Településrendezési tervek, rendeletek

2023.07.05.

Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközei módosítási eljárásának lezárulásáról

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatom, hogy Mórahalom város polgármesterének a 96/2021. (III.25.) számú PM határozatával jóváhagyott Mórahalom város Településszerkezeti Tervének, valamint Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: HÉSZ) módosítása lezárult.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a HÉSZ felülvizsgálata általános eljárásban történt.

Az Önkormányzat Berkecz Balázs és Tőke Máté településtervezők közreműködésével a Hübner Tervező Kft-t bízta meg a HÉSZ módosításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítésével. Az elkészült és a partnerségi- valamint államigazgatási egyeztetést követően módosított településrendezési eszközök Mórahalom hivatalos honlapján az alábbi helyen elérhetőek:

https://www.morahalom.hu/hu/telepulesrendezesi-tervek

Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének a 78/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelettel történt módosítása a helyi igények és adottságok figyelembevétel történt, a minőségi és fenntartható urbánus környezet kialakítása érdekében.

A módosítások új lakóterület kijelölését, Gondozási Központ Idősek klubja és Házi segítségnyújtás központja környezetében településközponti vegyesterület kijelölését, a szabályzási vonalak pontosítását, napelempark kialakítása érdekében övezeti besorolás módosítását a VI. körzet tanya térségében, a külterületi és belterületi szabályozási szelvény közötti összhang megteremtését, az általános gazdasági terület (Gál), valamint az ipari terület (Gip) övezetek, „Kb” jelű homokbánya terület, valamint a Vt és Vt* övezet beépítési előírásait, az összes övezet épületmagasságának számítására vonatkozó előírás pontosítását, valamint a fürdő környezetének biztonságosabb használata miatti szabályozást érintik. Továbbá bővült az önkormányzat elővásárlási jogával terhelt ingatlanok száma a városi intézményi funkciók távlati helybiztosítása, továbbá a városi termálvezeték üzemeltetésének biztosítása érdekében.

Mórahalom, 2023. július 5.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.

polgármester

Mórahalom Városi Önkormányzat

Letöltések:

222/2023 (VI.29.) Kt határozat

78/2023. (VI.29.) Önkormányzati rendelet

1. sz. melléklet a 78/2023. (VI.29.) Önkormányzati rendelethez

2. sz. melléklet a 78/2023. (VI.29.) Önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 78/2023. (VI.29.) Önkormányzati rendelethez

Hatályos Területrendezési tervek, rendeletek:

- Mórahalom Városi Önkormányzat helyi építési szabályzatát a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye, majd Mórahalom település kiválasztása után a keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető, amiből a fenti számú rendelet kiválasztható, vagy a keresőbe a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elérhető)

- Mórahalom Városi Önkormányzat településrendezési, szabályozási tervét a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza, amely az előző pontban leírtak szerint a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető.

- Mórahalom Városi önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti tervét az alábbi dokumentum tartalmazza:

Településszerkezeti terv hatályos, egységes szerkezetbenCím