INTEGRÁLOM – KOMPLEX BEAVATKOZÁSOK MÓRAHALMON II. ÜTEM

Projektazonosító: TOP-5.2.1-16-CS1-2019-00001
Támogató Szervezet: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat
Konzorciumi partner: "ESÉLY" Szociális Alapítvány (2020. június 30-ig a MÓRA-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.)
Projekt elszámolható összköltsége: 11.996.216 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 11.996.216 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2020. 04. 01. – 2022. 03. 31.

Projekt leírása:
A program a TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00004 kódszámú, „IntegrÁLOM- Komplex beavatkozások Mórahalmon” című projekt folytatása, a leszakadással veszélyeztetett városrészen élők társadalmi integrációjának II. üteme.

Az I. ütem tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy vannak olyan egyéni és közösségi szinten is megjelenő területek, amelyek a továbbiakban is rehabilitációra, fejlesztésre szorulnak, vagy kell még idő, ismétlés a készség, ismeret elmélyüléséhez, rutinszerű alkalmazásához.
Az I. ütemben megvalósult beavatkozások az akcióterületen kibővítésre kerülnek, valamint a releváns szolgáltatások, tevékenységek kiterjesztése is megvalósul a mobilizációval érintett lakosokra is.

A programok megvalósítása előmozdítja a szegregációval veszélyeztetett területen élő lakosság közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját, valamint életminőségük javítását.
A programok által csökken a szegénység és a munkaerő-piaci hátrány, javulnak az önálló jövedelemszerzésre való képesség feltételei, fejlődik a személyes, családi, közösségi felelősségérzet és szolidaritás.