Széchenyi 2020

Dekarbonizált Mórahalom - geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára

A pályázó projekt konzorciumot az alábbi négy szervezet alkotja: Mórahalom Városi Önkormányzat (konzorciumvezető), InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft., REKK Regionális Energia-és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány; valamint a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége.

Pályázat azonosító száma: 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002

Projekt címe: Dekarbonizált Mórahalom - geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések számára

Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01.

Projekt tervezett vége: 2023.03.31.

Megítélt támogatás:

1. Saját forrás összesen (Ft): 4 000 000

2. Igényelt támogatás összesen (Ft): 1 488 500 000

3. Projekt elszámolható összköltsége összesen (Ft): 1 492 500 000

Projekt részletes bemutatása

A pályázó projekt konzorciumot az alábbi négy szervezet alkotja: Mórahalom Városi Önkormányzat (konzorciumvezető), InnoGeo Kutató és Szolgáltató Nonprofit Kft., REKK Regionális Energia-és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért Alapítvány; valamint a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége.

A Projekt általános célkitűzése, egy olyan innovatív mintaprojekt megvalósítása Mórahalom Városban (lakónépesség: 6.312 fő), amely a földgáz alapú energiaellátás helyben elérhető, megújuló (geotermális és fotovoltaikus) forrásból történő kiváltásával egy fogyasztóbarát, az ellátásbiztonságot növelő, környezetvédelmi és pénzügyi szempontból fenntartható ellátási modellként szolgál a hazai, 5-10 ezer lélekszámú települések fejlesztéséhez.

A tervezett fejlesztés közvetlen céljai a következők:

1. a jelentősen megnövekedett helyi hőpiaci igények kielégítése a termálforrásból;

2. a tervezett új termál rendszer integrálása a Városban szigetszerűen működő két másik termálvíz alapú távhő rendszerrel (Hunyadi Liget Geotermikus Kaszkádrendszer és Norvég Geotermikus Közműrendszer);

3. a megújuló energiatermelés diverzifikálása termálvíz visszasajtolása és fotovoltaikus energia termelő kapacitás bővítése révén;

4. műszaki K+F feladatok megvalósítása révén jelentős műszaki tudásbázist tervez felépíteni a) a termálkutakban képződő kísérőgázok hasznosítása, b) az integrált távhő rendszer intelligens vezérlése, továbbá c) a víztermelés és visszasajtolás hidrológiai, hidrodinamikai és geokémiai vizsgálata vonatkozásában; valamint

5. széleskörű replikálásra alkalmas prosumer partnerségre hőszolgáltatási mintaprojekt fejlesztéssel.

A tervezett projekt elemei: több beruházási és több K+F elemből áll.

Jelenleg a két távhő rendszerhez 25 intézmény csatlakozik. A jelenlegi hőpaci szereplők teljes hő fogyasztása 2019-ben 21.191 GJ volt. A tervezett fejlesztési beruházások a két távhőrendszer integrálását irányozzák elő, amely lehetővé teszi a csatlakozást új hőpiaci szereplők számára közel megduplázva a jelenlegi hőigényt.

A K+F tevékenységek egyrészt irányulnak a műszaki innovációs kutatásokra, másrészt a szakpolitikai és gazdasági-társadalmi vizsgálatokra. A műszaki innováció iránya a kísérőgázok hasznosítása, az integrált rendszer komplex szabályozástechnikai megoldásainak kidolgozása, és végül a településen létesült termálvízkutak hidrodinamikai vizsgálata, a kútrendszer egyes elemeinek egymásra hatásának vizsgálata. A szakpolitikai és gazdasági-társadalmi vizsgálatok komponensei a szabályozási környezet elemzése és szakpolitikai ajánlások megfogalmazása, valamint a replikálhatóság és tudástranszfer a 5-10 ezres lakónépességű településszegmensben.