Széchenyi 2020

Ipari parki szolgáltatásfejlesztés Mórahalmon

A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park komplex fejlesztése, vonalas infrastruktúrával való ellátása a régebben meglévő és az újonnan bevont területeken.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.nfu.hu

A közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
www.darfu.hu


A projekt leírása

Mórahalom város Önkormányzata 1997-ben kapta meg a jogot a Gazdasági Minisztériumtól arra, hogy ipari parki címet viseljen, ekkor alapították a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot. Az ipari park fejlődése, mind minőségi, mind területi szinten töretlen: jelenleg 58,66 hektáros területen 36 vállalkozás üzemel. A nettó terület kihasználtsága 54,8 %-os.

Jelen projektünk konkrét célja a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park komplex fejlesztése, vonalas infrastruktúrával való ellátása a régebben meglévő és az újonnan bevont területeken: vezetékes víz, szennyvíz-összegyűjtő és elvezető, illetve előtisztító létesítmények, útaszfaltozás és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-szikkasztó vápa építése. Az ipari parki szolgáltatásokat tovább bővítjük azáltal, hogy a jelenleg működő szolgáltató telephelyet fejlesztjük, minőségileg átalakítjuk, s Komplex Ipari Parki Szolgáltató Központot hozunk létre.

Célunk az, hogy befektetéseket generáló infrastrukturális műszaki hátteret teremtsünk, versenyképes, kistérségi szinten kiegyensúlyozott infrastrukturális színvonalat biztosítsunk a megvalósítási helyszínen. Marketing-kommunikációs eszközök alkalmazásával kialakítsuk az ipari park egységes arculatát.

Hosszú távú célunk az, hogy versenyképes, fejlett szolgáltatásokat nyújtsunk színvonalas üzleti környezetű ipari parkban, ezáltal olyan vállalkozások letelepedését generáljuk, melyek a helyi munkaerő alkalmazásával, helyben megtermelt alapanyagok feldolgozásával járulnak hozzá Mórahalom és a Homokháti Kistérség gazdasági fejlődéséhez, ezáltal a munkanélküliség csökkentéséhet, a társadalmi jólét javításához, valamint a környezet- és természetvédelemhez, a fenntartható fejlődéshez. A vállalkozói szféra bruttó hozzáadott értékének növekedése prognosztizálható.

A pályázat keretében tervezett tevékenységek a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területén megvalósítandó beruházásokhoz kapcsolódó:

- projektmenedzsment szervezet felállítása,
- közbeszerzési eljárások lebonyolítása,
- építés, kivitelezés,
- vonalas infrastruktúra létesítése,
- árubeszerzések,
- közvélemény tájékoztatása, rendezvényszervezés,
- programhoz kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítása.

Kiemelt figyelmet fordít jelen tanulmány arra, hogy a projekt célkitűzésinek, szakpolitikai célokhoz való illeszkedésének mentén egyértelműen megállapítható legyen annak szükségessége. A vállalkozói koncentrációt biztosító ipari park az üzleti környezet fejlesztésének alapeleme. Ennek fejlesztését az ipari parki vállalkozások, a jövőben betelepülő cégek, az önkormányzati gazdaságpolitikai célok, a munkanélküliség csökkentése, mint társadalmi és gazdasági tényezők teszik szükségessé.

A pályázati feltételeknek, a szakpolitikai irányelveknek megfelelően állapítottuk meg projektünk célkitűzéseit.

- ipari parki infrastruktúra fejlesztése
- vízvezeték: 2394 m- szennyvíz-csatorna: 2136 m
- aszfaltozott utak hossza: 2063 m
- szolgáltató központ alapterülete: 220 m2,
- foglalkoztatottak számának növekedése,
- bruttó hozzáadott értéke növelése,
- befektetés-ösztönzés,
- kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése
- fenntartható fejlődés elősegítése.

Projektünk egységes keretek között lett kidolgozva a fejlesztés kistérségi és az érintett ágazatokra vonatkozó hatásainak ismeretében.