Külterületi helyi közutak fejlesztése

Támogató Szervezet: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága

Felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner: Ruzsa Község Önkormányzata

Projekt azonosítószám: 3295203394

Projekt kód: VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: A Mórahalom-Ruzsa összekötő külterületi út fejlesztése

Intenzitás: 95 %

A Projekt teljes költsége összesen: 315 789 475,- Ft

Támogatás összege: 299 999 974- Ft

Önerő: 15 789 501,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2022.01-2023.04.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt Mórahalom és Ruzsa települési önkormányzatok konzorciumában valósul meg, melynek során két különböző külterületi út fejlesztése történik meg: földút stabilizációra,

földút korszerűsítésére és szilárd burkolattal történő ellátására, valamint aszfalt út megerősítésére kerül sor.

1. Fürtön sor :mezőgazdasági bekötőút stabilizálása valósul meg a projekt során a megfelelő pályatest kialakításával.

2. Mórahalmot Ruzsával összekötő településösszekötő út mórahalmi szakasza: földút, mely szilárd burkolatot kap a megfelelő pályatest szarkezet kialakítását követően.

3. Mórahalmot Ruzsával összekötő településösszekötő út ruzsai szakasza: jelenleg is szilárd burkolattal ellátott, azonban a hálószerű repedések, az út töredezettsége miatt szükséges a szilárd burkolat megerősítése.

A korszerűsítés mindkét út esetében a gazdálkodók működését, a megfelelő és biztonságos közlekedési feltételek megteremtését segíti. A Mórahalom-Ruzsa út továbbá a 2 település közötti jelentősen gyorsabb közlekedést teszi lehetővé.

A Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/