Széchenyi 2020

Ismét támogatja a homokháti települések mezőőr-szolgálatait a Kormány – közel 80 millió forinttal

2023.09.14.

Az utóbbi hónapokban Mórahalmon és a környező településeken is a lakosság súlyosbodó migrációs problémákkal szembesül, ez összefüggésben van az embercsempészeti tevékenységek növekedésével.

Több személyi sérüléssel járó baleset is történt a térségben, amelyet embercsempészek okoztak, ezért a lakosság újabb intézkedések meghozását várja az önkormányzatoktól. A térség települései – együttműködve a rendészeti szervekkel – újabb stratégiai megoldásokat dolgoznak ki, alapul véve a mezőőrség munkáját is.

A Mórahalmon csütörtökön megrendezett sajtótájékoztatón Nógrádi Zoltán, a város polgármestere elmondta, a Kormány egyetért és támogatja Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa-Öttömös, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálata fenntartását a 2023. évre. A fenti települések támogatására közel 80 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról döntöttek.

A fenti kormányhatározatra alapozva a települések 2023. évben 15 fő migrációs célzatú mezőőrt foglalkoztatnak.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló mezőőri szakmai feladatok megvalósulásáról beszélt. Elmondta, 2023-ban a megjelölt településeken 0-24 órában a mezőőrök elsősorban migrációs jelzésadás céllal végzik a feladataikat.

– Figyelnek a tanyán élők biztonságára és a termőföldekre, a mezőgazdasági és egyéb károkozások megakadályozására. Különös figyelmet fordítanak a mezőgazdasági infrastruktúrák védelmére. A mezőőrök a külterületi részeket járva migráns személyek felkutatásában vesznek részt. A nyomok alapján feltérképezik az új útvonalakat és feltartóztatják a csoportot. A mezőőrök rendészeti feladatot ellátó személyek, tehát magasabb jogkörrel rendelkeznek a polgárőröknél. Migráns észlelés esetén értesítik a hatóságokat, akik a szükséges jogi és gyakorlati intézkedéseket megteszik- hangsúlyozta a politikus.

Ennél magasabb szintre emelve a feladatot jelenleg a rendőrséggel közösen folyik az embercsempészek gyűjtőhelyeinek feltérképezése, gyanús gépjárműmozgások és rendszámok gyűjtése. Továbbá a polgárőrséggel közösen bevezető utak ellenőrző pontjainak működtetésében is közreműködnek a mezőőrök, illetve jelzéseket adnak az embercsempészek elhagyott gépjárművei kapcsán is.

Nógrádi Zoltán kiemelte, a mezőőrök a statisztikák alapján eddig is nagy segítségre voltak a hatósági intézkedésekben. Mórahalom vonatkozásában 2023. január 1–jétől 2023. augusztus 31-ig 7744 szolgálati óra alatt, összesen: 2969 fő működött közre.

A polgármester a rendészeti szervekkel és a Farkas Sándorral illetve Mihálffy Bélával való egyeztetés eredményeként kifejtette, az alábbi megállapításokkal minden szervezet és hatóság egyetért:

– a migráció mértékének csökkenése nem várható az elkövetkezendő években– a határ menti településeken egyre nagyobb károkozásokat szenvednek el a gazdák mind a növényzet kitaposásának, mind a mezőgazdasági infrastruktúra megrongálásának következtében– éjjel-nappal vonuló csapatok miatt a külterületen élők folyamatos félelemben élnek– a lakatlan tanyákat feltörik, több esetben melegedés céljából tüzet gyújtottak– mérhetetlen mennyiségű kommunális hulladékot hagynak maguk után– néhány esetben már előfordult tettlegesség is, illetve más erőszakos viselkedési forma a környékben lakókkal szemben-már a települések belterületeire is bejutnak, ahol a megnövekedett számú embercsempészeket várják

Mihálffy Béla a térség országgyűlési képviselőjeként és a Homokhátságot jól ismerő politikusként arról beszélt, hogy a mezőőrök helyismerete főként éjszaka elengedhetetlen az erdős területeken történő jelzésadáshoz, ők nagyobb jogosultsággal rendelkeznek, mint például a polgárőrök, ezért hatékonyabb munkavégzést várhatunk el tőlük. Továbbá a lakosság a megadott mezőőri telefonszámon gyorsabban bejelentést tehet, mint a központi 112-es telefonszámon, a helyismerettel rendelkező mezőőrök gyorsabban a helyszínre is érnek.

Nógrádi Zoltán a fórum zárásaként így nyilatkozott: „Az eddig elhangzottak alapján látható, hogy jelenleg és a következő években is szükséges a mezőőrök közreműködése a migráció visszaszorításában. Továbbá a részt vevő hatósági és civil szereplők számára további módszertani egyeztetések lefolytatása szükséges a dinamikusan változó helyzetre való hatékony intézkedések kidolgozása kapcsán.”