Széchenyi 2020

150 férőhelyes kollégium

Támogató Szervezet:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, melynek jogutóda a feladat vonatkozásában Kulturális és Innovációs Minisztérium

A mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1613/2021. (VIII.18.) Korm. határozat alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. december 21-én Támogatói okiratot adott ki, melynek keretében 1.563.710.536 Ft támogatási összeg került biztosításra Mórahalom Városi Önkormányzat részére. Ennek köszönhetően megkezdődhettek 2021. augusztusában a 150 férőhelyes kollégium kivitelezési munkái, annak felépüléséig pedig egy ideiglenes kollégium kialakítása. Az új- és az ideiglenes kollégiumba a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium tanulói nyerhetnek majd felvételt. A kollégiumi ellátásban részesülők 80%-a vajdasági magyar, az eddigi tapasztalatok szerint a korábban felvetteken túl a következő években évente 30-40 új diák szállását szükséges megoldani.

Az új, 150 fős kollégium megépítéséhez az Önkormányzat a városközponti részen biztosít területet. A kollégium megépítésének tervezett helyszíne a Mórahalom belterület 892 helyrajzi számú, természetben a Kölcsey utca 11. szám alatt található telek, amely korábban sportpályaként üzemelt.

A tervezett új kollégium modern kialakítással, korszerű felszereltséggel fogja szolgálni a szakképzésben résztvevő diákok mindennapi életét, szakmai programjában illeszkedni fog a szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira című, Szakképzés 4.0 stratégia kihívásaihoz.

Az új ideiglenes kollégium, valamint a 150 férőhelyes kollégium a térség adottságaira épülő szakképzés infrastrukturális és humánerőforrás feltételinek megteremtését segíti, amelynek hosszú távú célja a régióban élő fiatalok - beleértve a vajdaságból érkező diákok -, térségben maradásához való hozzájárulása, a minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutási esélyek megteremtése, valamint a fiatalok munkavállalásának, otthonteremtésének elősegítése. A befogadó és hátránykompenzációt erősítő szakképzés megteremtésével biztosíthatjuk a térség gazdasági növekedésének alapját. Továbbá a helyi specifikumokra építő gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására adhatnak lehetőséget, amellyel biztosíthatjuk a gazdaság versenyképességének javítását, a szülőföldön maradás esélyét és az elvándorlás csökkentését.