Mórahalom közösségi főépületének hasznosítása - 2019. I. félév beszámoló

 

 Mórahalom közösségi főépületének hasznosítása, annak bemutatása programokon keresztül

2019. I. félév

A HU11-0016-A1-2013 azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés az időskori ellátásbiztonság növelése érdekében Mórahalmon” című projekt a Termálfalu Közösségi Épület beruházás megvalósítása mellett a helyi idősellátás fejlesztésére is lehetőséget nyújt, helyi erőforrások és lehetőségek felhasználásával és norvégiai jó gyakorlatok, tapasztalatok átvételével. A kapacitásnövelés az időellátás és a tanyagondnoki szolgálat működésében jelenik meg; a szakmai tevékenységek a helyi idősgondoskodás minőségi javulását célozzák. A projekt célcsoportjai egyrészt a településen élő idősek, másrészt az idősellátásban dolgozó szakemberek.

A településen élő idős célcsoport számára 2017. szeptembertől heti rendszerességgel programokat szerveztünk.
Az alkalmakon interaktív előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadás mellett szűrővizsgálatokat (vérnyomás, vércukor, vérkoleszterin-szint mérése, gyógytorna) bonyolítottunk le, valamint ételkóstolókat és közösségi rendezvényeket valósítottunk meg. A célcsoporttal havi 4-5 alkalommal találkoztunk, a programokra szakembereket hívtunk meg és a lebonyolításba bevontuk a településen élő fiatalokat is. Az épület 2019. év elejétől már helyet ad az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban EFI) által szervezett, rendszeres testmozgást ösztönző programjainak, illetve a helyi néptánccsoport szervezésében történő programoknak is.

2019. I. félévben az alábbi programok kerültek megvalósításra:


Január:
Az új év első heteiben még érződött a részvevők létszámán a tél hatása. A jelenlévőknek igyekeztünk olyan programokat találni, amelyek egy kicsit kimozdítják őket a tél szürkeségéből és az ünnepek utáni lehangoltságból. Tornával és társasjátékkal igyekeztünk frissíteni végtagjaikat és gondolataikat illetve megkezdtük a farsangi időszakra való felkészülést is. Az EFI iroda szervezésében gerincgimnasztika programon vehettek részt az érdeklődők.

Február:
Folytattuk az egészségmegőrző programot, az új tagoknak lehetőséget biztosítottunk a helyes vérnyomás-, és vércukor mérés technikájának elsajátításához, tanácsot kaphattak az egészséges és az életkornak megfelelő táplálkozással kapcsolatosan. A farsangi időszak kapcsán régi népszokásokat kerestünk, történetek-hiedelmek után kutattunk, erdélyi történeteket meséltünk a jelenlévőkkel. A gerincgimnasztika program ebben a hónapban is lehetőséget adott az érdeklődők részére az egészségük/aktivitásuk megőrzésére

Március:

A tavasz közeledtével több esemény is adódik az ünneplésre, a közös beszélgetésre, megemlékezésre. Szokássá vált, hogy a hónap első alkalmával a résztvevő hölgyeket a férfitagok segítségével köszöntjük. Az urak verssel és némi apró süteménnyel, teával látják vendégül a „szebbik nem” képviselőit. Nemzeti ünnepünk alkalmából a kokárdakészítés rejtelmeibe vezetett be egy szakértő, aki a bemutató kapcsán történeti hátterét is elmesélte a résztvevőknek. Szakemberünk ebben a hónapban is speciális, idősek részéről is könnyen elsajátítható gyakorlatokat mutatott be az ízületek és izmok átmozgatására. A változékony időjárásnak köszönhetően fontos információt nyújtani az évszaknak megfelelő öltözködésről, ezért erre vonatkozóan egy külön programot szerveztünk.

Április:

Ebben a hónapban a természet újjászületését, a megújulást, a húsvétot ünnepeljük. 1. találkozásunk alkalmával a hagyományos tojásfestés rejtelmeibe kaptunk betekintést tagjaink jóvoltából. Részvevőink közül többen felajánlottak, hogy bemutatják, fiatalként hogyan készítették a locsolkodók részére az ajándékot illetve az elkészült tojásokból tojásfát állítottunk. A költészet napja alkalmából tavasszal kapcsolatos verseket gyűjtöttünk össze, olvastunk fel. A Föld napja alkalmából a környezettudatossággal, környezetvédelemmel kapcsolatos cikkeket, információkat gyűjtöttünk, a jelenlévőkkel a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismereteket frissítettük fel. A gerincgimnasztika programot ebben a hónapban is megszervezte az EFI-Iroda az érdeklődők részére.

Május:
A programok ebben a hónapban 5 alkalommal kerültek megszervezésre. Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntöttük, melyre a városvezetés is meghívást kapott. Csányi László Alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói verses köszöntőjét hallhattuk, majd közös beszélgetéssel zártuk a programot. Egészségmegőrző programunkat ebben a hónapban is folytattuk, a jelenlévők a vércukormérést, a vérnyomásmérést, testsúlymérést és a magasságmérést is igénybe vehették. Mozgásos programokat is szerveztünk: első alkalommal labdajátékok segítségével ösztönöztük mozgásra a résztvevőket, második alkalommal, zene segítségével, a közös tánc élményében mozgattuk át testünket a néptánccsoport segítségével. Ez a hónap élményekben és ingerekben gazdag volt, így a lazább programot is igyekeztünk szervezni. A kevésbé aktív, de mégis a közösségi élményekben részt venni óhajtó tagjaink részére is próbáltunk megfelelő eseményt találni, így egy meseolvasó alkalmat is beterveztünk, ahol válogatott Magyar népmeséket hallgathattak a jelenlévők.

Június:
Fontosnak tartjuk, hogy a programjainkban résztvevők megoszthassák érzéseiket a sorstársaikkal, éppen ezért igyekszünk úgy alakítani programjainkat, hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek, kellő élménnyel gazdagodjanak. Ebben a hónapban összegyűjtöttük azok névsorát, akik névnapjukat/születésnapjukat a közelmúltban vagy közeljövőben ünnepelték, és közösen felköszöntöttük őket. Az alkalom teret adott a közös beszélgetésre, nótázásra, viccelődésre és egy nagyon kellemes hangulatú program kerekedett belőle. Az idősek szempontjából nagy figyelmet fordítunk a kellő mennyiségű folyadék bevitelére, így egy teljes napot arra szerveztünk, hogy egy szakember segítségével megkapják a kellő információt a nyári évszakban illetve a kánikulában alkalmazandó egészségvédő technikákról. Beszéltünk az évszaknak és hőmérsékletnek megfelelő öltözködésről, étkezésről és folyadékpótlásról. A nagy melegben részvevőink is kevésbé voltak aktívak, így mozgásos programként a hűvös teremben végeztünk jógagyakorlatokat szakember irányításával. A napi-, heti- és havi lapok felolvasása és az aktualitások átbeszélése most sem maradhatott el, így ismét egy külön napot szántuk erre a tevékenységre is.