Széchenyi 2020

Móra-Sport Kft.

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


Mórahalom város Képviselő-testülete 2012. december 20-án megtartott ülésén, 393/2012. /XII. 20./ Kt. számú határozatával döntött a Móra-Sport Kft. létrehozásáról, majd ezen szándékát 51/2013. /I.31/ Kt. számú döntésével megerősítette.

A Kft. létrehozásának alapját az szolgáltatta, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat a városfejlesztési elképzelések továbbgondolása alapján a Szent János térségben egy, a Homokháti Kistérséget kiszolgáló sportkomplexum kiépítését tervezte. Emellett sportfeladatát a hatékonyság, célszerűség jegyében, valamint a sportágazat komplex, ugyanakkor koncentrált irányításával kívánta ellátni.

Móra-Sport Rekreációs és Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

A társaság képviselője: Piti Gergő ügyvezető
tel.: +36 30/243-52-92
email: morasport@morahalom.hu

Pályahasználat tekintetében információt nyújt: Piti Gergő sportigazgató
tel.: +36 30/243-52-92
email: pitigergo@morahalom.hu

Pályakarbantartás:
Németh Attila - Móraép Nonprofit Kft.
Tel.: 0670/31-23-096
E-mail: nemethattila@morahalom.hu


Mórahalom Város sportkoncepciója


Mórahalom város Képviselő-testülete 2009. március 26-án fogadta el – 91/2009. (III. 26.) Kt. sz. határozatával – a település sportkoncepcióját, melyben meghatározta a fejlesztési irányokat, a gyermek-ifjúsági-és diáksport, a versenysport- utánpótlás-nevelés és szakszövetségi szabadidősport, a sportegészségügy, a fogyatékosok sportolási lehetőségei, a sportpropaganda és a nemzetközi kapcsolatok területén. A város lakosságának egészségmegőrzését állította középpontba, melyben a közös felelősségre alapozva, s cselekvés és összefogás erejét kihasználva, következetes irányokat határozott meg a testület.

Mórahalom város Képviselő-testülete 2012. évben 78/2012. /III. 29./ Kt. sz. határozatával - a sportkoncepcióban meghatározottak alapján - részletesen meghatározta az önkormányzati sportfeladatokat.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években új fejlesztési irányok, új elemek jelentek meg a sportban Mórahalom Város Képviselő-testülete 2021. októberében 144/2021. (X.28.) Kt. sz. határozatával elfogadta Mórahalom Város Középtávú (2020-2025) Sportkoncepcióját, ami az elkövetkezendő időszak sportfejlesztési irányvonalait jelöli ki.

A város 2020-2025. évre szóló középtávú sportkoncepcióját az Ideiglenes Sportkonzultatív Tanácsadó Testülettel és tagjaival, valamint a helyi sportszervezetek vezetőivel folytatott egyeztetéseket követően az ő általuk megküldött anyagok, megfogalmazott javaslatok figyelembevételével és dokumentumba építésével dolgoztuk ki, amelyben az alábbi intézkedési tervekről hoztunk döntést:

 • a sportinfrastruktúra prioritások mentén való fejlesztése;
 • sportegyesületek adatfelmérések lefolytatása, elemzése, értékelése és sportegyesületi adatbázis frissítése;
 • iskolai diáksport egyesületek, városi diáksport bizottság, helyzetének felmérése, segítése, diáksport egyesületi adatbázis frissítése;
 • sportkoncepció felülvizsgálata, intézkedési terv értékelése, javaslat a módosításra.
 • sportegyesületek pályázat útján való támogatása;
 • az „Önkormányzati sportfeladatok részletes meghatározása” tárgyú, 78/2021. (III.29.) számú kt. határozat felülvizsgálata;
 • a szervezett formában működő felnőtt szabadidősport részére, a sportlétesítmények kedvezményes áron való biztosítása;
 • az új sportágak vagy szakosztály a bírósági bejegyzést követő egy naptári év működés után pályázhat önkormányzati támogatásra;
 • a szakosztályok személyi feltételeinek biztosításában az önkormányzat lehetőségei szerint segítséget nyújt (pl.: lakás);
 • a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum kialakítása. Jelenleg, az elkészült tervek engedélyeztetése és a kiviteli tervek véglegesítése van folyamatban, a támogatási összeg (1.387.900.000 Ft) átutalását az ITM-től a közbeszerzési, majd a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez. Közben a szakmai programok tervezése is folyamatban van;
 • Szervezet fejlesztési terv összeállítása. A városban működő sportinfrastruktúra hatékony és eredményes üzemeltetése, a munka minőségi színvonalának javítása érdekében;
 • Sporttáborok szervezése és kiajánlása a város turisztikai attrakcióinak bevonásával;
 • 6782 Mórahalom, Móradomb krt. 12-14. szám alatt található Sportközpontban a 2020/2021 TAO pályázat keretein belül megvalósult 111 férőhelyes a parkoló külső járdájának kiépítése;
 • 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 11. szám alatt 20x40 (22x42) méteres Rekortán borítású, többfunkciós sportpálya kiépítése;
 • 6782 Mórahalom, Kölcsey utca 11. szám alatt meglévő Előfüves sportpálya felújítása és karbantartása a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. által;
 • 6782 Mórhalom, Móradomb krt. 20. szám alatt lévő Móradombi Sport- és Rendezvénycsarnok visszavétele a Tisza Volán SC-től;
 • 6782 Mórahalom Barmos György tér 2. szám alatt lévő Városi Sportcsarnok visszavétele a Szegedi Tankerületi Központ-tól;
 • 6782 Mórahalom, Rákóczi tér hrsz.: 1139/1 szám alatt található Sporttelep 12x22 (14x26) méteres Műfüves pálya felszámolása és áttelepítése;
 • 6782 Mórahalom, Papírgyári út 3. szám alatti lévő Réci csarnok átalakítása sportlétesítményé;
 • 6782 Mórahalom, hrsz:0406/263, 0406/264 szám alatt található Futó-Dobó Lovasközpont díjugrató pálya öntözőrendszerének és vízelvezetésének kiépítése;
 • 6782 Mórhalom, Móradomb krt. 16. szám alatt lévő Móradombi Uszoda nyitvatartási rendjének szabályozása.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK MÓRAHALMON


Móradombi Sport- és Rendezvénycsarnok: (Mórahalom Móradombi krt. 20-22.)
A csarnokhasználat igénybevételi díj ellenében profi sportesemények, edzések, hobby és szabadidős sport tevékenységek, egyéb belépőjegyes rendezvények helyszínéül szolgál. A csarnokhasználat feltételeiről a Móra-Sport Kft. honlapján tájékozódhatnak, illetve telefonon a 30/243-5292 mobilszámon.

Sport és Labdarugó Centrum (Mórahalom, Móradombi krt.)

• műfüves és élőfüves pályái:
A pályahasználat minden esetben előzetes igénybejelentés alapján lehetséges. A pályahasználat feltételeiről a Móra-Sport Kft. honlapján tájékozódhatnak, illetve telefonon a 30/243-5292 mobilszámon.
• rekortán pálya: (Mórahalom, Móradombi krt.)
A pályahasználat minden esetben előzetes igénybejelentés alapján lehetséges. A 22*42-es pálya lehetőséget biztosít kézilabda, kosárlabda, kispályás futball edzések és mérkőzések lebonyolítására.
A pályahasználat feltételeiről a 30/243-5292 mobilszámon kérhetnek tájékoztatást.
• szabadtéri fitness park:
A D típusú fitness parkot térítésmentesen, mindenki saját felelősségére használhatja, a Sportcentrum nyitvatartási ideje alatt.
• 200 m-es futókör: térítésmentesen használható
• Móra Gym Fitness Club:
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 6.00 - 21.00 óráig, szombaton-vasárnap 9.00-19.00 óráig. Az edzőterem használatával kapcsolatban Suhajda Zalán vállalkozótól kérhető információ a 30/571-3976 telefonszámon, illetve a Club recepcióján.

Városi Sportcsarnok: (Mórahalom Barmos György tér 2.)
Az igénybevétel előzetes bejelentés alapján lehetséges. Információ a Móra Ferenc Általános Iskola titkárságán kérhető a 62/281-059 telefonszámon.

Strandlabdarúgó pálya: (Mórahalom Móradombi krt. – Ezer Év Parkja mellett)

A strandlabdarúgó pálya használata kizárólag a kapukulcs szabályszerű átvételével történhet. Előzetes igénybejelentés: a 30/243-5292 telefonszámon lehetséges. Előzetes igénybejelentés hiányában a kulcs a Sportkomplexum recepcióján is átvehető 2.000,-Ft kaució megfizetése ellenében. A pályahasználatot követően a kulcs leadásakor a kaució összege visszafizetésre kerül.

Kölcsey utcai városi labdarúgó pálya: (Mórahalom Kölcsey utca 11.)

A pálya előzetes igénybejelentés alapján bérelhető mérkőzések, edzések, egyéb sportrendezvények megtartására. A feltételekről a 30/243-5292 telefonszámon nyújtanak tájékoztatást.

Röszkei úti deszkás és streetball pálya: ( Mórahalom Röszkei út)

A pályát előzetes igénybejelentés nélkül, mindenki saját felelősségére, térítésmentesen használhatja.
A pályát használóktól kérjük, hogy az ott található eszközöket rongálásmentesen, a környék nyugalmát nem zavarva használják!

Rákóczi téri
• teniszpálya: (6782 Mórahalom, Rákóczi tér) A pályák üzemeltetője a Lendület Szabadidős és Rekreációs Sportegyesület. A pályák használatáról Farkas Csamangó Nóra és Miklós Gábor készségesen nyújt felvilágosítást a 30/989-8128, 30/549-8745 telefonszámok egyikén.
• grundpálya: térítésmentesen vehető igénybe. A pályát használóktól kérjük, hogy az ott található eszközöket rongálásmentesen, a környék nyugalmát nem zavarva használják!

Bivaly Bowling Club & Bar a többfunkciós létesítmény teret ad a sportolásnak, a játéknak, a szórakozásnak, családi és céges rendezvényeknek. A Club nyitva tartásáról és szolgáltatásairól a bivalybowling.morahalom.hu weboldalon, illetve a 62/220-250, 70/2344-391 telefonszámokon tájékozódhatnak.STRANDLABDARÚGÓ PÁLYA

Készült:
a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programja keretében 2016. évben
Üzemeltető: Móra-Sport Kft.
Pályabérlés: Piti Gergő, munkanapokon: +36 30/243-52-92

Pályahasználat:

- A strandlabdarúgó pálya használata kizárólag a kapukulcs szabályszerű átvételével történhet.

- Előzetes igénybejelentés hiányában a kulcs a Sportkomplexum (Mórahalom, Móradombi körút – Babos tanyával szemben) recepcióján vehető át 2.000,-Ft kaució megfizetése ellenében. A pályahasználatot követően a kulcs leadásakor a kaució összege visszafizetésre kerül.

- A pályát minden látogató saját felelősségére, rendeltetésszerűen használhatja!

- A szabálytalan vagy nem rendeltetésszerű pályahasználatból eredő balesetekért minden esetben a pályahasználó a felelős.

- Mindenki kötelessége a pálya és környéke tisztaságának megőrzése!

- A nem rendeltetésszerű és szabálytalan pályahasználatból eredő károkért a károkozó a felelős és köteles a kárt megtéríteni.


A használat során kérjük fokozott figyelmet fordítsanak a balesetmentes állapot /a pályahomok tisztaságának, szennyeződés mentességének/ megőrzésére!
Móra-Sport Kft.
üzemeltető

A Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése


Szerződött támogatás összege: 118 169 041 Ft

Saját forrás: 33 300 224 Ft

A projekt összköltsége: 151 469 265 Ft

Támogatás intenzitása (%): 78,02 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A mórahalmi Ezer Év Parkja (volt Mini Hungary Park) 2018 év végén 118 millió Ft támogatást nyert el a „Mini Hungary Park látogatóbarát fejlesztése” nevet viselő GINOP 5.1.7-es pályázatával, mely alkalmat adott az intézmény teljes megújulására.

A munka 2019 februárjában kezdődött meg, melynek apropóján a mintegy 2 hektár szabadtér is átalakításra került. Különféle kulturális és edukációs célokat szolgáló objektumokkal, így például amfiteátrummal, s egyéb szabadidős terekkel, erdei domboldallal is gazdagodott a park.

A belső megújulás lehetővé tette, hogy a fogadótér alatti pince szint is átalakuljon, és új funkcióval gazdagodjon. Egy része megmarad restaurációs műhelynek, ugyanakkor másik része interaktív térként modern körülmények közötti filmvetítés, valamint különféle múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása is alkalmassá válik.

A pályázat segítségével a park teljes arculatfrissítésen ment keresztül és olyan komplex marketing tevékenység is megvalósulhatott, mely főleg a korona vírus okozta nehézségek után jelentős segítséget nyújtott a park piaci jelenlétének erősítéséhez, továbbá az újraindításhoz.

Kiemelendő továbbá, hogy a szabadtéri kiállító hely roppant gazdag és színes múzeumpedagógiai tartalmakkal lett felruházva. A különféle témavezető füzetek, a park tabletjein használható tárlatvezető alkalmazások és az egyéni szakvezetésektől kezdve a lovagköpenyek, korhű ruhák viselése mind a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgálják a kistérség legnagyobb szabadtéri kiállítóhelyén.

A múzeumpedagógiai tartalmak digitalizált keretek között is elérhetőek, így kiszolgálva az akár nagyobb csoportba érkező látogatókat, gyermekcsoportokat.

Fontos megemlíteni, hogy a beruházásnak köszönhetően nemcsak a Park megújulása valósulhatott meg, de ezzel párhuzamosan 14 fő hátrányos helyzetű munkavállaló felvételével új munkahelyek is létrejöttek. A Móra Sport Kft. így a térség egy jelentős és stabil munkaadaójává vált.

E nagy ívű, egészen 2021 áprilisági tartó fejlesztések tükrében elmondható, hogy a makett park eddig nem látott modernizációs átalakulásokon ment keresztü a pályázat segítségével.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.04.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2018-00019

A projekt sikeresen befejeződött és lezárult 2021.04.30-án.

Vállalkozói szerződések:

Móraép Kft. - Pince

Móraép Kft. - Szabadtér

Móra-Tourist Kft.

Cultware Kft.

Judyn Bt.

Cím