Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése


Az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése” című Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott pályázat keretén belül Mórahalom VI. ker. 120. (0226/9 hrsz)-on található Klebelsberg - féle mórahalmi Kerek iskola felújítására kerül sor. Mórahalom Város Önkormányzatának célja, hogy az építészeti örökséggel rendelkező épületeket visszavásárolja és felújítás után különböző funkciókkal lássa el.

A Kerek iskola több mint 10 éve használaton kívül volt, statikailag stabil, erősen leromlott állapotú épület. A támogatásból az épület közösségi térré való átalakítását tervezték. A Közösségi tér a kötelező feladatokon túl a tanyán élők életkörülményeinek, életminőségének javítását; az alapvető infrastruktúrához való hozzáférését, a tanyai népesség társadalmi, szociális és munkaerő-piaci helyzetének javítását, tanyai környezet értékének védelmét; alternatív jövedelemszerzési lehetőségek teremtését célzó programokat kíván szervezni.

A pályázat keretein belül sor került az épület teljes felújítására (szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés), akadálymentesítésére, bővítésére, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére és eszközök beszerzésére egyaránt.

A 240 m2 hasznos alapterületű épület alkalmas lett a rugalmas gyermekfelügyeleten túl felnőtt képzések, előadások, fejlesztő programok lebonyolítására, kis csoportok (max. 40 fő) befogadására.

A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési eljárás lezárása után a nyertes vállalkozó, a Bauszer Kft. kezdte meg 2011. márciusában.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által támogatott pályázat összköltsége 66,5 millió Forint. Támogatás összege közel 53 millió Forint.