Komplex természetvédelmi látogatói infrastruktúra kialakítása a Nagyszéksóstó térségében (projekt előkészítés)

KEHOP-4.1.0-15-2020-00088

Támogató Szervezet: Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti És Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága

Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Konzorciumi partner: Mórahalom Városi Önkormányzat
Projekt elszámolható összköltsége: 40 000 000 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 40 000 000 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2021.05.01. – 2021.10.15.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és Mórahalom Városi Önkormányzat konzorciumban valósítják meg a projektet a KEHOP-4.1.0. Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése felhívás keretében.

A projekt célja a természeti örökségek, illetve a helyi Natura 2000 hálózat ismertségének és társadalmi elfogadottságának javítása, a védett és közösségi jelentőségű természeti értékek bemutatása. Ennek érdekében bemutatják a Körös-éri Tájvédelmi körzet és a Dél-Homokhátság Natura 2000 terület állatvilágát és élőhelyét a látogatók számára.

A projekt Önállóan támogatható tevékenységei a felhívás alapján:

C) A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek, beleértve az alábbiakat:

- a hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben történő bemutatásához szükséges infrastrukturális háttér kialakítása: pl. egységes megjelenésű tájékoztató táblák kihelyezése, természetvédelmi, ill. Natura 2000 információs pontok kialakítása, tematikus bemutatóhelyek hálózatának kiépítése egy-egy tájegységben;

- a bemutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint a bemutatandó Natura 2000 területekhez és természeti értékekhez kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek, előnyben részesítve az aktív részvételt: szemináriumok, rendezvények, vetélkedők szervezése, kiadványok és oktatóanyagok készítése, elektronikus média felületek kialakítása stb.

A Bivalyos Komplex Fejlesztési Program fő pillérei a meglévő Nagyszéksósi épületek infrastrukturális elemeinek funkcióval történő ellátása, bekapcsolása, új épületek infrastrukturális fejlesztése (Gólya menedékház, Vízbe süllyesztett madárles), továbbá a hozzájuk kapcsolódó összetett szakmai szolgáltatási fejlesztések.

A fejlesztés elemei a Nagyszéksós-tó déli oldalán és a Nagyszéksós-tó teljes területe körüli beavatkozási területen valósulnak meg. Helyrajzi számok: 0190/1,0190/2,0190/3,0188/18,0188/21,0188/23. A Gólya menedékház az infrastrukturális fejlesztés, melynek a jelenlegi tervei látogatóközponti elemekkel kerülnek kibővítésre. A Vízbe süllyesztett madárles a tó északi részén kerül megépítésre, mely a Nagyszéksós-tóba nyúlik be mintegy 400 méter hosszan a tervek szerint 25 fő befogadására alkalmas és az élővilág, madárvilág közvetlen megfigyelésére készül. Célja, hogy a látogatók a tó közepére a megfigyelőhelyre juttassanak. Az épület egy süllyesztett megfigyelő helyiségből és egy közlekedőből áll.

A szakmai szolgáltatási fejlesztések és a hozzájuk kapcsolódó interaktív kül- és beltéri elemek kiépítése mellett az infrastrukturális fejlesztésen túl, a statikus bemutatókat felváltó, élményszerű ismeretátadásra törekvő legmodernebb online informatikai alkalmazások kerülnek beépítésre a projekten keretében.