Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése

A Kedvezményezett neve
konzorciumvezető: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
konzorciumi tag: Mórahalom Városi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve, kódszáma
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

A projekt címe, azonosító száma
Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit,valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építéseTOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002

A szerződött támogatás összege
bruttó 513.480.140 Ft

A támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma projektzárás: 2021.10.29.


Elkészült a Kissori úti kerékpárút Mórahalmon

A mórahalmi Kissori út külterületi szakaszán megépült a kerékpárút, mely Mórahalom városát köti össze Ásotthalom-Kissor tanyaközponttal. A nemzetközi határátkelőhely működése következtében többszörösére megemelkedett forgalmú közút mentén – a sűrűn lakott külterületi településrészen és a Kissori tanyaközpont területén – élő polgárok kerékpáros közlekedése veszélyesebbé vált. Helyzetük megoldása érdekében Önkormányzatunk megterveztette és megépíttette a kerékpárutat az 5511 jelű, Kissori út mentén az egykori gazdasági vasút nyomvonalán.

A beruházás megvalósítására pályázati támogatás adódott a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés kiírás keretében, melyre Mórahalom önkormányzata a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumvezetővel együttműködve pályázott. A közös munka eredményeképpen nyújtották be a TOP-3.1.1-15-CS2-2019-00002 azonosító számú, „Mórahalom településközpontját és külterületi lakott településrészeit, valamint Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő kerékpárút építése” című pályázatot. A projektet 513.480.140 forint támogatásban részesítették, mely a beruházás bruttó költségeinek 100%-át fedezi.

A munkálatok kivitelezésének lehetőségét közbeszerzési eljárás keretében hirdettük meg. A beszerzésre az algyői székhelyű Délút Kft. tett nyertes ajánlatot, mely cég a megkötött építési szerződés révén megépítette a kerékpárutat.

A kivitelezés során 4 kilométer hosszú új nyomvonal épült, valamint két paddal és asztallal ellátott pihenőhelyet is kialakítottunk, fedett kerékpáros tárolóval. Felújítottuk a Mórahalom belterületén egynetlenné vált egy kilométeres belterületi szakaszt is a pályázat keretében. Az útszakasz mellett húzódó, vágásérett nyárfasort kivágtuk, helyére pedig új fasort ültetünk pusztaszil fajtából. A munkálatok a tereprendezési és régészeti feladatokkal 2020. szeptemberében kezdődtek meg, és a műszaki átadásra 2021 nyarán került sor. A kerékpárutat az illetékes útügyi hatóság forgalomba helyezte.

A projekt finanszírozásának köszönhetően elkészült a város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve is. A hálózati terv összefoglalja és részletesen bemutatja a Mórahalom területén szükségesnek vélt, a kerékpáros forgalom részére biztosítandó, a közlekedésbiztonságot elősegítendő új kerékpáros utak építési elképzeléseit, a meglévő, felújításra szoruló utak korszerűsítésének szükséges lépéseit, valamint az egyéb elengedhetetlen forgalomtechnikai beavatkozásokat. Az építéssel párhuzamosan önkormányzatunk kerékpárbarát szemléletformáló tevékenységet végzett.

Mórahalom önkormányzata feladatának érzi a kerékpáros forgalom biztonságossá tételét, így e projekt megvalósításra révén, valamint további kerékpárbarát fejlesztések előtérbe hozása mellett, mindent megtesz a város biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében.

Mórahalom Városi Önkormányzat