Széchenyi 2020

Közbeszerzési lista


Közbeszerzési tervek

2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 3. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 4. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 5. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 6. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 7. sz. módosítása

2023. évi közbeszerzési terv 8. sz. módosítása


2022. évi közbeszerzési terv


2021. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása


2020. évi közbeszerzési lista

2020. évi közbeszerzési lista 1. sz. módosítása

2020. évi közbeszerzési lista 2. sz. módosítása


2019. évi közbeszerzési terv
2018. közbeszerzési terv2018. közbeszerzési terv módosítása


Mórahalom Városi Önkormányzat statisztikai_összegzés_2017. évi


2017. évi közbeszerzési terv2016. évi statisztikai összegzés2015. évi éves statisztikai összegzés2016. évi közbeszerzési tervBeszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv teljesítéséről


2015. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása2015. évi közbeszerzési terv2014. évi közbeszerzési terv teljesítése2014. évi közbeszerzési terv2013. évi Közbeszerzési Terv2012. évi Közbeszerzési Terv 1.sz. módosításaKözbeszerzési terv 2012.Közbeszerzési terv 2011.2010-es Közbeszerzési terv 3. számú módosítása2010-es Közbeszerzési terv 2. számú módosítása2010-es Közbeszerzési terv 1. számú módosítása


Közbeszerzési terv 2010.


Közbeszerzési terv 2009.Közbeszerzési terv 2009. - 1. számú módosított
TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00005 „Mórahalom lokális foglalkoztatási körülményeit és az életminőséget a közszolgáltatások fejlesztésén keresztül javító családbarát befektetés"Ajánlattételi felhívásSzolgáltató csarnok építéseDokumentációMűszaki dokumentáció


Móradombi uszoda kiviteli tervdokumentáció


Kiviteli tervdokumentáció

Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája - SzakgimnáziumAjánlati dokumentáció - doc


Ajánlati dokumentáció - pdfTervdokumentáció
A lakHAtáséRDekében – Leromlott városi területek rehabilitációja MórahalmonAjánlati dokumentáció - docAjánlati dokumentáció - pdfTervdokumentáció
Mórahalom Városi Önkormányzat Szolgáltató Csarnokok építéseBontási jegyzőkönyvCímlista

Erdei Iskola és Zöld Közösségi Ház komplex épületenergetikai korszerűsítéseBontási jegyzőkönyvCímlistaVállalkozói szerződésEljárást megindító felhívás dokumentációvalMórahalom helyi termelőinek és alapanyagainak priorizációja post-harvest fejlesztések és infrastruktúra kiépítésén keresztül

Bontási jegyzőkönyvCímlistaDokumentációKiviteli tervek
Zöld város projekt


Aranyszöm tömbrehabilitáció kivitelezése - pdf


Aranyszöm tömbrehabilitáció kivitelezése - docAranyszöm tömbrehabilitáció elektromos tér- és közvilágítás kivitelezése


Ajánlattételre felkértek Aranyszöm tömbrehabilitációBontási jegyzőkönyv Mórahalom közvilágítás


Bontási jegyzőkönyv - Sport és Szórakoztató CentrumElérhetőségek - Sport és Szórakoztató CentrumBontási jegyzőkönyv - TérrekonstrukcióElérhetőségek - Térrekonstrukció
Térfigyelő rendszer létesítéseTájékoztató az eljárás eredményéről

Tanyagondnoki gépjármű beszerzések

Tájékoztató az eljárás eredményéről


DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt keretében kerékpárút kivitelezési munkái

Tájékoztató az eljárás eredményérőlA 2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra benyújtott HULEJAF-2013-0202 számú "A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás Mórahalom Városi Önkormányzat részére" című pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés


Ajánlattételi felhívásTájékoztatás az eljárás eredményérőlFenntartható vízgazdálkodási infrastruktúra kidolgozása a magyar-román határ menti régióban „ESUWATER” - építési beruházásTájékoztatás az eljárás eredményéről
Mezőgazdasági gépek beszerzése HURO/1101/162/1.3.1Tájékoztatás az eljárás eredményérőlTerületi együttműködést segítő programok kialakítása a Mórahalmi járásban

Ajánlattételi felhívás

Feladott hirdetmény

Vállalkozói szerződésAlkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz a Homokháti Kistérségben

Hirdetmény

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Vállakozói szerződés


Mórahalom közvilágítás energiatakarékos átalakítása a KEOP 5.5.0/K/14-2014-0070 pályázat keretében

- ajánlattételi felhívás
- tájékoztató az eljárás eredményéről
- vállalkozási szerződés

KEOP-5.5.0/B-12-2013-0249 Könyvtár és Közösségi Ház épületenergetikai korszerűsítés

Feladott eredményhirdetmény

Megjelent eredményhirdetmény

Vállakozási szerződés


Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése során árubeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Tájékoztató a szerződés módosításáról.


Mórahalom Város belterületi vízrendezés, Bástyasori főgyűjtő I. ütem

Szerződés teljesítéseKompetencia alapú oktatás bevezetése Mórahalmon található iskolákban és óvodában-oktatási és szaktanácsadói feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményérőlA Nagy Imre u., Mátyás király krt. egy szakaszának, a Füstölő sor, az 55. számú főút és 0243. hrsz-ú út közötti 0405/38 hrsz-ú út, az 55. számú főút melletti szervízút és az 1652, 1653 hrsz-ú utcák szilárd burkolattal való ellátása Mórahalmon.

Ajánlatételi felhívás

Ajánlattételi felhívás helyesbítése

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS ADATAI

Döntőbizottsági határozat

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A Móra Ferenc utca, a Juhász Gyula utca, az Úttörő utca, a Béke utca, Domb utca és Mező utca burkolatának felújítása Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Jogorvoslat:

Értesítés a jogorvoslati eljárás megindításáról


Értesítés tárgyalás tartásáról

Határozat


Kompetencia alapú oktatás bevezetése Mórahalmon - oktatási- és szaktanácsadói feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről


Kerékpárút építése (Szeged) – Domaszék – Mórahalom – Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett a 8+820 – 10+874 és 22+268 – 28 + 568 sz. km szelvények között


Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás módosítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról


A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza projekt vonatkozásában kiemelten a fenntartható életmóddal kapcsolatos kommunikációs feladatok ellátása, kommunikáció hatékonyságának vizsgálata, valamint az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Fejlesztése kapcsán komplex kommunikációs feladatok ellátása.

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan, valamint az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása.

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményérőlAz iskolai technikai kabinet akadálymentesítése Mórahalmon

Felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről


A mórahalmi geotermikus kaszkádrendszer kivitelezése – termelő és visszasajtoló kútpár és összekötő vezetékpár, hőközponti kialakítások, vezérlőrendszer építése

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Tájékoztató a szerződés módosításáról (2.)


Különféle építési munkák Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményérőlEszközbeszerzés az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, valamint a Borház (szőlészeti, borászati bemutató- és kóstolóhely) berendezése során


Ajánlattételi felhívás

Helyesbítés

Tájékoztató az eljárás eredményéről


Tartalék termálkút fúrása az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő fejlesztése során

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató a szerződés módosításáról


EGT Finanszírozási mechanizmusból (Norvég Alap) finanszírozott 3 db tanyaépület megépítése

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről


Mórahalom város közoktatási intézményeiben tanulói eszközbeszerzés

Ajánlattételi felhívás

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közszférát, közösségi (kulturális) és gazdasági funkciókat szolgáló épület építése, multifunkcionális szolgáltatásokat nyújtó, közigazgatási, kulturális, közösségi és gazdasági funkciókat megvalósító térségi szolgáltató központ kialakítása, termelői értékesítő és vállalkozói szolgáltató ház, piaccsarnok létrehozása, valamint közterületek fejlesztése Mórahalmon

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás (1. sz. módosítás)

Szerződésmódosítás


Termelő és visszasajtoló termálkútpár fúrása a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus által támogatott mintaprojekt keretein belül


Megbízási szerződés a CONCERTO-FP7 / GEOCOM című projekt keretében a teljes Concerto Area energiaauditjának (monitoring-előkészítés és megalapozás) elvégzésére


Mórahalom belterületén levő Petőfi, Honvéd, Móra Ferenc, Juhász Gyula, Rózsa és Köztársaság utcákban a csapadékvíz- és belvíz elvezetés megoldására rekonstrukciós fejlesztési beruházás kivitelezése


Zákányszék településének szennyvízelvezetése és tisztítása


WATERPROTECTION (Ivóvízvédelem) "Drinking- water basis protection on the Tisza-Maros till field, that is an important focus area of the region" című, HU-SRB/0901/121/098 számú projekt keretén belül önjáró csatorna tisztító- szippantó gép közbeszerzése


Nyilvánosság biztosítása a mórahalmi Bivalyrezervátum fejlesztése során
Cím