Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése

Támogató Szervezet:
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Közreműködő szervezet:
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége:
95.000.000,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%
Megítélt támogatás: 95.000.000,- Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2019.11.01. – 2020.12.31.


Projekt leírása:
TOP-1.2.1-16-CS1-2019-00013, Futó-Dobó Lovasközpont turisztikai fejlesztése


Mórahalom város a Dél-Alföld kiemelkedően kedvelt turisztikai célpontja. A településre érkező turistáknak lehetőségük van magas színvonalú wellness, fürdő szolgáltatások igénybevételére (Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő), ezeket három-négy csillagos szálláshelyek megfelelő minőségű szálláslehetőségei egészítik ki. Az ide érkező turisták nagy része azonban a fürdőzésen kívül más kikapcsolódási lehetőségeket is keres. Erre vannak már most is lehetőségek, azonban jelen fejlesztéssel egy teljes napot betöltő, élményekben gazdag kikapcsolódás válhat majd elérhetővé az érdeklődők számára. Álláspontunk szerint ahhoz, hogy Mórahalom a versenyképességét megtartsa, sőt, tovább javítsa, fel kell ismernünk, hogy a régióban a különböző profilú fürdőhelyek közötti versenyben csak úgy lehetünk sikeresek hosszú távon, ha a városba érkező látogatók számára több, önállóan is életképes attrakciót teszünk elérhetővé (pl. a rendezvénytér kulturális programjai, ill. a kulturális örökséget is ápoló lovas turizmus és lovasszínház szolgáltatásainak fejlesztése). Így a fürdővendégeket is kiszolgáljuk, de nyithatunk más célcsoportok felé is, miközben a helyi (térségi) lakosság igényeit is kielégíthetjük. A konzorciumban megvalósított (Mórahalom Városi Önkormányzat, Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.) fejlesztés az alábbi jól körülhatárolt, rövidtávú célkitűzéseket foglalja magában: - A Futó Dobó Lovasközpont szükséges turisztikai infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósításán keresztül egy komplex egész napos programcsomagokat (kulturális és lovas turizmus) kínáló rendezvénytér fejlesztése. - A megyei szinten is jelentős, önálló turisztikai vonzerő éves átlagos látogatószámának mintegy 12.200 fős nagyságrendbe emelése és ezen látogatószám folyamatos fenntartása. Hosszú távú célok, hatások (illeszkedve a Felhívás céljaihoz) - A fejlesztés révén a város gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése (a tartózkodási idő, az egy főre jutó költések, ill. a látogatószám növekedése a helyi gazdasági szereplőknek is piaci lehetőséget jelentenek – pl. szálláshely, vendéglátás, kiskereskedelem, stb.) a foglalkoztatás növelése, és a turisztikai szolgáltatások jövedelemtermelő képességének növelése érdekében. - Együttműködő partnerek egyéb turisztikai szolgáltatásainak összekapcsolásával olyan termékcsomagok fenntartása (és kialakítása), amelyek hozzájárulnak a szezonalitás hatásainak mérsékléséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, az egységes (térségi) turisztikai arculat kialakításához. - A fejlesztés a lakosságnak részleges megélhetést nyújt, növeli identitástudatát és helyismeretét, segíti a jelenkori társadalmi, gazdasági fejlődéshez szükséges szemléletváltást, a helyi gazdaság megújulását (pl. a városba látogatók helyi termékekkel történő kiszolgálását). A projekt elvárt eredményei: A projekt egyes, önmagukban is eredményeket hordozó, önállóan támogatható tevékenységei az alábbiak: - színpadtechnika beszerzése (mobil portál nyílás kereszttartóval) a Futó-Dobó Lovasközpont Rendezvényterének fejlesztése céljából; - mobil lelátó beszerzése a Futó-Dobó Lovasközpont Rendezvényterének fejlesztése céljából; - lovas pihenőhely, istálló építése a Lovasközpontot érintő lovas túrák (pl. a Tisza túra lovas túraútvonal) résztvevői számára, illetve a kínált lovas programok (nyílt- és családi napok, lovasbemutatók, lovastúrák, stb.) háttér-infrastruktúrájának biztosítása érdekében; Önállóan nem támogatható tevékenységek: - kiszolgáló út és parkoló fejlesztése, kiépítése (szervízút és 30 db új parkoló létesítése az új épülettel/funkcióval gyarapodó lovasközpont megnövekedett látogatószámának kiszolgálására); - a fejlesztett turisztikai attrakciók marketing tevékenységekkel történő népszerűsítése A desztinációban komplexen elérhetők turisztikai szolgáltatások (szálláshely, vendéglátás) a fejlesztés kapcsolódik is más turisztikai szolgáltatókhoz, már létező attrakciókhoz (együttműködési megállapodások csatolva, 12 db). A megvalósításhoz szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll, ill. vállaljuk, hogy a fenntartási időszakban turisztikai munkatársat alkalmazunk. A projekt illeszkedik Csongrád Megye Területfejlesztési Programjához (Infrastrukturális feltételek javítása Csongrád megye városaiban” prioritás 5. intézkedés: A térségi turisztikai potenciál összehangolt fejlesztése).


A fejlesztéssel érintett projekt helyszín:

Futó-Dobó Lovasközpont, Mórahalom

További információ kérhető:
Bóka Zita
(06 62) 290 980
(zita@morahalom.hu)