HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

 KEHOP-1.2.1.-18-2018-00031
Támogató Szervezet:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

 
Rajzpályázat iskolások részére

Benyújtási határidő: 2020. szeptember 30.

Pályázat tárgya:

1. Logó pályázat keretében:
a projekt arculatát meghatározó logó elkészítése


2. Fotó- és rajzpályázat keretében:
Szélsőséges időjárási jelenségek Mórahalmon
Élet fákkal és fák nélkül, a növények szerepe a klímavédelemben
Homokhátság Magyarország legnagyobb „sivataga” – a víz kiemelt szerepe a klímavédelemben
„Előtte – utána” – Hogy vált belőlünk klímatudatos osztály/iskola vagy család?

Tájékoztató pályázati felhívásról

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA


Kedvezményezett:
Mórahalom Város Önkormányzat
Projekt elszámolható összköltsége:19.119.595 Ft
A támogatás intenzitása:100%
Megítélt támogatás: 19.119.595 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2019.09.01-2021.04.30

Projekt leírása:
A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági, Szemléletformálási, Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.
A rövid távú cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.
A szemléletformálási projekt megvalósítása során a város honlapján létrehozott aloldalon, valamint a város Facebook oldalán rövid kérdőív kitöltésével mérjük fel a lakosság klímavédelemmel, éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit, illetve a felmerülő kérdéseket is feltehetik a kérdőív kitöltői. A kérdőív kiértékelése ad alapot az interaktív ismeretszerzés folyamatának.
A célcsoportoknak tartandó előadás sorozat keretében a részt vevők megismerkedhetnek a település és környezete éghajlati sajátosságaival, az éghajlat megváltozásának veszélyeivel; különböző módszereket ismerhetnek meg az ökológiai lábnyomunk csökkentésére és környezetünk védelmére.
Kiscsoportos workshopok, illetve a más rendezvényeken történő részvétel keretében lehetővé válik az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő klímatudatos fejlesztések ismertetése, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.
Közép- és hosszú távú cél, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében elterjedjenek. Ezen cél elérése érdekében a szokások kialakítását már a legkisebbeknél, óvodás és kisiskolás korban el kell kezdeni. Emellett a település életében meghatározó szerepet játszó intézmények és cégek vezetőinek, tanárainak klímatudatossága is meghatározó az ismeretek továbbadása szempontjából.
A projekt megvalósítására Mórahalom a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesülettel konzorciumban pályázik. Mind az önkormányzat, mind az egyesület, jelentős, több mint 5 éves tapasztalattal rendelkezik mind a klímatudatosság, mind a szemléletformálás területén. Emellett a pályázó együttműködő partnerek bevonását is tervezi a projekt megvalósításába, együttműködő partnerek a Klímabarát Települések Szövetsége, a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. és a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Mindhárom szervezet tapasztalatai jelentősek a szemléletformáló programok, kampányok szervezésében, és szakembergárdájuk is együttműködőként a projekt mellett áll.
A település lakosságszáma több, mint 5000 fő, így Helyi klímastratégia kidolgozása kötelező számára a Klímabarát települések Szövetsége által alkalmazott módszertan alapján. Emellett 9 db választható tevékenység megvalósítását vállalja, melyek a helyi és térségi rendezvények mellett iskolai előadások és vetélkedők, konferenciák, workshopok, interaktív bemutatók alkalmával kerülnek megvalósításra. A tevékenységek között 6 db interaktív megvalósítása tervezett. 7 tevékenység tartalmaz passzív elérésre alkalmas elemet is. A tervezett tevékenységek részletes szakmai tartalma a csatolt Projekt Megalapozó Tanulmányban és a csatolt mellékletekben találhatók.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése

Mórahalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 248/2013 (VI.27.) számú kt. határozatával elfogadta Mórahalom Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település feladatellátáshoz kapcsolódó különböző -jogszabályban előírt- területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feladatrendszer áttekintését, melyek a projekt során is érvényesülnek. A program megvalósításának érdekében fontos az Önkormányzat részéről a programban leírt intézkedések érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése.

A projekt célja:
A projekttel megszólítani kívánt felnőtt célcsoport néhány tagja pedig még nem, vagy csak nagyon keveset találkozott a témával. Ezen réteg esetében az alapvető ismeretek átadása, azaz a klímatudatosság fontosságát bemutató, szemlélet-, és viselkedésformáló oktatás jelenti a kampány célját. Esetükben leginkább egy olyan program lehet sikeres, amely önmagában is vonzó és érdeklődést generál, és amelynek során találkozhatnak az égjhajlatváltozás fogalmával, illetve megismerik annak helyi – akár saját, vagy gyermekeik – életére gyakorolt hatásait. Őket leginkább a más rendezvények keretében az klímatudatosságot népszerűsítő megjelenések során lehet elérni.
Az intézmények munkatársai, pedagógusai és a környezetvédelemben érdekelt kkv-k és civil szervezetek dolgozói számára fontos a „küldetéstudat” meghatározása annak érdekében, hogy ők a későbbiekben is jó példával tudjanak elöl járni.
A legnagyobb hangsúly azonban a gyermekeken van, akik életében a klímatudatos magatartást még szokássá, életformává lehet tenni, ezáltal biztosítva az eredmények hosszú távú hatását.