A PAKTUMIRODA BEMUTATÁSA

A Paktum projekt szakmai koordinációját, operatív működtetését a Paktumiroda látja el.
A Mórahalom és Térsége Foglalkoztatási Paktum, és így a Paktumiroda is annak a felismerésnek a mentén jött létre, miszerint Mórahalom térségében - de mind megyei, mind országos szinten is – egyre nagyobb problémát jelent a munkaadók számára a megfelelő mennyiségű és minőségű, szakképzett munkaerő megtalálása.

Ebben kíván segítséget nyújtani a Paktumiroda. Munkánk során a foglalkoztatók munkaerő-és képzési igényeinek, valamint az álláskereső személyek igényeinek kiegyensúlyozására törekszünk.

A Paktumiroda címe: 6782 Mórahalom, István király út 8., II. emelet (ismertebb nevén a Kenyérváró épülete)A Paktumiroda feladatai:
1. Szolgáltatások nyújtása:
 információgyűjtés és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről,
 információgyűjtés és szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról,
 a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása,
 foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása, információk gyűjtése és megosztása a partnerségen belül,
 a foglalkoztatást segítő képzések, tréningek kezdeményezése a vállalkozási igények alapján,
 szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára,
 a foglalkoztatási fórum működésének szervezése.

2. Adminisztratív feladatok:
 koordinálja a partneri együttműködést,
 a sajtónyilvánosság biztosítása, a paktum portál feltöltése, frissítése,
 gondozza a paktum külső és belső kapcsolatait.

3. Monitoring és értékelési tevékenység:
 a Paktum projekt eredményeinek monitorozása, értékelése,

A Paktumiroda munkatársai:
Mórahalom Városi Önkormányzat együttműködő partnereivel Paktumirodát állított fel, melynek tevékenységeit Balog Ilona főállású paktumiroda munkatárs látja el. Az ő munkáját Hegedüsné Halmágyi Zsuzsa, a paktum szakmai vezetője koordinálja. Az iroda munkatársainak feladatait egészíti ki a 4 területi mentor tevékenysége, illetve a projektmenedzsment szervezet is.