Széchenyi 2020

Városfejlesztő Kft.Mórahalmi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója Mórahalom Városi Önkormányzat. A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. tulajdonosa Mórahalom Városi Önkormányzat (99%-ban tulajdonos), és a Móra-Sport Kft. (1%-ban tulajdonos).

Tevékenységi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: dr. Tóthné Gróf Ágnes
E-mail: grofagi@morahalom.hu
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.
Mobil: +36 20/ 406 91 21

A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. megalakításának szükségessége
Mórahalom Város Önkormányzata elkötelezett a város hosszú távú, összehangolt koncepción alapuló városfejlesztés mellett. Ennek érdekében kidolgozta az integrált városfejlesztési stratégiát (továbbiakban: IVS), valamint az ezt konkrét fejlesztésekre váltó akcióterületi terveket.
Az IVS egy olyan középtávú (7-8 évre szóló), stratégiai célokra építő, átfogó szemléletű, „megvalósítás orientált” várostervezési dokumentum, mely meghatározza, illetve megalapozza a város középtávú fejlesztését. Célja a városokban a területi alapú, meghatározott városrészekre építő, de komplex szemléletű várostervezés és fejlesztés megvalósítása.
A fejlesztések megvalósításához saját forrást biztosít, továbbá támaszkodni kíván az állami és EU-s pályázatokon elérhető támogatásokra is.
A városfejlesztési elképzelések megvalósításához; továbbá a pályázatok kiírási feltételeihez, valamint a végrehajtási és elszámolási rendszeréhez illeszkedően indokolttá vált egy olyan társaság létrehozása, mely hosszútávon képes a nyertes pályázatok operatív menedzselésére; az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósuló beruházások, fejlesztések megvalósítása elősegítésében; távlatilag pedig a városfejlesztési koncepció és akciótervek előkészítésére és végrehajtására; sőt akár az önkormányzati tulajdonú vagyon egyes elemeinek kezelésére, hasznosítására is.
A Társaság az IVS, az erre épülő akcióterületi tervek (továbbiakban: ATT), valamint konkrét fejlesztési-beruházási projektek végrehajtásának eszköze.
Küldetése, hogy járuljon hozzá az IVS által meghatározott célok eléréséhez: Mórahalom Város Önkormányzatával szorosan együttműködve járuljon hozzá, a település átfogó céljának, a fenntartható város megteremtésének megvalósításához. Azaz az együttműködés eredményeképpen valósuljon meg a helyi gazdaság fejlesztésével, munkahelyteremtéssel, a gyógy- és egyéb turisztikai szolgáltatások bővítésével, képzési, oktatási infrastruktúra és paletta szélesítésével, minőségi egészségügyi alap- és szakellátások biztosításával, valamint eredményes, hatékony és egyhelyben elérhető közigazgatási szolgáltatások nyújtásával a városi funkciók, valamint a kistérségi vezető szerep erősítése.

A Társaság működése
A Mórahalmi Városfejlesztő Kft. önálló gazdálkodást folytat.
A Városfejlesztő társaság tevékenysége során szorosan együttműködik mindazokkal, akik a feladat meghatározásban, a koordinációban, a végrehajtásban részt vesznek: a polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységeivel, az engedélyező szakhatóságokkal, a kivitelezőkkel, a pályázat kiíróval és közreműködő szervezettel, vagy éppen a városi közösséget képviselő szakmai és civil szervezetekkel.

Projekttevékenység
Számos intézmény munkáját segítve, több éve sikeresen közreműködünk szakmai partnereink projekt tevékenységeinek lebonyolításában; szakmai együttműködő partnerként illetve, projektmenedzsment feladatok ellátásával segítjük az uniós, transznacionális és interregionális pályázatok, határmenti együttműködési programok sikeres végrehajtását.

Projektmenedzsment tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása által járulunk hozzá Mórahalom és térsége fejlődéséhez; közreműködünk több meghatározó jelentőségű beruházást megvalósító projekt végrehajtásában. Projektmenedzsment feladatok ellátásával segítettük/segítjük az alábbi projektek lebonyolítását:

KEOP- 1.3.0/09-11-2011-0021 – „Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Program”

KEOP-1.2.0/2F/09/2010-0085 – „Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”

EEA-C3-6 „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz a Homokháti Kistérségben"

HUSRB/1601/31/0005 – Colourful Cooperation

VP5-16.5.2-21 kódszámon „A Madarász-tó térségének öntözésfejlesztése”

VP6-7.2.1.1-20 kódszámon a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése” és a „A Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése”


• Együttműködő partnerként segítjük Mórahalom Város innovációs fejlesztési tevékenységeinek megvalósítását, részt veszünk többek között az alábbi pályázatok lebonyolításában:

ROHU-452 JEDI „Joint Employment-Driven Initiative”

HUSRB/1903/43/0008 – SCHOLAR-SME - Increasing the Economic Competitiveness and Innovative Development of SMEs through Young People's Scholarships in the Mórahalom-Zrenjanin Program

EUCF European City Facility - Városokkal a városokért program - GEOTHERMAL INVESTMENT GUARANTEE FACILITY
Könyvelési tevékenység

Cégünk 2014-ben kezdte meg könyvelési, számviteli szolgáltatási tevékenységének ellátását azzal a céllal, hogy Mórahalom és vonzáskörzete területén minden részletre kiterjedő számviteli szolgáltatást nyújtson.

Könyvelési, számviteli szolgáltatási tevékenységünk tapasztalt, mérlegképes könyvelő és pénzügyi ügyintézők feladatellátása által biztosított, akik folyamatos kapcsolattartással, hozzáértéssel, gondos, precíz munkával segítik a vállalkozásokat, hogy cégüket biztonságban tudják.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink bizalmát hosszú távon megtartsuk, ennek érdekében pontos, naprakész információkkal állunk rendelkezésre és gyakorlati tanácsokkal biztosítjuk ügyfeleink teljes körű tájékoztatását.Letölthető dokumentumok:

2014. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

2023. évi évközi beszámoló

2023. évi beszámoló


2014. évi közzététel

2015. évi közzététel

2016. évi közzététel

2017. évi közzététel

2018. évi közzététel

2019. évi közzététel

2020. évi közzététel

2021. évi közzététel

2022. évi közzététel

2022. évi közzététel (2022.12.09.)

2023. évi közzététel

2023. évi közzététel


Javadalmazási szabályzat

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2017

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2018

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2019

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2020

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2021

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2022

Taktv.2.§.(3) bekezdés szerinti közzététel_2023


Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - Infotv. 7_D § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

Cím