Idegenvíz csökkentés és hatékonyságnövelő fejlesztés a mórahalmi szennyvízcsatorna hálózatban

Európai uniós forrás felhasználásával egy újabb nagyszabású, környezetvédelmi szempontból is fontos projekt valósul meg Mórahalmon, mely a település belterületén hat utcában hozza megfelelő állapotba szennyvízcsatorna állapotát.

Mórahalom Városi Önkormányzat, együttműködve az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-vel, a település szennyvízhálózatának állapotát felmérvén, meghatározta azon beavatkozási pontokat, melyeknek javítása azonnali intézkedést igényelt. A település hat utcájának szennyvíz-csatorna vezetéke követelte meg beavatkozást, mely projektünk révén sikeresen megvalósult.

A KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 azonosítószámú, „Idegenvíz csökkentés és hatékonyságnövelő fejlesztés a mórahalmi szennyvízcsatorna hálózatban” című pályázat nettó 292.562.599,- Ft összköltségű, melyből 70%-os részt, azaz 204.793.819,- Ft-ot támogatásból finanszíroztunk. Mórahalom Városi Önkormányzat 30% önerővel, 87.768.780,- Ft-tal járult hozzá a megvalósításhoz.

A település hat utcájának: a Munkás, Köztársaság, Kapás, Munkácsy Mihály, Kertész és Délibáb utcák szennyvízcsatornáját korszerűsítettük, miáltal a hálózatba befolyó idegenvíz (talajvíz, esővíz) beszivárgásának lehetőségét is megszüntettük. Az idegenvíz kizárásával megfelelő szintre csökkent ezen utcákból a városi szennyvíz-tisztító telepre jutó terheltség.

Az építés kivitelezője a mórahalmi székhelyű RMB-Transz Kft volt, mely cég a munkálatokat befejezte. A felújított szennyvízgyűjtő-hálózat szakasz hossza 2496 m. A 90 napos konszolidációs időszak alatt kialakult a megfelelő talajtömörség, illetve a szükséges és megfelel eredményt adott csatorna-kamerázás végeztével az aszfaltozott útba vágott munkaárkok felületét visszaaszfaltoztuk.

Projektünk megvalósítása segített azon társadalmi igénynek való megfelelésen, hogy tiszta, egészséges lakókörnyezetet alakítsunk ki, az élővizek, illetve a felszín alatti vízkészletek tisztaságát megvédjük.