Nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre a mórahalmi bölcsődében

2021.01.26.

Mórahalom köztudottan családbarát település. A városban jelenleg minden adott a kisgyermekek nevelésére, kezdve a bölcsődétől az óvodán át az iskolákig, és már középiskolai oktatásban is részesülhetnek helyben. A családbarát tervek folytatása kapcsán kezdett bele az önkormányzat bölcsődebővítésbe. Az új épületrész 28 férőhelyes lesz és szeptembertől várja a kisgyermekeket.

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelőknek fontos feladatuk, hogy a gyermekek számára lehetővé tegyék az életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelő ismerkedést az őket körülvevő világ jellemzőivel, törvényszerűségeivel. Elsősorban segíteniük kell tájékozódásukat, beilleszkedésüket ennek a világnak a természeti és társadalmi összefüggéseibe, valamint alakítaniuk kell környezetkultúrájukat. Ezen nevelés során a gyermekek ismerkednek a körülöttük lévő világ valóságával. Alakulnak ismereteik a természeti környezet élő és élettelen alkotórészeiről.

Másodsorban ki kell alakítani azon szokásokat, készségeket, képességeket, amelyek majd hasznosak lesznek a környezeti nevelés óvodai feladatainak teljesítéséhez, a környezettudatos gondolkodás és magatartás kialakításához.

Fontos, hogy megfigyeljék az időjárási jelenségeket, az évszakok változásait, a növények, az állatok és az emberek életét, amelyek szervesen kapcsolódnak a társadalmi eseményekhez, az ünnepekhez, valamint a hagyományokhoz. Ezen események, helyszínek ismerete segíti beilleszkedésüket egyre táguló környezetük különböző közösségeibe, elősegíti a társas kapcsolataik alakulását.

A legfontosabb, hogy mindezeket játékkal egybekötve tegyék meg, hiszen ez elengedhetetlen a gyermekek számára. A természettel való megismerkedést ősszel és télen is volt már alkalmuk kipróbálni a gyerekeknek. Ősszel az esősebb napokon az időjárásról, a levelekről, a termésekről, a napsütésről és az esőről beszélgettek, majd amikor lehetőség volt, saját kezűleg gyűjtöttek fáról leeső terméseket és leveleket. A télen saját kezükkel tapasztalták meg a hó hidegségét és gyors olvadását. Megnézték a madáretetőket, a „bogárhotelt”, a bennük lévő terméseket és meséltek a nevelők a gyerekeknek a hozzájuk érkező madarakról. Megtapasztalhatták, milyen a meleg víz a hidegben, és a jeges víz a melegben.

A tél elmúlásával ismét egyre több időt szeretnének majd a szabadban tölteni, hogy megfigyelhessék a fű és a különböző növények növekedését, a homok szerkezeti változását, a fákon növekvő levelek gyarapodását. Március közeledtével a víz világnapja alkalmából magokat fognak a földbe ültetni, aminek növekedését azután folyamatosan figyelhetik a kicsik. A Föld világnapja is fontos programként szerepel majd a tervekben.

A gyakorlati dolgok mellett a tanuláshoz elengedhetetlen a mese, a mondóka, az ének. A gyerekek ezzel a módszerrel jutnak a legkönnyebben a korosztályuknak megfelelő ismeretekhez.