Településrendezési tervek, rendeletek

Hatályos Területrendezési tervek, rendeletek:

- Mórahalom Városi Önkormányzat helyi építési szabályzatát a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye, majd Mórahalom település kiválasztása után a keresés gomb megnyomásával az összes rendelet elérhető, amiből a fenti számú rendelet kiválasztható, vagy a keresőbe a fenti rendeletszám beírásával az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elérhető)

- Mórahalom Városi Önkormányzat településrendezési tervét a Mórahalom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020/(II.27.) önkormányzati rendeletének 1. és 2. számú melléklete tartalmazza, amely az előző pontban leírtak szerint a https://or.njt.hu/ weboldalról elérhető.

- Mórahalom Városi Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt településszerkezeti és szabályozási tervét az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

Településszerkezeti terv hatályos egységes szerkezetben


Tájékoztatás Mórahalom város Településrendezési eszközeinek állami főépítészi és tárgyalásos eljárás keretében lezajlott részleges módosítási eljárásairól

Tisztelt Partnerünk!

Mórahalom város Képviselő-testületének 219/2020. (VIII.27.) számú kt határozata alapján az elmúlt hónapok folyamán a város Településrendezési eszközeinek részleges módosítási eljárása zajlott le a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet rendelkezései alapján állami főépítészi és tárgyalásos eljárás keretében.

I. Az állami főépítészi eljárást a Képviselő-testület a 302/2020. (X.29.) kt határozatával a 2020.10.29-ei kt ülésen lezárta. Ezen döntés alapján a teljes tervanyagot az állami főépítész számára az állami főépítészi eljárás lefolytatása és a végső véleményének kialakítása érdekében megküldtük.

Az állami főépítész a CS/B01/2566-47/2020. számon kiadta végső véleményét, amelyben érdemi észrevételt és javaslatot nem tett, a tervanyagot és a rendelet tervezetét elfogadásra javasolta.

A Polgármester az állami főépítészi eljárást lezáró 190/2020. (XI.26.) pm határozatában döntött:

- a főépítész CS/B01/2566-47/2020. számú végső véleményének elfogadásáról,

- a mellékelt állami főépítészi eljárás tervanyagának elfogadásáról,

- és arról, hogy környezeti vizsgálat kidolgozása a módosítás keretében nem szükséges.

Az eljárás keretében továbbá a Polgármester megalkotta a Mórahalom Város Helyi Építkezési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító 13/2020. (XI.26.) Pm rendeletét.


II. A tárgyalásos eljárást a Képviselő-testület a 302/2020. (X.29.) kt határozatával a 2020.10.29-ei kt ülésen lezárta. Ezen döntés alapján a teljes tervanyagot az állami főépítész számára a tárgyalásos eljárás lefolytatása, a tárgyalás összehívása és megtartása, valamint a végső véleményének kialakítása érdekében megküldtük.

Az állami főépítész az eljárás keretében a 2020.11.16. napján megtartott tárgyaláson tett észrevételeivel a tervdokumentációt kiegészítettük és azt jóváhagyás céljából a főépítész számára megküldtük. Az állami főépítész a CS/B01/2566-52/2020. számon kiadott végső véleményében érdemi észrevételt és javaslatot nem tett, a tervanyagot és a rendelet tervezetét elfogadásra javasolta.

Az állami főépítész végső véleményének kézhezvételét követően azt a polgármester elé terjesztettük, aki az eljárást a 191/2020. (XI.26.) Pm határozatával lezárta.

A Polgármester a tárgyalásos eljárást lezáró 191/2020. (XI.26.) Pm határozatában döntött:

- a főépítész CS/B01/2566-52/2020. számú végső véleményének és a tervanyagot véleményező szervek véleményeinek elfogadásáról,

- a mellékelt tárgyalásos eljárás tervanyagának elfogadásáról,

- és arról, hogy környezeti vizsgálat kidolgozása a módosítás keretében nem szükséges.

Az eljárás keretében továbbá a Polgármester megalkotta a Mórahalom Város Helyi Építkezési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletet módosító 14/2020. (XI.26.) Pm rendeletét.

A hatályos településrendezési eszközök Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról a 314/2012. (XI.8.) sz. kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének c) pontja szerint, digitális formátumban a mindkét eljárásban jóváhagyott tervanyagot, a képviselő-testületi határozatok kivonatát és a helyi építési szabályzat rendelet módosításait együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot tettem elérhetővé Mórahalom honlapján a következő címen:

https://www.morahalom.hu/hu/telepulesrendezesi-ter...

Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését.

Mórahalom, 2020.12.28.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester


Letöltések