A lakHAtás éRDekében - Leromlott városi területek rehabilitációja Mórahalmon II. ütem

TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001
Támogató Szervezet:
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága


Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 68 165 037 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 68 165 037 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2020. 04. 04. – 2022. 01. 31.

A projekt a szegregációval veszélyeztetett területen élő lakosok életkörülményeinek javítását tűzte ki célul, melynek keretien belül jelentős fejlesztések történnek a helyi társadalmi kohézió erősítése érdekében.

A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken című felhívásra, TOP-4.3.1-16 konstrukció keretében Mórahalom Városi Önkormányzat 68 165 037 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt célja a KSH által igazolt szegregációval veszélyeztetett területen élő lakosok életkörülményeinek javítása. A korábbiakban a célzott területeket átfogó koncentráltságból adódóan nem minden városrész részesült azonos arányban a fejlesztésekből, így egyes városrészek lemaradtak és szegregációval veszélyeztetettek.

A KSH 2011-es népszámlálási adatait figyelembe véve felismerhető, hogy ezen leszakadó városrészen célzott beavatkozás szükséges. Ennek érdekében megépítésre kerül a fejlesztés eredményeként szociális bérlakásként funkcionáló Mikszáth utcai (hrsz 1446/2) telken egy új 4 bérlakást tartalmazó ingatlan. Beszerzésre kerül a Nyár u. 34. szám alatti ingatlan területén működő közösségi kertbe (hrsz 242) 3 db fűkasza, 1 db csapadékvíz gyűjtő-tároló, 1 db térfigyelő kamera és 1 db új park is kialakításra kerül a Zákányszéki út és a Bercsényi utca kereszteződésében.

A projekt megvalósítás tervezett időtartama 22 hónap, amelynek kezdete 2020.04.01; fizikai befejezésének időpontja 2022.01.31.

Az átfogó célok közt szerepel: a telepszerű körülmények között élő lakosok életkörülményeinek javítása; a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának növelése; a település lakófunkciójának és szociális rehabilitációjának erősítése; a környezeti állapotának, közösségi funkciójának és közbiztonságának javítása.

Specifikus célok az érintett területen: az akcióterületen kívüli beavatkozási helyszínen szociális bérlakások kialakítása; hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztathatóságának javítása közösségi kert kialakításával; közbiztonsági funkciójának javítása polgárőrségi mobil konténer létrehozásával; települési térfigyelő kamerarendszer kialakítása; a szegregációval veszélyeztetett lakosság költöztetése az újonnan kialakított szociális bérlakásokba.

Jelen projekt megvalósítása párhuzamosan történik a TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001 azonosítószámú, IntegrÁLOM - Komplex beavatkozások Mórahalmon című projekttel, melynek célja a hátrányos helyzetű lakosság komplex programokkal történő felzárkóztatása.