Mórahalom Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

 

KORSZERŰBB ÜGYINTÉZÉS MÓRAHALMON
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00967, MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogató Szervezet:
Miniszterelnökség

Kedvezményezett:

Mórahalom Városi Önkormányzat

Projekt elszámolható összköltsége: 7.000.000 Ft
A támogatás intenzitása 100%
Megítélt támogatás: 7.000.000 Ft
A projekt időbeli ütemezése: 2017. 06. 30. – 2019. 06. 30.

Projekt leírása:
Mórahalom Városi Önkormányzatánál a 2017-es év elejétől folyamatosan bevezetésre kerül az ún. alkalmazás szolgáltató rendszer, angol nevén Application Service Provider (a továbbiakban ASP).
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást.
A projekt az önkormányzatok belső működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásának megvalósítására fókuszál. A Közép-magyarországi régióban indított fejlesztés hosszú távú célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok számára megteremtse az alapjait egy azonos eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai rendszernek.
Az önkormányzatok az ASP központ jóvoltából jelentős saját beruházás nélkül használhatnak folyamatos üzletmenetet támogató szakrendszeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé teszi, hogy a jogszabályi változások informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon.
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetők az eljárási költségek is.