Településrendezési tervek, rendeletek

Hatályos Területrendezési tervek, rendeletek:

- Mórahalom Városi Önkormányzat helyi építési szabályzatát a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye, majd Mórahalom település kiválasztása után a keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető, amiből a fenti számú rendelet kiválasztható, vagy a keresőbe a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elérhető)

- Mórahalom Városi Önkormányzat településrendezési tervét a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza, amely az előző pontban leírtak szerint a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető.

- Mórahalom Városi Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti és szabályozási tervét az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Településszerkezeti terv hatályos egységes szerkezetben

Közzététel: 2022. 05. 12.

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás keretében zajló módosításáról, ezen tárgyalásos eljárás kiegészítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a 96/2021. (III.25.) számú PM határozat, a 204/2021.(V.27.) számú PM határozat, a 201/2021.(V.27.) számú PM határozat és Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(VIII.26.) számú, a 238/2021.(XII.16.) számú a 7/2022.(1.27.) számú és a 78/2022. (II.24.) Kt. határozatában döntött:

  • Ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, továbbá
  • Mórahalom Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás megindításáról.

A tárgyalásos eljárás anyaga kiegészül Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2022 (IV.21.) Kt. határozatának döntése értelmében Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. ingatlan beépítésének módosításával.

A tárgyalásos eljárás tartalmát kiegészítő véleményezési tervanyagok elkészültek, amelyre tekintettel a 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi rendelet alapján ezúton meghirdetem a tárgyalásos eljárás módosítási tervanyagának véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.

A véleményezési tervanyagok www.morahalom.hu honlapunkon elérhetőek, letölthetőek és megtekinthetőek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a fenti két eljárással kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse munkánkat.

A fenti eljárás keretében a véleményezésre 2022. május 12.- 2022. május 30. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:

  • elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,
  • postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2022. május 20. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti eljárással kapcsolatban beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott hivatali dolgozónak és a településtervezőnek adja át.

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését!

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

LETÖLTÉSEK

Jóváhagyandó dokumentumok

134-2022 (IV.21) Képviselő-testületi határozatKözzététel: 2022. 03. 30.

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás keretében zajló módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a 96/2021. (III.25.) számú PM határozat, a 204/2021.(V.27.) számú PM határozat, a 201/2021.(V.27.) számú PM határozat és Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(VIII.26.) számú, a 238/2021.(XII.16.) számú a 7/2022.(1.27.) számú és a 78/2022. (II.24.) Kt. határozatában döntött:

- Ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, továbbá

- Mórahalom Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás megindításáról.

A fenti eljárások keretében a véleményezési tervanyagok elkészültek, amelyre tekintettel a 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi rendelet alapján ezúton meghirdetem a tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás módosítási tervanyagainak véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás és a 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

A véleményezési tervanyagok ezen az oldalon elérhetőek, letölthetőek és megtekinthetőek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a fenti két eljárással kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse munkánkat.

A fenti két eljárás keretében a véleményezésre 2022. március 30.- 2022. április 20. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:

- elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,

- postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre

szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti két eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2022. április 12. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti két eljárással kapcsolatban beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott hivatali dolgozónak és a településtervezőnek adja át.

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését!

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

LETÖLTÉSEK

Tárgyalásos eljárás:

Egyszerűsített eljárás

Letöltések