Széchenyi 2020

A MÓRAHALMI BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL

TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00001
Támogató szervezet:

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság

Kedvezményezett:
Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 166.606.936 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Megítélt támogatás: 166.606.936 Ft

A projekt időbeli ütemezése: 2020.03.01 – 2021.10.29.

Projekt leírás:
A tervezett Bölcsőde Mórahalom, Egyenlőség utca. 17-19. számú telekre tervezett melynek helyrajzi száma 721. A bölcsőde bővítése új épületszárnnyal a meglévő bölcsőde épülettel, egy száraz kapubejáróval, előtetővel összekötésre kerül, annak bővítéseként kerül kialakításra. A kialakítandó bölcsőde épületszárny funkcionálisan 2 csoportszobát fog tartalmazni
42,86+45,24 m2 = 88,1 m2 alapterületen mely 2x14 gyermek ellátására alkalmas. A foglalkoztatókhoz fedett terasz kerül elhelyezésre 54,95 m2 alapterülettel.

Akadálymentesített épület kerül kialakításra, akadálymentes Wc-vel és közlekedési útvonallal, rámpával megközelíthető bejárattal. 5 db parkoló és 1 db akadálymentesített parkoló kerül kialakításra a telken.

A tervezett fejlesztés hosszútávon hozzájárul Mórahalom népességének megtartásához, illetve növeléséhez, az életminőség javításához, a munkavállalás elősegítéséhez. A tervezett beavatkozás által erősödik Mórahalom szociálpolitikai helyzete, mindennapi élete egy összehangolt fejlesztésnek köszönhetően

A projekt célja hogy a meglévő bölcsődei ellátás férőhelyszámait bővítse 2x14 fős csoportszobák létrehozásával.
Ennek segítségével az intézmény javítja a bölcsődei ellátási formákhoz való hozzáférést.
Minden kisgyermek számára fontos a bölcsődei nevelés, hiszen annak célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
Ezek által hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalási esélyeinek a növeléséhez, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Mindezek mellett hozzájárul a helyes családi minták és értékek kialakításához, az esetleges hátrányos helyzetből adódó különbségek csökkentéséhez és képességeik kibontakoztatásához.

A beruházás elősegíti a helyi munkaerő szükségletek kielégítését és enyhíti a strukturális munkanélküliséget. A Bölcsőde épületszárny szervesen összekapcsolódik a mellette lévő óvodában működő bölcsődéhez, annak bővítéseként kerül kialakításra. Az
épületszárnyban 4 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka fog dolgozni.