A lakHAtás éRDekében- Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon

 TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00002,

Támogató Szervezet:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága


Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Kedvezményezett:
Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 133.978.765 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 133.978.765 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2017. 11. 01. – 2020. 01. 31.

Projekt leírása:
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában külön akcióterület került kijelölésre a szociális város-rehabilitációs fejlesztések végrehajtására.
A szociális város-rehabilitációs akcióterület a szegregációval veszélyeztetett terület teljes területét tartalmazza, és lehatárolása a következő: Dankó utca, Petőfi Sándor utca, Fürj dűlő, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Dobó István utca, Kossuth park, Nyár utca.

A projekt célja volt, hogy az akcióterületen – azon belül különösen szegregációval veszélyeztetett területen – élők életkörülményei jelentősen javuljanak. A fejlesztés eredményekét megtörtént a telepszerű körülmények között élő lakosok életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek szociális készségének javítása foglalkoztathatóságuk fejlesztésére irányuló tevékenységekkel. Integrált, szociális jellegű rehabilitáció a település lakófunkciójának erősítésével, környezeti állapotának, közösségi funkciójának és közbiztonságának javításával járt.

A beruházásnak köszönhetően megtörtént az akcióterületen kívüli beavatkozási helyszínen szociális bérlakásként funkcionáló lakások kialakítása valamint az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztathatóságának javítása, közösségi kert kialakításával. Továbbá akcióterület szegregációval veszélyeztetett területén élő lakosainak az újonnan kialakított szociális bérlakásokba való költöztetése is megtörtént.

A fejlesztéssel érintett Ingatlanok:
- Röszkei út 9. (1450 hrsz)
- Röszkei út 29. (1433 hrsz)
- Tömörkény utca 13/A (1410 hrsz)

További információ kérhető:
Szűcs Anikó, projektmenedzser
(szucsaniko@morahalom.hu)

2020.január 24.
Mórahalom Városi Önkormányzat
Móra-Partner Nonprofit Kft.