Széchenyi 2020

Fejlesztési elképzelések

Városfejlesztési elképzelések 2024-ig


Fejlesztési elképzelések 2024-ig

Turisztikai fejlesztések, kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások:

- Mozgásszervi fogyatékkal élő személyek igényeihez igazított turisztikai szolgáltatások, akadálymentesítés a falusi turizmus területén
- Négycsillagos wellness és konferencia szálloda kialakítása a mórahalmi Termálfaluban
- Háromcsillagos Thermál Hotel és Étterem kialakítása a mórahalmi Termálfaluban
- Termálfalu kiépítése
- Gasztrofesztivál
- Közművelődési és népművészeti találkozó
- Lovasturizmus infrastruktúrájának további fejlesztése
- Babamúzeum létrehozása
- Betyárpanoptikum kialakítása
- "Bunkerturizmus": a településen található bunkerek turisztikai célú hasznosítása, beillesztése a meglévő turisztikai csomagokba
- Új bivalyrezervátum kialakítása a Tanaszi semlyék területén
- Meglévő bivalyrezervátum fogadótereinek bővítése, látogatóközpont kialakítása
- Colosseum Hotel bővítése
- Smart City szolgáltatás létrehozása
- Szélessávú internetszolgáltatás kiépítése
- Térségi televízió létrehozása, működtetése
- Gyógyfürdő komplex gyógyhellyé fejlesztése
- Szerb-román kulturális központ létrehozása
- Sportinfrastruktúra fejlesztése: öttusa versenyek tartására alkalmas sportcsarnok kialakítása az új sporttelepen, továbbá teniszpálya, kosárlabdapálya, squashpálya, extrémsportok űzésére alkalmas pályák (gokart, gördeszka, szabadidőpark) kiépítése
- Kegyeleti park kialakítása

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése:

- Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (komplex fürdőgyógyászat, rehabilitáció)
- Egészségfejlesztési Iroda kialakítása
- Sürgősségi betegellátás feltételeinek fejlesztése
- Új gyógymedence kialakítása, valamint rehabilitációs kezelők és pihenőtér
- 1 napos sebészet kialakítása
- Telediagnosztika fejlesztése -rtg beszerzése
- Céltámogatásból sürgősségi egészségügyi gép-műszer beszerzés

Épületenergetikai fejlesztések:

- Egyes intézmények, továbbá önkormányzati tulajdonú többszintes épületek energetikai korszerűsítése

Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése:

- Játszóház kialakítása
- Óvoda épületének teljes akadálymentesítése (lift, mozgáskorlátozott WC kialakítása, burkolatcsere, rámpa építés)

Szociális alapinfrastruktúra fejlesztése:

- Tanyai Idősek Klubja építése Mórahalom külterületén
Idősgondozás feltételrendszerének kiépítése: Idősek Otthona kialakítása
- Házi szociális ellátórendszer fejlesztése

Foglalkoztatás támogatása:

- Szerb-magyar foglalkoztatási paktum
- Helyi szakemberek képzése, foglalkoztatása
- Szociális szövetkezet keretében munkahelyteremtés
- Távmunka informatikai és képzési feltételeinek kialakítása
- Szakképzés (szakmunkásképzés) feltételeinek megteremtése
- Határon átnyúló együttműködés keretében foglalkoztatás bővítés

Kerékpárút-hálózat fejlesztése:

- Zákányszék és Mórahalom között kerékpárút építése.
- Mórahalom Nagyszéksós-tói Kulcsosháztól a Röszkei úti felüljáróig kerékpárút építés
- Kissori úti kerékpárút folytatása Ásotthalom határátkelőig
- István király úti kerékpárút rekonstrukciója

Közlekedési hálózat fejlesztése:

- Madarász-tói út kiépítése 2020-ig; a Mórahalom - Ruzsát összekötő földút aszfaltburkolattal történő kiépítése 2020-ig "
- Szeged-Palics vasútvonal fejlesztése Mórahalom és Ásotthalom érintésével
- Épített és természeti örökség részét képező, illetve helyi védett objektumok, továbbá turisztikai érdeklődésre számottartó objektumok megközelítését szolgáló külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása
- A külterületi főgyűjtő és települési összekötő utak kimérése, javítása, karbantartása.
- Madarász-tói út kiépítése 2020-ig
- A Mórahalom - Ruzsát összekötő földút aszfaltburkolattal történő kiépítése 2020-ig

Közösségi közlekedés fejlesztése:

- A közösségi közlekedés feltételrendszerének integrált fejlesztése 14 településen

Üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak):

- Ipari park infrastruktúra-fejlesztése (ivóvíz-vezetékek, szennyvíz-csatornák, tűzoltóvíz-vezeték, csapadék-csatornák, szerelőcsarnok);
- Ipari Park bővítése a rendezési tervben kijelölt területekkel
- Új vállalkozói inkubátor csarnok létesítése
- Nyomda létrehozása
- Új gazdasági terek kialakítása, vásártér rekonstrukciója, piactér bővítése

KKV-k támogatása:

- Kedvező befektetési környezet kialakítása az ipari park üzemeltetése révén
- Hitelszövetkezet megalakítása

Innováció, K+F:

- Gyógyviz hatásainak kutatása
- A térség adottságaira épülő, lehetséges új élelmiszeripari termékek kifejlesztése
- Fűszerpaprika program keretein belül új termesztéstechnológiai eljárások kifejlesztése
- Új fűszerpaprika termékek kifejlesztése

Megújuló energia alapú fejlesztés:

- Gyógyfürdő hőszivattyús hőellátása
- Erdei Iskola és Zöldközösségi ház megújuló energiás ellátása
- Közvilágítás korszerűsítése LED világításra
- Intézményeken napelemek elhelyezése
- 3*500 kW-os naperőmű;
- Biomassza üzem létrehozása mezőgazdasági termény/hulladék tüzelő anyaggá alakítására. /Brikettáló, pelletáló, vagy növényolaj előállító üzem kialakítása/

Ivóvízellátás, ivóvízminőség javítása:

- Az ipari park infrastruktúra-fejlesztése: ivóvízvezeték tűzivízvezeték bővítések
- Termálfalu ivóvízvezeték ellátó hálózat bővítése
- Ipari park bővítés, ivóvízellátó hálózat bővítés
- Régi elavult ivóvízvezeték szakaszok felülvizsgálata, szükség szerinti átépítések és kapacitásnövelések kiépítése különös tekintettel a társasházak vízellátására és a tűzivízhálózatra

Szennyvízelvezetés és -tisztítás:

- Az ipari park infrastruktúra-fejlesztése: szennyvíz-csatornák
- Termálfalu szennyvízelvezető hálózat bővítése
- Ipari park bővítés: szennyvízcsatorna hálózat bővítés.
- Szennnyvíziszap mezőgazdasági kihelyezhetőségének biztosítása, komposztáló, átmeneti tároló, szükség szerint csomagoló létesítése legalább kistérségi szinten.
- Meglévő csatornarendszer felújítása.

Vízgazdálkodási, belvízvédelmi fejlesztések:

- Mórahalom Északi városrész belvízcsatorna hálózat kialakítása
- Mezőgazdasági belvízvédelem és Tiszáról történő vízpótlás a homokhátság területére (Zákányszék-Domaszék-Mórahalom).
- Meglévő csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója, a nyílt csapadékvízelvezető árkok szilárd burkolattal történő ellátása
- Víztározók építése
- Vízvisszatartási, vízpótlási feladatok ellátása

Települési szilárdhulladék kezelése:

- Lakossági és közületi hulladék gyűjtéséhez tömörítős hulladékgyűjtő jármű és konténer szállító jármű beszerzése.
- A hulladékátrakó állomáson komposztáló telep, válogatóüzem kialakítása

Mezőgazdaság fejlesztése:

- Fűszerpaprika feldolgozó üzem (szikkasztó, szárító és őrlő) kialakítása
- Fűszerpaprika csomagolóüzem létrehozása
- Mangalica tenyésztés és feldolgozás feltételeinek megteremtése, vágóhíd, húsfeldolgozó és csomagoló üzemek kialakítása
- Homokhátság mezőgazdasági termékértékesítésének támogatására nagybani piac kiépítése.
- Burgonya-feldolgozó üzem létrehozása
- Öntöző telepek kialakítása fürtszerű elrendezésben
- Logisztikai kapacitások kiépítése
- Natura 2000-es területek hasznosítási lehetőségeinek felmérése, kidolgozása
- Bivalyprogram
- Vámszabad terület kialakítása
- Élelmiszerpari üzemek létrehozásának, működésének támogatása

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése:

- A Termálfalu és a város geotermikus rendszerének összekötése. A termálvízhálózatból visszasajtolható víz hővisszanyerésének megteremtése. A település központjában található többlakásos épületek bekapcsolása a geotermikus fűtési rendszerbe.
- Könyvtár és Közösségi Ház energetikai korszerűsítése, Móra Ferenc Általásnos Művelődési Központ és Barmos Iskola, valamint Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése
- Település központjában lévő többszintes épületek energetikai korszerűsítése (szigetelés, ablakcsere)
- Termálvíz-alapú távfűtési rendszer kiépítése a településen