Széchenyi 2020

Mórahalmi polgárőrség

A Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) 1991. december 18-án 10 fővel alakult meg.


A Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) 1991. december 18-án 10 fővel alakult meg.


6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.

Elnök: Sárközi László

Tel.:30/832-7548

E-mail: polgarorseg@morahalom.hu

A Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség) 1991. december 18-án 10 fővel alakult meg. A taglétszám mára már 39 főre növekedett. A város közigazgatási területén egyrészt álló-figyelő szolgálatot teljesítünk. Ennek célja a lakókörnyezetben, a lakóházak, parkolók, egyes közintézmények betöréstől, lopástól, rongálástól való megóvása. Ezt az érintett létesítményeknek, azok környezetének folyamatos, vagy kisebb megszakításokkal történő figyelésével, nem kívánatos jelenségek észlelése esetén az intézkedésre jogosult szervek azonnali értesítésével valósítjuk meg. A mozgó figyelő-jelző szolgálatunk célja a település egészén a személy- és vagyonbiztonság helyzetének, ismeretlen személyek mozgásának figyelemmel kísérése, a gyermekek biztonságára veszélyt jelentő személyek távol tartása, a közlekedés biztonságára veszélyt jelentő cselekmények, helyzetek felfedése, illegális szemétlerakó helyeket kialakítók kilétének megállapítása, a mezőgazdasági területeken a termény megóvása.

Mórahalom város nagy kiterjedésű tanyavilággal rendelkezik. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a tanyavilág biztonságára. A nyár végi, ősz eleji időszakban a takarmány-, termény- és szivattyúlopások, valamint a tanyafeltörések számának visszaszorítását folyamatos járőrözéssel, ellenőrzésekkel kívánjuk megoldani. A bűncselekmények elkövetésének megakadályozását az ellenőrző körutak gyakoribbá tételével, a veszélyeztetett helyek fokozott figyelésével próbáljuk csökkenteni. Fontos ez a határ közelsége miatt is. A tanyán élők gyakrabban lesznek bűncselekmények áldozatai, hiszen a külterületek és az ott élők elszigeteltsége alkalmas feltételeket nyújt a tolvajok, betörők számára. Ezért gyakori jelenlétünk biztonságot jelent számukra.

A város életében nagy szerepet játszó rendezvények is kitűnő alkalmat jelentenek a bűnözőknek, így azok biztosítását a polgárőrség is segíti. A természeti- és épített környezet elleni agresszió a település önkormányzatának intézkedései és kampánya ellenére előfordul, így a polgárőrség kapacitásának egy részét a város épületeinek, köztéri alkotásainak, értékeinek védelmére fordítja. Emellett a polgárőrség tagjai a katasztrófaveszélyes területek, objektumok és munkafolyamatok kockázati tényezőinek felmérésében és figyelésében is részt vesznek, ha a helyzet megkívánja a veszélyeztetett terület lezárásában, a forgalom elterelésében és irányításában is közreműködnek. Az iskolakezdés időszakában a gyermekbalesetek megelőzésére és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozására csatlakozunk az iskolák környékére szervezett közlekedésbiztonsági, baleset megelőzési rendőri akciókhoz.

Együttműködési megállapodásunk van Mórahalom Város Önkormányzatával, a Mórahalmi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel. Országos Polgárőr Szövetséggel. Egyesületünk tagja továbbá, az Országos Polgárőr Szövetség – Határvédelmi Polgárőr Tagozatának; Országos Polgárőr Szövetség – Lovas és Kutyás Tagozatának.

Járőrtevékenységgel, és a társszervekkel közös szolgálatellátással segítjük elő a város közbiztonságának a megszilárdítását. Közreműködünk a migráció elleni küzdelemben. Különböző lakossági fórumokon, rendezvényeken veszünk részt, ahol a lakosok ajánlást kapnak, miként viselkedjenek és cselekedjenek különböző élethelyzetekben.

Polgárőrség folyamatosan jelen van Mórahalom közterületein. Képviseljük a szervezetet és elősegítik a köznyugalmat a város rendezvényein, ünnepségein. Rendőrségi akcióban vettünk és veszünk részt. Működtetjük a civil hírláncot. Veszélyeztetett lakosokat gyakrabban látogatjuk, hogy áldozattá ne váljanak. Egyesület tagfelvétele folyamatos.

2022. évben az egyesület tagjai összesen 27.196 órát töltött szolgálatban. Ebből 11.789 órát társszervekkel közösen láttak el. Az összes szolgálati időből a lovas csoport 1.241 órát adott. Egyesület taglétszáma 39 fő.