Térségi Gazdaságfejlesztő Kft.

Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34.
Adószám: 23995581-2-06
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 06-09-019101
Tel.: 06-62-281-022/152 mellék
E-mail: nemethattila@morahalom.hu
Telephely: 6782 Mórahalom, Szent László park 1.
Ügyvezető: Németh Attila

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 2012. évben jött létre, akkor még TVI Térségi Vízmű Kft. néven. Megalapításának akkori célja a változó jogszabályi környezet miatt akkor még költségvetési intézményi formában működő térségi feladatokat ellátó Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény feladatainak az átvétele volt. A megalapított gazdasági társaságban Mórahalomnak 31,2 %-os tulajdonrésze volt, mely célul kitűzött üzemeltetési feladatait 2014. december 31-ig látta el. A víziközmű üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok tovább változtak, a Kormány célja nagy regionális vízművek létrehozása volt. A TVI Térségi Vízmű Kft. által üzemeltetett terület az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésébe került.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 398/2015. (XII.17.) kt határozatával döntött a TVI Térségi Vízmű kft 68,8 %-os tulajdonrészének a megvásárlásáról.

A TVI Térségi Vízmű Kft-t Mórahalom Városi Önkormányzat 2016. február 25-én vásárolta meg a Vízműben tulajdonos Önkormányzatoktól.

Mórahalom Városi Önkormányzat a 1/2016. (02.25.) alapítói határozatával a Kft nevét Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-re módosította és a 2/2016. (02.25.) alapítói határozatával az ügyvezetői feladatokat Varga Zsolttól visszavonta és helyette Németh Attilát bízta meg a társaság ügyvezetésével. A társaság új székhelyét a 3/2016. (02.25.) számú alapítói határozatával Mórahalom, Röszkei út 34. szám alá helyezte át, a korábbi székhelyét és telephelyeit pedig visszavonta.

Az akkor 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. közel jövőbeli pályázati céljainak megvalósítása érdekében szükség volt a társaság tevékenységi köreinek átalakítására és a társaság üzletrésze túlnyomó részének egy profitorientált gazdasági társaság részére történő értékesítésére.

A Térségi Gazdaságfejlesztő Kft-ben fennálló 80%-nyi üzletrészének értékesítését a PRAMENÁDÓ Kft. részére a Képviselő-testület elfogadta.

Az üzletrész adásvétele a 2016. március 22-én kelt adásvételi szerződéssel megtörtént, ezzel egyidejűleg a társaság Társasági Szerződése aláírásra került. A változások a Cégbíróságnál 2016.04.19-én átvezetésre kerültek.

2018. áprilisában újabb változás következett be a társaság tulajdonosi szerkezetében. A PRAMENADO Kft. üzletrészt értékesített a MÓRA-AGROTOURIST Nonprofit Közhasznú Kft. részére. Az üzletrész eladásának eredményeként a PRAMENADO Kft. tulajdoni hányada 49%-ra csökkent.

A jelenlegi tulajdonosi szerkezet így 2018-ban alakult ki. Mórahalom Városi Önkormányzatnak 20 %-os tulajdonrésze van a Kft-ben.

A Kft által végrehajtott feladatok:

2017-2018 – Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejépületének építése
Az új fejépület üzembe helyezésével a Térségi Gazdaságfejlesztő Kft az alépítmény hőenergiájának értékesítésével és az új szolgáltatótér bérbeadásával tudja előteremteni az építkezés megvalósításához igénybe vett hitelek törlesztésének fedezetét. A tényleges használatba vételi engedélyt 2018. február 16-án kapta meg a Társaság.

2018-2019-2020 – Szolgáltatótér továbbfejlesztése
A cél egy új szaunavilág megépítése volt, melyhez egy kamatmentes támogatott GINOP hitelt vett igénybe a Kft. Az építkezés 2018-ban elkezdődött, de az építkezés 2019-ben fejeződött be, azonban a szaunavilág a végleges formáját még nem kapta meg. A végleges használatba vételi eljárás 2020-ban történt meg.

Letölthető dokumentumok:

a Térségi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi Mérlege