Széchenyi 2020

Pályázati felhívás

2024.06.06.

Mórahalom Városi Önkormányzat és az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület pályázatot hirdet Magyarországon és Szerbiában lévő nemzetiségek kulturális, ifjúsági, hagyományőrző egyesületeinek, civil szervezeteinek részére, akik a nemzetiségek kulturális értékét, hagyományait ápolják.

A pályázati kiírás célja a nemzetiségek kulturális, ifjúsági, hagyományőrző egyesületeinek, civil szervezeteinek támogatása, valamint a magyarországi és szerbiai fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése.

A pályázat által bemutatkozási lehetőséget kívánunk biztosítani Mórahalmon, a „Kolo” Szerb Kulturális Központban.

A pályázat megvalósításának keretében a Szerbiában és Magyarországon élő nemzetiségek által működtetett civil szervezetek kulturális, ifjúsági, társadalmilag hasznos tevékenységének megismeréséhez, társadalmi szerepvállalásuk segítéséhez, növeléséhez, bemutatkozási lehetőségéhez, együttműködéséhez szeretnénk hozzájárulni.

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

 • Kulturális tevékenység
 • Ifjúsági tevékenység
 • Hagyományőrzés
 • Nemzetiségek bemutatása, illetve az összetartozás erősítése Magyarországon, együttműködések kialakítása

1.) Kulturális tevékenység kategóriában nyilvános, szabadidős és kulturális programok szervezése támogatható. (Pl.: előadások, koncertek, tánc stb.)

2.) Ifjúsági tevékenység kategóriában támogathatóak az ifjúságnak, gyermekeknek szervezett szabadidős, vagy nevelési-oktatási jellegű tevékenységek, programok. (Pl.: nyári táborok, versenyek, fellépések)

3.) Hagyományőrzés kategóriában támogathatóak a nyilvános hagyományőrző programok, előadások, és a hagyományőrző tevékenységet folytató szervezetek ilyen célú tevékenységei. (Pl.: hagyományőrző egyesület fellépése, előadás, rendezvény vagy közösségi foglalkozás szervezése stb.)

4.) Nemzeti összetartozás erősítése kategóriában olyan, nyilvános rendezvények, programok támogathatóak, amelyek célja a nemzeti összetartozás erősítése, a nemzeti ünnepekről, hagyományokról történő méltó megemlékezés stb.

Az alábbi tevékenységi körök támogathatók:

 • A nemzetiségek zenéjének és kultúra széles körű megismertetése, hagyományainak ápolása
 • Műfaji kötöttségektől függetlenül bármely nemzetiségű, művészi és kulturális kezdeményezés népszerűsítése és támogatása
 • Tradicionális értékek megóvása, a művészeti és kulturális örökség kutatása, ápolása
 • Művészeti és kulturális nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
 • Kapcsolatépítés a határon innen és túl, valamint nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és művészeti életének szereplői között
 • Bemutatkozási, fellépési lehetőség biztosítása
 • Művészeti képzések, táborok, kiállítások szervezése
 • Hagyományőrző programok szervezése
 • Tehetséges fiatal művészek felkutatása, bemutatkozása

Egy szervezet a meghirdetett pályázat során több kategóriában pályázhat.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2024. augusztus 1. – 2025. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. június 06.

Benyújtási határidő: 2024. július 05.

Támogatás formája: vissza nem térítendő, természetbeni támogatás.

Természetbeni támogatásként Mórahalom Városi Önkormányzat a támogatott szervezeteknek biztosítja a „Kolo” Szerb Kulturális Központban Mórahalmon a fellépési lehetőséget, a szükséges technikai háttérrel.

A támogatott szervezetnek kedvezményesen tudunk szállást és étkezést biztosítani a program megvalósítási időszakára, továbbá az itt tartózkodás idejére ingyenes fürdőbelépőt a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe.

A megvalósított programoknál támogatóként meg kell nevezni, fel kell tüntetni Mórahalom Városi Önkormányzatot, illetve az Egy-Másért Egyesületet.

Pályázati adatlap (1.sz. melléklet) beszerezhető Mórahalom Városi Önkormányzatnál, vagy letölthető erről a linkről!

Pályázat benyújtása: A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a sziveriklara@morahalom.hu e-mail címen. Személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal titkárságán történhet, mely az átvétel után iktatásra kerül.

Hiánypótlás: A hiányos, vagy a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázatok esetében hiánypótlásra kerül sor.

Elbírálás: A támogatások odaítéléséről az Egy-Másért Egyesület által létrehozott bizottság javaslata alapján Mórahalom Város Polgármestere dönt 2024. 07. 12-ig.

A bizottság az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a befogadott pályázatokat:

• A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a pályázat a Magyarországon és Szerbiában működő nemzeti kulturális, ifjúsági, hagyományőrző egyesületek, civil szervezetek megismerését, valamint a magyarországi és Szerbiában élő fiatalok közti kapcsolatok kialakítását, együttműködését, illetve erősítését szolgálja.

• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

• A pályázó által vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a célul kitűzött értékeket

A pályázat értékelésénél előnyt jelent, ha:

• a pályázó egyesület egy közös programot valósít meg egy külhoni magyar csoporttal

• az oktatási, ifjúsági egyesület témanapot szervez a nemzeti összetartozás témájában

• a pályázó egyesület más nemzetiségű egyesülettel, civil szervezettel közös programot valósít meg

• a fellépés során eltöltött vendégéjszakák száma meghaladja az 1 vendégéjszakát

Pályázók értesítése:

A döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak a döntést követő 8 napon belül.

Pályázatot benyújtani magyar, szerb nyelven, illetve angol nyelven lehet.


Letölthető pályázati felhívás

Letölthető pályázati adatlap