Homokhát Eurointegráció - Közös foglalkoztatási kezdeményezés
INTERREG- ROHU-355
JEDI - Közös foglalkoztatás alapú kezdeményezés

A projekt célja a román-magyar határon átnyúló térség foglalkoztatásának javítása a hosszú távú kiegyensúlyozott munkaerőpiaci feltételek létrehozása által. A projekt partneri együttműködés keretében kerül megvalósításra két fázisban.
Az előkészítési fázis megvalósítása 2018.október 1.- 2019. június 30. között történik.
Az előkészítési fázis teljes költségvetése: 207.741,00 €, melyből
176.579,85 EUR ERFA
21.063,05 EUR állami költségvetési hozzájárulások
10.098,10 EUR a kedvezményezettek önrésze.

Megvalósító partnerek:
Vezető partner: Szegedi Szakképzési Centrum
PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye
PP4: Homokhát Eurointegráció Kistérség-és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
PP5: Temes Megye
PP6: Temes Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara

A projekt fő tevékenységei:
• a szakképzés korszerűsítési feltételeinek megteremtése 5 ilyen képzési helyszín fejlesztése által
• a célterület munkaerő piacának feltérképezése, hálózatba szervezése és közös fejlesztése
• közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és képzés terén

A projekt fő várható eredményei:
• jobb szakképzési feltételek
• közös, határon átnyúló munkaerőpiac
• az érintett intézmények hálózatának létrejötte
• a határon átnyúló munkaerő mobilitásának fokozása

A dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 ROHU-355 JEDI
Programozás megnevezése: INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program


Pályázat címe: Közös foglalkoztatási kezdeményezés
Eljárás megnevezése: Ajánlattételi felhívás a „Joint Employment-Driven Initiative” (JEDI) című projekt keretén belül megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására.
Beszerzési eljárás megindításának dátuma: 2018. 12. 12.
Beadási határidő: 2019. 01. 04.

Információ:
Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.
E-mail: berika@morahalom.hu

 Programme title: INTERREG V-A Romania-Hungary Cooperation Programme

Project title: Joint Employment-driven Initiative


Title of procurement procedure: Invitation to tender for the elaboration of feasibility study for the „Joint Employment-Driven Initiative” (JEDI) project.
Start date of the procurement procedure: 12.12.2018.
Submission deadline: 04.01.2019.

Information:
Homokhát Eurointegration Regional Development Agency
H-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.
E-mail: berika@morahalom.hu
ny 16.
E-mail: berika@morahalom.hu