Széchenyi 2020

Településrendezési tervek, rendeletek

2024.06.07.

Tájékoztatás a településrendezési eszközök módosításának elfogadásáról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a hatályos településrendezési eszközei módosítását lezárta a 203/2024. (V.30.) sz. önkormányzati határozattal és a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról hozott 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelettel.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata egyszerűsített eljárásban történt.

A partnerségi egyeztetés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 82/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének előírásai szerint, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történt meg.

Az Önkormányzat Berkecz Balázs és Tőke Máté településtervezők közreműködésével a Hübner Tervező Kft-t bízta meg a HÉSZ módosításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítésével.

Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben az alábbi linken érhető el:

https://or.njt.hu/eli/726731/r/2020/7

Az elfogadott módosításokkal a helyi igények és adottságok figyelembevétel a HÉSZ pontosítása történt meg a települési érdekek-, a minőségi és fenntartható urbánus környezet kialakítása érdekében. Az eljárás keretében elfogadott módosítások továbbá lehetőséget teremtettek újabb munkahelyeket biztosító ipari, oktatási és sport célú beruházások kialakítása számára is.

Mórahalom, 2024. június 7.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
Mórahalom Városi ÖnkormányzatPartnerségi egyeztetés megindítása

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy Mórahalom Város Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközei módosítását kezdeményezte, melyre vonatkozóan a 278/2023. (VIII. 31.), 50/2024. (II. 29.) és a 117/2024. (III. 28.) sz. önkormányzati határozatokkal hozott településfejlesztési döntést, továbbá ahhoz kapcsolódóan kiemelt fejlesztési területté nyilvánított egyes, a módosításokkal érintett területeket. Ennek megfelelően Mórahalom város polgármesterének a 96/2021. (III.25.) számú PM határozatával jóváhagyott Mórahalom város Településszerkezeti Tervének, valamint Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) módosítása megindult az Önkormányzathoz érkezett kérelmek alapján.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a HÉSZ felülvizsgálata egyszerűsített eljárásban történik.

A partnerségi egyeztetést Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 82/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Partnerségi rendelet) előírásai szerint, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően szükséges lefolytatni.

Az Önkormányzat Berkecz Balázs és Tőke Máté településtervezők közreműködésével a Hübner Tervező Kft-t bízta meg a HÉSZ módosításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítésével.

A partnerségi egyeztetéshez készült dokumentáció Mórahalom hivatalos honlapján érhető el az alábbi linken:

https://www.morahalom.hu/hu/telepulesrendezesi-tervek

Kérem, hogy esetleges észrevételét, illetve javaslatát a Partnerségi rendelet, valamint a Kormányrendelet 65.§ alapján szíveskedjen írásban közölni legkésőbb 2024. május 6. napjáig.

Szíves együttműködését előre is köszönöm!

Mórahalom, 2024. április 25.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán
polgármester
Mórahalom Városi Önkormányzat

MÓRAHALOM VÁROSTELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁSA, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓHatályos Területrendezési tervek, rendeletek:

- Mórahalom Városi Önkormányzat helyi építési szabályzatát a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye, majd Mórahalom település kiválasztása után a keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető, amiből a fenti számú rendelet kiválasztható, vagy a keresőbe a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elérhető)

- Mórahalom Városi Önkormányzat településrendezési, szabályozási tervét a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza, amely az előző pontban leírtak szerint a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető.

- Mórahalom Városi önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti tervét az alábbi dokumentum tartalmazza:

Településszerkezeti terv hatályos, egységes szerkezetbenCím