Mórahalom közösségi főépületének hasznosítása - 2018. II. félév beszámoló

 A HU11-0016-A1-2013 azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon” című projekt a Termálfalu Közösségi Épület beruházás megvalósítása mellett a helyi idősellátás fejlesztésére is lehetőséget nyújt, helyi erőforrások és lehetőségek felhasználásával és norvégiai jó gyakorlatok, tapasztalatok átvételével. A kapacitásnövelés az időellátás és a tanyagondnoki szolgálat működésében jelenik meg; a szakmai tevékenységek a helyi idősgondoskodás minőségi javulását célozzák. A projekt célcsoportjai egyrészt a településen élő idősek, másrészt az idősellátásban dolgozó szakemberek.
 A településen élő idős emberek számára preventív jellegű egészségügyi előadásokat, hagyományőrző foglalkozásokat, közösségi-, generációs kapcsolatok erősítésére szolgáló programokat, rendezvényeket és egyéb mozgásos tevékenységeket is szerveztünk 2017. szeptember óta.
Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk az igényeknek megfelelően szervezni az eseményeket.

2018. II. félévben az alábbi események kerültek megszervezésre:

Július:
Ebben a hónapban 4alkalommal szerveztünk találkozót az érdeklődők részére. Első alkalommal a jókedv és a humor játszotta a kulcsszerepet. Az előző találkozás alkalmával mindenkit megkértünk, hogy gyűjtsön tréfás mondókákat, verseket, vicceket, amelyeket megosztunk majd egymással. A gyűjtés jól sikerült, a jókedv garantált volt. A következő találkozóra egy előadást szerveztünk, melynek keretében információt kaptak az érdeklődők kikapcsolódásra, szabadidő eltöltésére alkalmas lehetőségekről Mórahalmon. Folytattuk az egészség-megőrzési programunkat, melynek keretében az idősek speciális tornával ismerkedhettek meg, szakszerű irányítás alatt mozgathatták át ízületeiket. Utolsó találkozásunk alkalmával egy közös játékra hívtuk az érdeklődőket, melyen fiatal és idős együtt játszhatott.

Augusztus:
Ebben a hónapban 5 alkalommal találkoztunk az érdeklődőkkel. Folytattuk a tréfás versek, mondókák gyűjtését, amely ismételten gyümölcsöző feladatnak bizonyult. A jelenlévők erre az alkalomra olyan énekeket/dalokat is hoztak, amelyek előadása után táncra is perdültek a jelenlévő idősek és fiatalok. A nyári időszakban fontos tudni, hogy hőség esetén mit kell tennünk szervezetünk egyensúlyban tartása érdekében. Éppen ezért egy előadás keretében tájékoztatást nyújtottunk a jelenlévők részére a hőség elleni védekezés témakörében. Következő alkalommal frissítő tornára hívtuk az érdeklődőket. A programon résztvevők a Közösségi épület udvarán, szakember irányításával, frissítő tornagyakorlatokat végeztek. A játék az idősek életéből sem hiányozhat, ezért ebben a hónapban is szerveztünk egy játékos programelemet, amelyen a kártyajátékokon kívül, rég elfeledett játékokat is felelevenítettünk. Utolsó alkalommal felolvasó programot szerveztünk, melynek keretében Móra Ferenc egyik művéből olvastunk fel az idősek részére.

Szeptember:

Egészségünk a legfontosabb számunkra, a programjainkon résztvevők igénye is ezzel azonos, így ismételten megszerveztük a közös mozgás lehetőségét. A programok szervezése közben prioritást élvez az érdeklődők igénye, éppen ezért következő eseményként közös játékot szerveztünk. Az ünnepek a mi életünkben is fontos szerepet játszanak. A programokon résztvevők is felvetették az ötletet, hogy köszönthetnék egymást névnapokon és születésnapokon egyaránt, hiszen köztük vannak olyan személyek is, akik egyedül élnek, nincs kivel megünnepelni e jeles napokat. Az ötletet igyekeztünk megvalósítani és az aktuális évfordulókat összegyűjtve a következő alkalommal az ünnepelteket köszöntöttük. A gyűjtögetés ebben a hónapban is kulcsszerepet játszik, így új feladatként régi találós kérdések gyűjtését tűztük ki célul. A gyűjtés eredményét megosztottuk egymással a legközelebbi találkozás alkalmával. Meglepődve tapasztaltuk, hogy mennyi olyan találós kérdés van, amelyet nem mindenki ismer. A programot a jókedv és a lelkesedés jellemezte.

Október:
E havi 1. találkozásunk alkalmával felidéztük a régi szüret i hagyományokat. A jelenlévők felvetették, hogy kipróbálnák a tökfaragást is, így az egyik tag által elhozott tököt felhasználtuk erre a célra. A program során témaként felmerült a különböző vallások közös pontjainak, hagyományainak megismerése, éppen ezért a következő programként előadást szerveztünk a vallásokról. A téma keretében több könyvet beszereztünk, amelyek segítségével információkat kaphattunk a ma ismertebb vallási felekezetekről. A hideg időjárás közeledtével szerettünk volna ismét felhívni a figyelmet a prevencióra, amelyet most a megfázásos megbetegedésekre építettünk. Ebben a témában kaphattak információkat a jelenlévők, egyúttal kontroláltuk a vérnyomásokat is. Október végén hagyományunk, hogy megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. Közös imádsággal, gyertyagyújtással beszélgettünk régi klubtársainkról, akik ma már nincsenek köztünk.

November:

November havi programjainkat megemlékezéssel kezdtük. Közös beszélgetéssel, felolvasással telt az első alkalom, melyen szakember irányításával igyekeztünk oldani az elmúlás okozta fájdalmat, a magány érzését. Második találkozásunk alkalmával mozgásos foglalkozást szerveztünk. A mozgás nagyon fontos az időskorúak életében is, de azt kellő odafigyeléssel szükséges bevezetni az életükbe. Éppen ezért, igyekszünk ezeket játékosan, a korosztályuk terhelhetőségére odafigyelve, becsempészni a mindennapjaikba. Nagy örömmel fogadták résztvevőink felolvasási programunkat, melyre ez alkalommal magyar népmeséket gyűjtöttünk. Az időskorúak között többen vannak, akiknek hallásukban kisebb-nagyobb mértékű károsodás érzékelhető, ezért prioritrást élvez ezek figyelemmel kísérése. Hagyománnyá vált már időseink körében egymás születés- és névnapjának köszöntése. Az általuk készített és hozott süteményekkel és limonádéval vendégelték meg a jelenlévőket.

December:
Ebben a hónapban az ünnepi készülődés volt a fő téma. Igyekeztünk a programjainkat úgy szervezni, hogy mind testben, mind lélekben fel tudjunk készülni az előttünk álló napokra. Fontos számunkra, hogy a jelenlévő idősek és fiatalok megfelelően rá tudjanak hangolódni rendezvényeinkre, ezért hasonlóan az ádvent időszakához, mi is így építettük fel találkozásaink témáit. A karácsony mindannyiunk életében fontos szerepet tölt be, de ne felejtsük el azt sem, hogy ez bizony igen stresszes lehet néhányunk számára. Az idősek életében gyakran depresszív időszak ez, hiszen ekkor a hideg és a kevesebb napsütés hatására még kevesebbet mozdulnak ki otthonukból. A külterületen élő idősekre ebben az időszakban, éppen ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk. A hagyományőrző programjaink ebben az időszakban prioritást élveznek, fontos volt a résztvevő idősek emlékeinek felidézése, tanácsaik, véleményük kikérése az előkészületek során. Az év végén elmondható volt, hogy ebben az évben is gyümölcsöző volt a programok megszervezése, hiszen több új barátság, ismeretség kötődött a találkozások alkalmával.