A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetése

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet szerint az adózó 2023. év január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat, illetve - a különleges gazdasági övezetbe tartozó adózó esetén - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Mórahalom Városi Önkormányzat javára az alábbiak szerint teljesíthető devizában történő befizetés:

  • Önkormányzat neve: Mórahalom Városi Önkormányzat
  • Számla száma: 10028007-00341259-02120018
  • Számla IBAN száma: HU40 10028007-00341259-02120018

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámlán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Magyar Államkincstár a fizetési kötelezettség teljesítésére számlájára utalt euró- vagy amerikaidollár-összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Magyar Államkincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A forintban történő adófizetést továbbra is Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 11735115-15354477-03540000 javára kell teljesíteni.

Mórahalom Város Jegyzője