórahalmi Lurkó Világ Óvoda

Megbízott vezető: Szabó Marianna
Web: https://www.morahalom-ovoda.hu/

2. Mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Vezető: Berta Gyuláné igazgató
Web: http://konyvtar.morahalom.hu/

3. Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
Vezető: Farkas Gábor igazgató
Web: http://erzsebetfurdo.morahalom.hu/


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok *

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Mórahalom Városi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 17/2015. (IV.30.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető)

Adatvédelmi Szabályzat
2. * Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Mórahalom Városi Önkormányzat SZMSZ-ét az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló 57/2023. (V. 25.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat SZMSZ-e elérhető)


II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Adóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Adó Csoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály

Illetékességi terület: Mórahalom Város

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály

Illetékességi terület: Mórahalom Város

2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkban.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Adó Csoport

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály

Illetékességi terület: Mórahalom Város

Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Mórahalom Város Jegyzője, eljár: Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Hatósági Osztály

Illetékességi terület: Mórahalom Város

2020. március 1-től az építéshatósági feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény alapján, valamint a Mórahalom Városi Önkormányzat és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal között 2020. január 31. napján megkötött építésügyi feladatok átvételéről szóló megállapodásban foglaltakra tekintettel a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal látja el. A jegyzői műszaki feladatkör (hatósági ügyintézés) maradt a hivatalunkba
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Postacíme: 6782 Mórahalom Szentháromság tér 1.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Általánosságban:

Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.
Szabályozás: 2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.)
Ügyintézési határidő: (Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) )
- Fellebbezés szabályai: Ákr. 118-119. §
Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Személyes ügyintézésre időpontfoglalás:

- (62) 281-022 telefonszámon vagy

- info@morahalom.hu

elektronikus levelezési címen lehetséges
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról


III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése
B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Mórahalom város területén a hulladékszállítás

2. Mórahalom város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Mórahalom város területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

https://www.volanbusz.hu/hu/landing-page?option=co...
3. 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Mórahalom város területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

https://www.volanbusz.hu/hu/landing-page?option=co...
4. 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Mórahalom város területén a hulladékszállítás szabályait a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII.03.) Ör rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet vagy a fenti rendeletszám beírásával a hivatkozott rendelet elérhető)

Mórahalom város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatás


IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Működési engedély

Telepengedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Adózással kapcsolatos ügyek

Szociális ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Közterülethasználattal kapcsolatos ügyek

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei nem releváns


V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Tükörkép
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Tükörkép
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Tükörkép
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Ingyenes


VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
(a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Postacím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
E-mail: info@morahalom.hu
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

(a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Mórahalom kiválasztása, majd a Keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető)

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

A Képviselő-testület üléseit a Városháza Dísztermében tartja. Ez alól kivétel a közmeghallgatás keretein belül megtartott ülés. A Képviselő-testület ettől eltérhet.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával. https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Munkaterv
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nyilvános
kivéve : Zártan tartandó ülések
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Munkaterv
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.
https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek


VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.
https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Döntésenkénti bontásban.
https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek
4. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns
5. * A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól https://www.morahalom.hu/jegyzokonyvek


VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

2019-es pályázat: Szálláshely szolgáltatás specializációjára irányuló minőségfejlesztési támogatás igénybevételére. Eredményét lásd a 2019.03.28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében.

2022-es pályázat: A mórahalmi szálláshely-szolgáltatók minősítését és adminisztrációs feladatait elősegítő digitális eszközök beszerzésére. Eredményét lásd a 2022.04.28-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében.

2023-as pályázat: A mórahalmi szálláshely-szolgáltatók energetikai korszerűsítését segítő beruházások és tárgyi eszközök beszerzésére irányuló támogatás igénybevételére. Eredményét lásd a 2023.03.30-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében.


IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://www.morahalom.hu/hirek


X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

Postacím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
E-mail: info@morahalom.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Maxentrop Kft.

Székhely: 7174 Kéty, Petőfi utca 2/A.

E-mail: dpo@maxentropia.hu
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns


XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem releváns


XV. Nemzeti Adatvédelmi Hatóság felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettség

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (atovábbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez - Mórahalom Városi Önkormányzat

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (atovábbiakban. Infotv.) 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez - Mórahalmi Polgármesteri Hivatal

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Hírek, események a honlapról
https://www.morahalom.hu/hirek


II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai https://www.asz.hu/storage/files/files/sajto_osszefoglalok/2019/19186_sajto.pdf?download=true


III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai https://www.allamkincstar.gov.hu/


IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem releváns


V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem releváns


3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról


II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról


III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Mórahalom Városi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és a város éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról


3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Mórahalom Városi Önkormányzat – Foglalkoztatottak létszáma
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal – Foglalkoztatottak létszáma
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalom Városi Önkormányzat
Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalom Városi Önkormányzat
Foglalkoztatottak létszáma - Mórahalmi Polgármesteri Hivatal


II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatások kedvezményezettjei 2014.

Támogatások kedvezményezettjei 2015.

Támogatások kedvezményezettjei 2016.

Támogatások kedvezményezettjei 2017.

Támogatások kedvezményezettjei 2018.

Támogatások kedvezményezettjei 2019.

Támogatások kedvezményezettjei 2020.

Támogatások kedvezményezettjei 2021.

Támogatások kedvezményezettjei 2022.

Támogatások kedvezményezettjei 2023.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.


III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája 2013-ig

5 millió forintot elérő szerződések listája 2014.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2015.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2016.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2017.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2018.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2019.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2020.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2021.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2022.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2023.

5 millió forintot elérő szerződések listája 2024.


IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)


V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei 5 millió forintot meghaladó kifizetések 2020.


VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.
Cím