Településrendezési tervek, rendeletek

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében lezajlott részleges módosítási eljárásairól

Tisztelt Partnerünk!

Mórahalom város Polgármesterének 201/2021. (V.27.) PM határozata alapján az elmúlt hónapok folyamán a város Településrendezési eszközeinek részleges módosítási eljárása zajlott le a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet rendelkezései alapján tárgyalásos eljárás keretében.

A tárgyalásos eljárást Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 269/2022. (V.31.) kt. határozatával a 2022. 05. 31-i kt. ülésen lezárta. Ezen döntés alapján a teljes tervanyagot az állami főépítész számára a tárgyalásos eljárás lefolytatása, a tárgyalás összehívása és megtartása, valamint a végső véleményének kialakítása érdekében megküldtük.

Az állami főépítész az eljárás keretében a 2022.06.16. napján megtartott tárgyaláson tett észrevételeivel a tervdokumentációt kiegészítettük és azt jóváhagyás céljából a főépítész számára megküldtük. Az állami főépítész a CS/B01/5837-16/2022. számon kiadott végső véleményében érdemi észrevételt és javaslatot nem tett, a tervanyagot és a rendelet tervezetét elfogadásra javasolta.

Az állami főépítész végső véleményének kézhezvételét követően azt a Képviselő-testület elé terjesztettük, aki az eljárást a 279/2022. (VI.23.) kt. határozatával lezárta.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalásos eljárást lezáró 279/2022. (VI.23.) kt. határozatában döntött:

- a főépítész CS/B01/5837-16/2022. számú végső véleményének és a tervanyagot véleményező szervek véleményeinek elfogadásáról,

- a mellékelt tárgyalásos eljárás tervanyagának elfogadásáról,

- és arról, hogy környezeti vizsgálat kidolgozása a módosítás keretében nem szükséges.

Az eljárás keretében továbbá Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a Mórahalom Város Helyi Építkezési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2022. (VI.23.) önkormányzati rendeletét.

A hatályos településrendezési eszközök Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról a 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, digitális formátumban az eljárásban jóváhagyott tervanyagot, a képviselő-testületi határozatok kivonatát és a helyi építési szabályzat rendelet módosításait együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tettem elérhetővé Mórahalom honlapján a következő címen:

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését.

1_sz_melléklet

2._sz._melléklet2._sz._melleklet.2.pdf

16_2022 önkormányzati rendelet

279_2022 kt kivonat

3_sz_melléklet_Mórahalom_véleményezesi_anyag

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében lezajlott részleges módosítási eljárásáról

Tisztelt Partnerünk!

Városunk Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása

Mórahalom város Polgármesterének 204/2021. (V.27.) számú PM határozata alapján egyszerűsített eljárás keretében 2021. május hónap folyamán megkezdődött, Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi rendről szóló határozata szerint lefolytattuk.

Az államigazgatási szervek véleményeinek és a Partnerségi egyeztetés eredményének ismeretében Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2022. (IV.21.) kt. határozatával lezárta a véleményezési eljárást, véglegesítette a dokumentációt és döntött arról, hogy a tervanyag végső véleményezésre bocsátható.

Az állami főépítész végső véleményében a szerkezeti terv változtatásait és a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet tervezetét jóváhagyta, egyéb kifogást nem emelt.

Az építési törvény értelmében az állami főépítész végső szakmai véleménye a képviselő-testületi ülésen ismertetésre került.

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításának keretében a szerkezeti terv változtatásairól és a Helyi Építési Szabályzat szövegének módosításáról megalkotta a Mórahalom Város Helyi Építkezési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító 16/2022. (VI.23.) önkormányzati rendeletét.

A hatályos településrendezési eszközök Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról a 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, digitális formátumban a mindkét eljárásban jóváhagyott tervanyagot, a képviselő-testületi határozatok kivonatát és a helyi építési szabályzat rendelet módosításait együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tettem elérhetővé Mórahalom honlapján a következő címen:

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését.

Tájékoztatás Szervezeteknek

14-2022 önkormányzati rendelet

133_2022 Kt kivonat Mh egyszerűsített eljárás lezárása

Tájékoztató eljárás lezárását követően

Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás lezárása rendelet

Nógrádi Zoltán
polgármester
Hatályos Területrendezési tervek, rendeletek:

- Mórahalom Városi Önkormányzat helyi építési szabályzatát a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye, majd Mórahalom település kiválasztása után a keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető, amiből a fenti számú rendelet kiválasztható, vagy a keresőbe a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elérhető)

- Mórahalom Városi Önkormányzat településrendezési tervét a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza, amely az előző pontban leírtak szerint a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető.

- Mórahalom Városi Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti és szabályozási tervét az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Településszerkezeti terv hatályos egységes szerkezetben

Közzététel: 2022. 05. 12.

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás keretében zajló módosításáról, ezen tárgyalásos eljárás kiegészítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a 96/2021. (III.25.) számú PM határozat, a 204/2021.(V.27.) számú PM határozat, a 201/2021.(V.27.) számú PM határozat és Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(VIII.26.) számú, a 238/2021.(XII.16.) számú a 7/2022.(1.27.) számú és a 78/2022. (II.24.) Kt. határozatában döntött:

  • Ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, továbbá
  • Mórahalom Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás megindításáról.

A tárgyalásos eljárás anyaga kiegészül Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2022 (IV.21.) Kt. határozatának döntése értelmében Mórahalom, külterület 081/17 hrsz. ingatlan beépítésének módosításával.

A tárgyalásos eljárás tartalmát kiegészítő véleményezési tervanyagok elkészültek, amelyre tekintettel a 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi rendelet alapján ezúton meghirdetem a tárgyalásos eljárás módosítási tervanyagának véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretében történik.

A véleményezési tervanyagok www.morahalom.hu honlapunkon elérhetőek, letölthetőek és megtekinthetőek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a fenti két eljárással kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse munkánkat.

A fenti eljárás keretében a véleményezésre 2022. május 12.- 2022. május 30. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:

  • elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,
  • postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2022. május 20. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti eljárással kapcsolatban beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott hivatali dolgozónak és a településtervezőnek adja át.

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését!

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

LETÖLTÉSEK

Jóváhagyandó dokumentumok

134-2022 (IV.21) Képviselő-testületi határozatKözzététel: 2022. 03. 30.

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás keretében zajló módosításáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a 96/2021. (III.25.) számú PM határozat, a 204/2021.(V.27.) számú PM határozat, a 201/2021.(V.27.) számú PM határozat és Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 52/2021.(VIII.26.) számú, a 238/2021.(XII.16.) számú a 7/2022.(1.27.) számú és a 78/2022. (II.24.) Kt. határozatában döntött:

- Ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, továbbá

- Mórahalom Város településrendezési eszközeinek módosítása érdekében tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás megindításáról.

A fenti eljárások keretében a véleményezési tervanyagok elkészültek, amelyre tekintettel a 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott partnerségi rendelet alapján ezúton meghirdetem a tárgyalásos eljárás és egyszerűsített eljárás módosítási tervanyagainak véleményezését.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás és a 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.

A véleményezési tervanyagok ezen az oldalon elérhetőek, letölthetőek és megtekinthetőek.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a Véleményezésben érdekelt és a mórahalmi Szervezeteket, hogy a fenti két eljárással kapcsolatosan megfogalmazott véleményével segítse munkánkat.

A fenti két eljárás keretében a véleményezésre 2022. március 30.- 2022. április 20. között van lehetőségük, amelyeket kérjük, hogy írásban:

- elektronikus levélben a jegyzo@morahalom.hu e-mail címre,

- postán vagy személyesen a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal/dr. Tóth Krisztián (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.) címre

szíveskedjenek eljuttatni.

A fenti két eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2022. április 12. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti két eljárással kapcsolatban beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott hivatali dolgozónak és a településtervezőnek adja át.

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését!

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester

LETÖLTÉSEK

Tárgyalásos eljárás:

Egyszerűsített eljárás

Letöltések