Széchenyi 2020

Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában



Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében
DAOP-4.2.1-11-2012-0027



BERUHÁZÓ: Mórahalom Városi Önkormányzat

BERUHÁZÁS CÉJA: A mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése

A minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása céljából az óvoda fejlesztése

- új óvoda épület létrehozásával,

- 3 új csoportszoba kialakításával,

- szakmai munkát támogató eszközbeszerzéssel.

FORRÁS:

• 95 % DAOP-4.2.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése (EU-ERFA) támogatás

• 5 % saját forrás (2,25% BM Önerő Alap támogatás)

Projekt támogatásának összege: 199.999.402,- Ft

Saját forrás: 10.526.284,- Ft

Összesen: 210.525.686,- Ft


Tervező: Csontos Attila EV (generál tervező), Kómár Mihály (Kómár Bt.), Ruck Norbert (4R Montőr Bt.)

Kivitelező: Bauszer Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (generál kivitelező)

Kivitelezési munka megkezdése: 2012. december 20.

Kivitelezés várható befejezése: 2013. július 31.

Az elkészült beruházást várhatóan 2013 őszén vehetik birtokba az óvodások.

A megvalósítás helyszíne: 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (hrsz: Táncsics utca 604), az általános iskola épülete mellett

Tervezett kivitelezési munkálatok:

• 3 db csoportszoba,
• 1 db tornaszoba,
• 3 db öltöző vizesblokkal,
• 1 db óvónői és elkülönítő szoba,
• 1 db raktár,
• 1 db fejlesztő szoba,
• 3 db akadálymentes vizesblokk és raktárak,
• játszóudvar.


A pályázat bemutatása:


A Mórahalom Városi Önkormányzat több mint 199 millió forintos uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Nevelési intézmények fejlesztése c. felhívásban. A közel 210,6 millió forintos összköltségvetésű beruházásból Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon új óvodaépület, a már meglévő óvoda új telephelyének kialakítására kerül sor.






Mórahalom Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében a Dél- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, DAOP-4.2.1-11-2012-0027 azonosítószámú, „Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében” című pályázat elbírálása során bruttó 199.999.402,- Ft összegű támogatásban részesül.






A pályázat keretében Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon a minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása céljából, a Mórahalmon található HH és SNI gyermekek integrált nevelését is ellátó Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése valósul meg. A 2011. szeptember óta az óvoda telephelyének számító Barmos György tér 2. szám alatt (hrsz. 604) az intézmény 3 új csoportszobával bővül, valamint a szakmai munkát támogató eszközök beszerzésére is sor kerül.






A teljes körűen akadálymentesített új óvodaépületben 3 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, 3 db öltöző vizesblokkal, 1 db óvónői és elkülönítő szoba, 1 db raktár, 1 db fejlesztő szoba, 3 db akadálymentes vizesblokk és raktár kerül kialakításra, ezen kívül pedig még játszóudvar létesítésére is sor kerül a beruházás során.

A pályázat keretében a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott, a fejleszteni kívánt óvodai nevelés nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, bútorok, szobai játszóeszközök, mozgásfejlesztő eszközök, játszóudvar eszközei, konyhai eszközök beszerzésére kerül sor.

A pályázat a Támogatási Szerződés ütemezése szerint megfelelően halad. Az elkészült beruházást várhatóan 2013. őszén vehetik birtokba az óvodások.


Kapcsolat:

Név: Kispál Aranka – pályázati referens
Telefon: +3662/281-022 (170 mellék)
E-mail: kispalaranka[at]morahalom[dot]hu