Móra-Sport Kft.

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Mórahalom város Képviselő-testülete 2012. december 20-án megtartott ülésén, 393/2012. /XII. 20./ Kt. számú határozatával döntött a Móra-Sport Kft. létrehozásáról, majd ezen szándékát 51/2013. /I.31/ Kt. számú döntésével megerősítette.

A Kft. létrehozásának alapját az szolgáltatta, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a városfejlesztési elképzelések továbbgondolása alapján a Szent János térségben egy, a Homokháti Kistérséget kiszolgáló sportkomplexum kiépítését tervezte. Emellett sportfeladatát a hatékonyság, célszerűség jegyében, valamint a sportágazat komplex, ugyanakkor koncentrált irányításával kívánta ellátni.

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A társaság képviselője: Piti Gergő ügyvezető
tel.: +36 30/243-52-92
email: morasport@morahalom.hu

Pályahasználat tekintetében információt nyújt: Piti Gergő sportigazgató
tel.: +36 30/243-52-92
email: pitigergo@morahalom.hu

Pályakarbantartás:
Németh Attila - Móraép Nonprofit Kft.
Tel.: 0670/31-23-096
E-mail: nemethattila@morahalom.huMórahalom Város sportkoncepciója

Mórahalom város Képviselő-testülete 2009. március 26-án fogadta el – 91/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozatával – a település sportkoncepcióját, melyben meghatározta a fejlesztési irányokat, a gyermek-ifjúsági-és diáksport, a versenysport- utánpótlás-nevelés és szakszövetségi szabadidősport, a sportegészségügy, a fogyatékosok sportolási lehetőségei, a sportpropaganda és a nemzetközi kapcsolatok területén. A város lakosságának egészségmegőrzését állította középpontba, melyben a közös felelősségre alapozva, s cselekvés és összefogás erejét kihasználva, következetes irányokat határozott meg a testület.

Mórahalom város Képviselő-testülete 2012. évben 78/2012. /III. 29./ Kt. sz. határozatával - a sportkoncepcióban meghatározottak alapján - részletesen meghatározta az önkormányzati sportfeladatokat.

Tekintettel arra, hogy új fejlesztési irányok, új elemek jelentek meg a sportban Mórahalom város Képviselő-testülete 2015. áprilisában felülvizsgálta a sportkoncepciót és 188/2015. /IV. 30.) Kt. sz. határozatával elfogadta Mórahalom Város Középtávú (2015-2020) Sportkoncepcióját. Emellett 2015. augusztusában új tartalmi elemekkel is bővítve aktualizálta a dokumentumot.

2017. április 27-ei ülésén a Képviselő-testület Mórahalom Város Középtávú Sportkoncepcióját az alábbi fejlesztési elképzelések rögzítésével aktualizálta:

- a 2017/2018. évi TAO pályázat keretein belül a labdarúgó pályák karbantartására szolgáló eszközállomány megújítása
- a 2018/2019 TAO pályázat keretein belül a Sportcentrum parkolójának bővítése
- családi sportnapok megrendezésének támogatása egészség ellenőrző és megtartó programokkal
- az EFOP 1.5.3 pályázati program keretein belül tervezett tornák, extrém sportnap, szabadidős sport programok, országos bajnokságok, sportági bemutatók, kerékpáros körversenyek megszervezése
- sporttáborok szervezése és kiajánlása a város turisztikai attrakcióinak bevonásával
- együttműködés kialakítása, megszilárdítása a Mórahalmi Lovassport Egyesülettel a lovassport programok megszervezése, lebonyolítása érdekében, a minőségi pályák kialakítása céljából
- a Magyar Judo Szövetséggel együttműködve új judo csarnok megépítése
- a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Barmos György tér 2. szám alatti telephelyén ovi-foci pálya megépítése az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány támogatásával
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül a 672 helyrajzi számú területen (Barmos György tér) kültéri Sportpark létrehozása
- a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül a 0406/254 („a” alrészlet) helyrajzi számú területen (Móradombi körúton) 200 m-es futókör kialakítása
- a Móradombi Körúton, az úszószabványoknak megfelelő fedett uszoda megépítése
- a szabadidősport fejlesztése érdekében bowling és minigolf pálya létesítése
- a Móradombi Sportcentrumban kültéri multifunkcionális (rekortán) sportpálya megépítése
- a korábban Bartók Béla téri játszótéren lévő szabadtéri fitness park elemeinek kitelepítése a Móradombi Sportcentrum területére


SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK MÓRAHALMON


Móradombi Sport- és Rendezvénycsarnok: (Mórahalom Móradombi krt. 20-22.)
A csarnokhasználat igénybevételi díj ellenében profi sportesemények, edzések, hobby és szabadidős sport tevékenységek, egyéb belépőjegyes rendezvények helyszínéül szolgál. A csarnokhasználat feltételeiről a Móra-Sport Kft. honlapján tájékozódhatnak, illetve telefonon a 30/243-5292 mobilszámon.

Sport és Labdarugó Centrum (Mórahalom, Móradombi krt.)

• műfüves és élőfüves pályái:
A pályahasználat minden esetben előzetes igénybejelentés alapján lehetséges. A pályahasználat feltételeiről a Móra-Sport Kft. honlapján tájékozódhatnak, illetve telefonon a 30/243-5292 mobilszámon.
• rekortán pálya: (Mórahalom, Móradombi krt.)
A pályahasználat minden esetben előzetes igénybejelentés alapján lehetséges. A 22*42-es pálya lehetőséget biztosít kézilabda, kosárlabda, kispályás futball edzések és mérkőzések lebonyolítására.
A pályahasználat feltételeiről a 30/243-5292 mobilszámon kérhetnek tájékoztatást.
• szabadtéri fitness park:
A D típusú fitness parkot térítésmentesen, mindenki saját felelősségére használhatja, a Sportcentrum nyitvatartási ideje alatt.
• 200 m-es futókör: térítésmentesen használható
• Móra Gym Fitness Club:
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 6.00 - 21.00 óráig, szombaton-vasárnap 9.00-19.00 óráig. Az edzőterem használatával kapcsolatban Suhajda Zalán vállalkozótól kérhető információ a 30/571-3976 telefonszámon, illetve a Club recepcióján.

Városi Sportcsarnok: (Mórahalom Barmos György tér 2.)
Az igénybevétel előzetes bejelentés alapján lehetséges. Információ a Móra Ferenc Általános Iskola titkárságán kérhető a 62/281-059 telefonszámon.

Strandlabdarúgó pálya: (Mórahalom Móradombi krt. – Mini Hungary park mellett)

A strandlabdarúgó pálya használata kizárólag a kapukulcs szabályszerű átvételével történhet. Előzetes igénybejelentés: a 30/243-5292 telefonszámon lehetséges. Előzetes igénybejelentés hiányában a kulcs a Sportkomplexum recepcióján is átvehető 2.000,-Ft kaució megfizetése ellenében. A pályahasználatot követően a kulcs leadásakor a kaució összege visszafizetésre kerül.

Kölcsey utcai városi labdarúgó pálya: (Mórahalom Kölcsey utca 11.)

A pálya előzetes igénybejelentés alapján bérelhető mérkőzések, edzések, egyéb sportrendezvények megtartására. A feltételekről a 30/243-5292 telefonszámon nyújtanak tájékoztatást.

Röszkei úti deszkás és streetball pálya: ( Mórahalom Röszkei út)

A pályát előzetes igénybejelentés nélkül, mindenki saját felelősségére, térítésmentesen használhatja.
A pályát használóktól kérjük, hogy az ott található eszközöket rongálásmentesen, a környék nyugalmát nem zavarva használják!

Rákóczi téri
• teniszpálya: (6782 Mórahalom, Rákóczi tér) A pályák üzemeltetője a Lendület Szabadidős és Rekreációs Sportegyesület. A pályák használatáról Farkas Csamangó Nóra és Miklós Gábor készségesen nyújt felvilágosítást a 30/989-8128, 30/549-8745 telefonszámok egyikén.
• grundpálya: térítésmentesen vehető igénybe. A pályát használóktól kérjük, hogy az ott található eszközöket rongálásmentesen, a környék nyugalmát nem zavarva használják!

Bivaly Bowling Club & Bar a többfunkciós létesítmény teret ad a sportolásnak, a játéknak, a szórakozásnak, családi és céges rendezvényeknek. A Club nyitva tartásáról és szolgáltatásairól a bivalybowling.morahalom.hu weboldalon, illetve a 62/220-250, 70/2344-391 telefonszámokon tájékozódhatnak.STRANDLABDARÚGÓ PÁLYA

Készült:
a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programja keretében 2016. évben
Üzemeltető: Móra-Sport Kft.
Pályabérlés: Piti Gergő, munkanapokon: +36 30/243-52-92

Pályahasználat:

- A strandlabdarúgó pálya használata kizárólag a kapukulcs szabályszerű átvételével történhet.

- Előzetes igénybejelentés hiányában a kulcs a Sportkomplexum (Mórahalom, Móradombi körút – Babos tanyával szemben) recepcióján vehető át 2.000,-Ft kaució megfizetése ellenében. A pályahasználatot követően a kulcs leadásakor a kaució összege visszafizetésre kerül.

- A pályát minden látogató saját felelősségére, rendeltetésszerűen használhatja!

- A szabálytalan vagy nem rendeltetésszerű pályahasználatból eredő balesetekért minden esetben a pályahasználó a felelős.

- Mindenki kötelessége a pálya és környéke tisztaságának megőrzése!

- A nem rendeltetésszerű és szabálytalan pályahasználatból eredő károkért a károkozó a felelős és köteles a kárt megtéríteni.


A használat során kérjük fokozott figyelmet fordítsanak a balesetmentes állapot /a pályahomok tisztaságának, szennyeződés mentességének/ megőrzésére!
Móra-Sport Kft.
üzemeltető

A Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése

Kedvezményezett neve: Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: „A Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése”

Szerződött támogatás összege: 118 172 375 Ft

Támogatás mértéke (%): 77.28 %

Projekt tartalmának bemutatása:
A mórahalmi Ezer Év Parkja (volt Mini Hungary Park) által 2018 év végén elnyert a „Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése” nevet viselő GINOP 5.1.7-es pályázat lehetőséget ad az intézmény teljes megújulására. Ennek apropóján kerül átalakításra a teljes szabadtér. A gazdag növényvilágon kívül különféle kulturális és edukációs célokat szolgáló objektumokkal, így például amfiteátrummal, s egyéb játszó terekkel is gazdagodik a park. A belső megújulás lehetővé teszi, hogy a fogadótér alatti pince szint is megújulásra kerüljön. Egy része megmarad restaurációs műhelynek, ugyanakkor interaktív térként is fog funkcionálni a továbbiakban a helység, ahol modern körülmények közötti filmvetítés is biztosított lesz. A park teljes arculatfrissítésen ment keresztül, továbbá roppant gazdag és színes múzeumpedagógiai tartalmakkal lesz felruházva, a különféle témavezető füzetek és szakvezetésektől kezdve a lovagköpenyek viseléséig bezáróan. Figyelve a kor igényeire, a múzeumpedagógiai tartalmak teljes egészében digitalizált keretek között is elérhető formában kerülnek kialakításra. Eme nagy ívű fejlesztési célok tükrében elmondható, hogy a makett park eddig nem látott modernizációs átalakulásokon megy keresztül.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2018-00019