Széchenyi 2020

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21

Mórahalom Városi Önkormányzat megbízásából 2014. évben az ENV-INFO Kft készítette el a település Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Programját. A 2014-2020. években bekövetkezett jelentős gazdasági, társadalmi és környezeti változások tették indokolttá Mórahalom város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának a felülvizsgálatát.

A program felülvizsgálata során a változások nyomon követhetősége, a trendek megállapítása érdekében a 2014. évben elkészített két kérdőív (lakossági és oktatási) felhasználásával ismét megkérdeztük a lakosság véleményét a fenntarthatósággal kapcsolatban, melynek kiértékelése alapján a város különböző jellemzőiről kaphatunk részletes képet.

A település lakosainak szíves közreműködésének köszönhetően a mórahalmi lakosoktól 359, míg a diákoktól 351 darab kitöltött kérdőívet vehettünk át.

A kérdőívek segítségével lehetővé vált olyan, hosszú távú fenntarthatósági célokat megfogalmazni, melyek elsődleges célja elősegíteni Mórahalom gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőinek pozitív irányba való fejlődését, s így a város fenntartható fejlődését.

A Fenntartható Fejlődésének Helyi Programja 2020-2023. elnevezésű dokumentum jóváhagyásra került. A program itt érhető el:

Local Agenda 2021.

Local Agenda 2021. mellékletek


Mórahalom Városi Önkormányzat nevében köszönöm az eljárásban résztvevők szíves közreműködését és segítőkész hozzájárulását.

Mórahalom, 2021.02.17.

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester