OSKOLÁTÓL E-SKOLÁIG PROGRAM


OSKOLÁTÓL E-SKOLÁIG PROGRAM - A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra komplex fejlesztése a mórahalmi Móra Ferenc ÁMK-ban
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0471


Mórahalom város Önkormányzata hosszú távú oktatáspolitikai célkitűzései között szerepel a Móra Ferenc ÁMK-ban tanuló diákok számára a mindenkori modern informatikai rendszer kialakítása és a diákok ismereteinek bővítése informatikai eszközök használatával, a kompetencia alapú oktatás bevezetése mellett.

Szakmailag megfelelő, korszerű informatikai oktatás során törekszik az oktatáshoz szükséges korszerű géppark kialakítása mellett a digitális táblák egyre használatának is a mindennapok része kell, hogy legyen.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0471 azonosítószámú, „OSKOLÁTÓL E-SKOLÁIG PROGRAM a Móra Ferenc ÁMK-ban”, (székhely: 6782. Mórahalom, Barmos György tér 2.), a tanulók és a pedagógusok számára széleskörű tantárgyi felhasználást tesz lehetővé.

A 2010. december 04-től - 2011. július 03-ig tartó projektidőszak alatt összesen 13 823 920 Ft került felhasználásra.

Ebből 12 317 500 Ft értékű, közbeszerzési eljárás keretében, 13 multimédiás számítógép, 9 tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) egy alkalmazás szerver csomag lehetővé teszi, hogy mára a tantermek csaknem felében minden pedagógus szaktárgyának oktatása során támaszkodhasson ezekre az informatikai eszközökre is.

A közbeszerzési eljárást nyert a JUDYN Bt-vel megkötött szerződés alapján a vállalt szállítási határidőre az eszközök megérkeztek és a 2011/2012 tanévtől a pedagógusok és a tanulók számára szolgálják a korszerű oktatást.


Digitális tábla az oktatás szolgálatában


Mórahalom Város Önkormányzata 2008-ban nyerte el azt az Európai Uniós pályázatot, mely az „"OSKOLÁTÓL E-SKOLÁIG" PROGRAM - A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra komplex fejlesztése a mórahalmi Móra Ferenc ÁMK-ban" (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0471) címet viseli, s amelynek megvalósítására napjainkban kerül sor.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál azzal a szándékkal, hogy a közismereti tárgyakba is épüljön be az IKT eszközök használatának pedagógiai módszertani kultúrája.

Mórahalom város iskolája ezen projektnek, a korábbi fejlesztéseknek és innovatív szellemű nevelőtestületének köszönhetően az elsők között lépett az „intelligens iskolák” sorába.

Az intézmény közel 14 millió támogatást nyert arra, hogy a „kulcskompetenciák" fejlesztéséhez szükséges informatikai hátterét tovább gazdagítsa. A 13 multimédiás számítógép, 9 tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) egy alkalmazás szerver csomag lehetővé teszi, hogy mára a tantermek csaknem felében minden pedagógus szaktárgyának oktatása során támaszkodhasson ezekre az informatikai eszközökre is. Az iskola egy korábbi fejlesztés során minden teremben elérhetővé tette az internetet, így a pedagógusok már a világháló segítségével is tudják színesíteni a tanórákat. Emellett beszerzésre kerül 1 db nagyotthalló csomag az SNI-s gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

A projekt részét képezi a tanárok oktatása is az interaktív tábla használatára. Az intézmény pedagógusai az elmúlt évek folyamán több képzésen sajátították el az IKT eszközök használatát, s egyre nagyobb biztonsággal és rutinnal tudják alkalmazni a „digitáblát” valamint a meglévő tanulói laptopokat, feleltető rendszert. Vállalták, hogy a tanórák legalább 30%-ban alkalmazzák az IKT technológiát, valamint, hogy a mérések - értékelések folyamatában is 30%-ban használják a feleltetető/szavazó rendszert.

A sikeres pályázatnak köszönhetően a mórahalmi diákok még közelebb kerülhetnek a digitális világ adta oktatási lehetőségek alkalmazásához, a pedagógusok újfajta tanítási, a diákok pedig újfajta tanulási módszerekkel, feladat-megoldási technikákkal ismerkedhetnek. Az IKT eszközök alkalmazásával a tanulók motiváltabbá válnak. Az öt évig tartó programban nemcsak a pedagógusok és diákok ismerkedhetnek az újfajta módszerekkel, de a szülők is meghívást kapnak olyan bemutató foglalkozásokra, amit ezekkel az eszközökkel szerveznek a pedagógusok.