Mórahalom közösségi főépületének hasznosítása - 2018. I. félév beszámoló

 A HU11-0016-A1-2013 azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon” című projekt a Termálfalu Közösségi Épület beruházás megvalósítása mellett a helyi idősellátás fejlesztésére is lehetőséget nyújt, helyi erőforrások és lehetőségek felhasználásával és norvégiai jó gyakorlatok, tapasztalatok átvételével. A kapacitásnövelés az időellátás és a tanyagondnoki szolgálat működésében jelenik meg; a szakmai tevékenységek a helyi idősgondoskodás minőségi javulását célozzák. A projekt célcsoportjai egyrészt a településen élő idősek, másrészt az idősellátásban dolgozó szakemberek.
 A településen élő idős célcsoport számára 2017. szeptembertől heti rendszerességgel programokat szerveztünk.
Az alkalmakon interaktív előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadás mellett szűrővizsgálatokat (vérnyomás, vércukor, vérkoleszterin-szint mérése) bonyolítottunk le, valamint ételkóstolókat és közösségi rendezvényeket valósítottunk meg. A célcsoporttal havi 4-5 alkalommal találkoztunk, a programokra szakembereket hívtunk meg és a lebonyolításba bevontuk a településen élő fiatalokat is.

2018. I. félévben az alábbi programok kerültek megvalósításra:

Január:
Az új év új lehetőségeket is biztosított a programokon résztvevőknek. Januárban megszervezésre került egy számítógépes nyílt nap, melynek során feltérképeztük, hogy mekkora mértékű lenne az igény egy olyan előadásra, mellyel lehetőséget biztosítanánk az idősek részére az informatika- internet világába való betekintésre. Zenés- táncos programmal indítottuk az évet, majd a hónap végén a közösség erejéről tartottunk előadást.

Február:

Folytattuk az egészségmegőrző programot, az új tagoknak lehetőséget biztosítottunk a helyes vérnyomás-, és vércukor mérés technikájának elsajátításához. Több játékos program is megszervezésre került, mely nagyobb létszámú érdeklődőt vonzott be. A meghirdetett programok között szerepelt egy informatikai program is, amely az előző hónapban felmért program folytatása lett. Itt az informatikai eszközök használatával kapcsolatban folyt előadás, melyre fiatalabb és idősebb korosztályból is egyaránt jelentkezett érdeklődő.

Március:
A mese világa nem csak a gyermekeké, éppen ezért ebben a hónapban híres meséket gyűjtöttünk és a vállalkozó kedvű fiatalok közül felolvastak 1-1-t a jelenlévők részére. Tájékoztató előadást szerveztünk, melyen a településen igénybe vehető szociális ellátások kerültek bemutatásra. Információt kaptak az érdeklődők az igénylés módjáról, az ellátás feltételeiről és magáról a szolgáltatásról is bővebb tájékoztatást, a felmerülő kérdésekre válaszokat kaphattak. Programjaink szervezése során igyekeztünk az évszakok változására is figyelni, így a rossz idő elűzésére egy Tavaszcsalogató- énekes programelemet is terveztünk.

Április:
Folytatódott egészségmegőrző programunk, ahol a jelenlévők a vércukormérés megfelelő technikáját ismerhették meg. A nagy igényre való tekintettel ismételten megszervezésre került egy mozgásos program. Ennek keretében idősek számára is könnyen kivitelezhető és elsajátítható, nyújtó- lazító gyakorlatokat végeztek szakember segítségével. Igyekeztünk felhívni az idősek figyelmét is a szűrővizsgálatok fontosságára, éppen ezért tájékoztató beszélgetés keretében ismertettük meg őket a településen lévő egészségügyi intézmény (Móra-Vitál) által nyújtott szolgáltatásokra. Ez a hónap sem telhet el ünnep nélkül, ezért a programjainkon résztvevők között is köszöntöttük az édesanyákat. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy felelevenítsük emlékeinket, beszélgessünk érzéseinkről.

Május:
A programok ebben a hónapban 5 alkalommal kerültek megszervezésre. 1 alkalommal a résztvevők szépirodalmi műveket ismerhettek meg, belelapozhattak a program idejére kapott regényekbe, verses-novellás kötetekbe. Következő találkozásunk alkalmával a jelenlévők tájékoztatást kaptak azon programokról, melyek a nyári időszakban kerülnek megszervezésre Mórahalmon és elsődlegesen az idősebb generációt tűzte ki célcsoportként. A programok szervezői az időskorú személyek aktivitásának növelését tűzték ki célul, lehetőséget adva egyúttal a fiatalabb korcsoporthoz való csatlakozásra. Ebben a hónapban is megszervezésre került az egészségmegőrző program, melynek keretében ismételten a vérnyomásmérés megfelelő technikáját sajátíthatták el. A 4. program kapcsán a játék került középpontba, ezen belül pedig a társasjáték. Örömünkre szolgált, hogy az együtt töltött játékidő alatt a jelenlévők egyre felszabadultabbá váltak, a játék lehetőséget adott az egymáshoz való közeledésre. Ebben a hónapban utolsó programelemként a néptánc, mint fontos kapcsolódási pont került előtérbe.

Június:
Ebben a hónapban első programelemként felolvasást szerveztünk. Programjaink kapcsán igyekszünk figyelni azokra az idősekre is, akiknek egyes tevékenységek kapcsán nehézségeik vannak, egészségügyi állapotuk romlása miatt. Fontos szerepet játszik éppen ezért ez a lehetőség abban, hogy e készségek (látás, hallás) változását figyelemmel követhessük. Következő találkozás alkalmával egy előadást szerveztünk, melyben fontos információkat kaptunk a helyes táplálkozásról időskorban. Szakember segítségével mindenki testsúlya mérésre került, majd az aktuális diétákról is információt kaptak a jelenlévők. A generációs programok megrendezése is nagyon fontos részünkre, ezért ebben a hónapban is megszervezésre került egy találkozó, amelyre fiatalok is bevonásra kerültek. Ennek az eseménynek a közös elemeként ismét a néptánc, a népzene, a hagyományok őrzése volt megjelölve. E havi utolsó programként egy közös játékra hívtuk az érdeklődőket. Öröm látni, ahogyan a résztvevők játék közben gyermeki vidámsággal, pajkossággal játszanak a helyszínen biztosított társasjátékokkal.