Mórahalom, Móra Ferenc utca 2/a 51. hrsz-ú volt határőr ingatlan bérlakásokká való átalakításának terveztetése


Mórahalom Város Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be a DAOP-2009-5.1.1 számú, „Szociális célú városrehabilitáció” című konstrukcióra. A pályázati elbírálás folyamatban van: 2010. szeptemberében kerül sor a második fordulóra. E pályázatban a gazdasági-társadalmi szempontból leszakadó településrészek rekonstrukciójára van lehetőség.

A szociális városrehabilitáció során többek között lakófunkciót erősítő tevékenységeket lehet végrehajtani. A pályázat fő prioritása, hogy a már meglévő, más funkciójú önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújíthatóak, átalakíthatóak, bővíthetőek modern szociális bérlakásokká.

A pályázat második fontos része a Vásártér rendezése, amely során többek között aszfaltozott parkolók, kerékpártárolók, Büfé-udvar, sorompók kerülnek kialakításra; padok és szemetesek kerülnek telepítésre.

A projekt harmadik, szintén kiemelt beruházása a Fészek Integrált Közösségi tér kialakítása. Az új épület funkciója: a település és a környék lakosságának nyújt komplex lehetőséget a testmozgásra, iskolán kívüli tanulásra, továbbképzésekre, kapcsolatépítő tevékenységekre, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására. Ezen funkciók biztosítására kb. 973 m2 hasznos alapterületű kétszintes épület kialakítása történik.

A fent említett DAOP-pályázat beadásához szükség volt egy Előzetes Akciófejlesztési Tervre. E terv tartalmazza azt a területet, amelyen az indokolt fejlesztések végrehajthatóak. Szükség volt még továbbá egy Megvalósíthatósági Tanulmányra, amely az akcióterületi és fejlesztési célokat és beavatkozásokat részletezi.
 

Csongrád Megye Önkormányzata 2009. decemberében pályázatot hirdetett a már beadott, vagy beadni kívánt Európai Uniós pályázatban vállalt beruházások, fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó előkészítő tevékenységekre, továbbá a pályázatban el nem számolható környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontoknak való megfelelést eredményező tanulmányok elkészítésére. Mórahalom Város Önkormányzata e projektet sikeresen megpályázta.

Mórahalom Város Önkormányzata a Móra Ferenc utca 2/a szám alatti ingatlant a Magyar Államtól térítésmentesen kapta meg a 2010. évben. Az 1970-es években épült egy emeletes magánház korábban határőrizeti ingatlanként funkcionált. A „Szociális célú városrehabilitáció” című konstrukció során teljes körű külső-belső felújítás, átalakítás történik. A felújítás és átalakítás keretei közt a földszinten és az emeleten összesen 3 lakás kerül kialakításra, amelyeket a rendőrség hivatalos állománya használhat bérlakásként. A földszinten helyet kap továbbá egy Szociális Információs és egy Rehabilitációs Iroda.


A Csongrád Megye Önkormányzata által kiírt projekt keretei között elkészülhetett ezen ingatlan építési engedélyezési tervdokumentációja.

Lehetőség nyílt még az Előzetes Akciófejlesztési Terv elkészítésére is, amely többek között bemutatja a rehabilitációs tevékenységeket, széleskörű helyzetelemzést mutat, pénzügyi és végrehajtási ütemtervet, valamint kockázatelemzést tartalmaz, és végül, de nem utolsó sorban bemutatja a szociális célú városrehabilitációs pályázat tartalmát, forrásösszetételét és a fejlesztés hatását.

Továbbá elkészülhetett a Megvalósíthatósági Tanulmány is, amely a beruházás szükségszerűségét megalapozó tanulmány. Leírja a Szociális Városrehabilitáció című pályázat pénzügyi-társadalmi-gazdasági szükségességét; bemutatja a jelenlegi állapotot; különböző verziókat vet fel megvalósíthatóság szempontjából, a leghatékonyabb verziót pedig részletesen bemutatja. Részletezi az elérni kívánt célokat, valamint részletes ütemtervet készít a projekt megvalósíthatóságát illetően.

A projekt összköltsége nettó 800.000,- forint, melynek 67,5%-át, azaz 540.000,- forintot Csongrád Megye Önkormányzata bocsátott Mórahalom város rendelkezésére.

Csongrád Megye Önkormányzatának segítségével elkészülhettek azon fontos tervek és tanulmányok, amelyek a Szociális Városrehabilitáció című pályázat feltételrendszere szerint fontosak és elengedhetetlenek.

Támogató: Csongrád Megyei Önkormányzat

Pályázati kiírás: „Mórahalom, Móra Ferenc utca 2/a 51. hrsz-ú volt határőr ingatlan bérlakásokká való átalakításának terveztetése”, TPEA/2009-II/5

A projekt megvalósításának helyszíne: Mórahalmi Kistérség, 6782 Mórahalom, Móra Ferenc utca 2/a.

A projekt megvalósításának időszaka:
2010. február – 2010. augusztus

A projekt költségvetése (nettó Ft)

Összköltség:
730.000,-

Támogatás:
540.000,-

Önerő: 190.000,-