Illegális hulladéklerakó felszámolása


Mórahalom város Önkormányzata a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai támogatására közzétett 2010. évi pályázati felhívására benyújtott, a „Mórahalom, 0241/16 hrsz-ú önkormányzati területen található illegális hulladéklerakó felszámolása” tárgyú pályázatának megvalósítására 2.969.760,- forintot nyert vissza nem térítendő támogatás formájában, melyhez Mórahalom Város Önkormányzata 778.440,- Ft önerőt biztosít.

A pályázattal megvalósítani kívánt cél a terület hulladéktól történő megtisztítása és részbeni rekultivációja a talaj egyenetlenségeinek megszüntetésével. Az érintett terület a 0241/16-os helyrajzi számot viseli, amely a nagyszéksósi kerékpár út mellett található. Ezen a területen jelentős mennyiségű hulladék szaporodott fel, melynek egy része bontási törmelék. A későbbi újrafelhasználhatósági szempontok figyelembe vételével a bontási törmelékből erre alkalmas speciális kőtörő gépekkel a későbben útalapba beépíthető törmeléket állíttatunk elő. Az így létrejövő törmelék alsóbb rendű, illetve belterületi, kevésbé terhelt utak építésénél útalapként felhasználható.

A felszámolás során összegyűjtésre kerülő egyéb kommunális hulladékot a megfelelő engedélyekkel rendelkező szolgáltató szállítja el. Ezután tereprendezés történik, majd az 50 db ültetendő őshonos fa telepítése előtt a terület talaj-előkészítésen és tápanyag-pótláson megy keresztül.

Tekintettel arra, hogy a központi támogatás segítségével elvégzett munka eredményét szeretnénk hosszú ideig fenntartani, szigorúan, a törvény erejével kívánjuk elejét venni a további illegális hulladék-elhelyezésnek. (Emlékeztetőül: 218/1999. Korm. r. 7.§. (2): „Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le, vagy helyez el; százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.”)